Yhteisöllinen asuminen

Sosiaalihuoltolaissa säädetään yhteisöllisestä asumisesta. Se kuuluu hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle. Se on esteetöntä ja turvallista. Asiakkaalla on tarpeitaan vastaava asunto. Palvelun pitää myös sisältää toimintaa, joka edistää sosiaalista kanssakäymistä.

Kuka tuottaa?

Sosiaalipalveluja saa tuottaa palveluntuottaja, joka on rekisterissä (Soteri). Tämä rekisteri on valtakunnallinen, ja sitä ylläpitää Valvira. Myös palveluntuottajan palveluyksikön pitää olla tässä rekisteissä.

Palveluntuottaja ei saa aloittaa toimintaansa ennen kuin viranomainen on tehnyt päätöksen palvelutoiminnan rekisteröinnistä tai sen muutoksesta.

Kenelle?

Yhteisöllistä asumista järjestetään asiakkaalle, joka tarvitsee sitä sen vuoksi, että hänen

  • toimintakykynsä on alentunut
  • hoidontarpeensa on lisääntynyt
  • huolenpidon tarpeensa on kasvanut.

Tarve voi johtua korkeasta iästä, sairaudesta, vammasta tai muusta vastaavasta syystä.

Lue lisää

Lue lisää yhteisöllisestä asumisesta Valviran sivuilta: Yhteisöllinen asuminen (valvira.fi)