Työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden, terveydenhoitajien sekä asiantuntijoiden pätevyys- ja koulutusvaatimukset

Vastaava johtaja

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan täytyy olla työterveyshuollon erikoislääkäri työterveyshuoltolain mukaisten palvelujen osalta.

Päätoiminen ja osa-aikainen lääkäri

Työterveyshuollossa päätoimisesti toimivan laillistetun lääkärin on oltava työterveyshuollon erikoislääkäri. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, joka työskentelee työterveyshuollon tehtävissä keskimäärin 20 tuntia tai enemmän viikossa.

Sen sijaan työterveyshuollossa osa-aikaisesti toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään viidentoista opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.

Terveydenhoitaja

Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla on oltava terveydenhoitajan pätevyys sekä vähintään 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin. 

Asiantuntija

Työterveyshuollon asiantuntijalla on oltava riittävät tiedot työterveyshuollosta. Tällaisiksi katsotaan

  • laillistetun fysioterapeutin tai psykologin pätevyyden lisäksi 15 opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän aloittaa asiantuntijatoiminnan
  • työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulututkinto tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vähintään kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus.

Lakilinkit