Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Monialainen, onnistunut hyvinvoinnin edistäminen edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja hyvinvoinnin edistämistyön resursointia. 

Toimivien rakenteiden luomisessa on olennaista, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen, koordinaatio ja suunnitelmat sisällytetään osaksi valtakunnan, alueiden ja kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua. Ohjaamme ja tuemme tämän lakisääteisen velvoitteen toteuttamista muun muassa kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen yhdyshenkilöverkoston avulla.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on useiden eri toimijoiden yhteinen tehtävä. Tuemme ja ohjaamme työtä kunnissa. Lisäksi teemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on monialaista, poikkihallinnollista ja vain pieni osa hyvinvoinnista tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Toimialamme (opetus- ja kulttuuri-, sosiaali- ja terveys-, pelastus- ja ympäristötoimi, ympäristöterveys, työsuojelu sekä alkoholihallinto) mahdollistavat kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen laajan ja monialaisten yhteistyön ohjaamisen ja tukemisen. Toimimme erilaisissa paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa sekä tuemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanossa. Seuraamme ja vaikutamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita.

Lakilinkit