Kilpailu- ja kuluttaja-asiat 

Toimimme kilpailu- ja kuluttaja-asioissa asiantuntija- ja valvontaviranomaisena. Saat meiltä ohjausta ja neuvontaa eri tehtäviimme kuuluvissa kilpailu- ja kuluttaja-asioissa.

Hinnan ilmoittaminen 

Valvomme, että tavaroiden ja palvelujen hinnat on ilmoitettu lain edellyttämällä tavalla vähittäismyyntipaikoissa ja markkinoinnissa. Neuvomme ja ohjaamme yrittäjiä hinnan ilmoittamisessa. 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sekä kuluttaja-asiamies käsittelevät hintamerkintöihin liittyvät asiat, jotka edellyttävät laintulkintaa. Viime kädessä markkinatuomioistuin ratkaisee linjaukset. Harhaanjohtavan markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta ovat KKV:n tehtäviä. 

Lue lisää hinnan ilmoittamisesta

Kilpailun valvonta 

Valvomme kilpailua yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa. KKV on kilpailuasioissa toimivaltainen viranomainen koko Suomen alueella, kun me aluehallintovirastossa selvitämme vain alueellisia kilpailunrajoituksia. 

Lue lisää kilpailun valvonnasta

Kuluttajaluottojen markkinointi 

Voimme puuttua kuluttajille tarjottavien luottojen markkinoinnin epäkohtiin. Ohjaamme luotonantajia korjaamaan lainvastaista markkinointia. Voimme myös siirtää asian Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsiteltäväksi. 

Lue lisää kuluttajaluottojen markkinoinnin valvonnasta

Matkapakettien tarjoajat 

Valvomme aluehallintovirastossa, että matkapaketteja myyvät rekisteröitymisvelvolliset matkanjärjestäjät ovat rekisteröityneet ja asettaneet vakuuden toiminnalle.  

Lue lisää matkapakettien tarjoajien valvonnasta

Mittauslaitteet 

Valvomme, että mittauslaitteet soveltuvat käyttöön ja toimivat lain vaatimalla tavalla. Voimme tehdä valvontakäynnin myyntipaikkaan, kuten kauppaan tai torille. Ilmoitamme puutteellisista mittauslaitteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), joka vastaa jatkotoimenpiteistä. 

Lue lisää mittauslaitteista