Kilpailu- ja kuluttaja-asiat

Toimimme kilpailu- ja kuluttaja-asioissa asiantuntija- ja valvontaviranomaisena. Tuemme hyvää ja tasapuolista taloudellista kilpailua sekä muun muassa kuluttajansuojan toteutumista. Vahvistamme kuluttajien luottamusta markkinoihin ja yrittäjien tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Kilpailu- ja kuluttaja-asioihin liittyviä tehtäviämme ovat

Kilpailu- ja kuluttajapoliittiset selvitykset

Teemme yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa kilpailu- ja kuluttajakysymyksiin liittyviä selvityksiä ja vertailuja.

Yrittäjä on velvollinen antamaan selvityksiä varten KKV:lle tietoja kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden hinnoista. KKV voi määrätä tiedot annettavaksi myös tietojen keräämisestä huolehtivalle aluehallintovirastolle.

EU-yhteistyö kuluttaja-asioissa

Osallistumme hintojen ilmoittamisen ja kuluttajaluottojen markkinoinnin valvontaan liittyvään yhteistyöhön Euroopan unionin alueella. Voimme raportoida yritysten rikkomuksista EU-maiden yhteiseen tietokantaan. Autamme tarvittaessa toisen EU-maan valvontaviranomaista sellaisissa tapauksissa, joissa lakia rikkova yritys toimii usean maan alueella.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) puolestaan toimii Suomen yhteysvirastona Euroopan unionin (EU) maiden kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavassa verkostossa. Yhteysvirastona KKV koordinoi kuluttaja-asioihin liittyvää tutkintaa ja täytäntöönpanoa. 

Voimme puuttua EU-maahan rekisteröityneen yrityksen toimintaan, jos sen hintojen ilmoittamisessa on puutteita. Voimme puuttua hintojen ilmoittamiseen EU:n alueella tai rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Tavoitteena on estää yhdessä maassa todettu lainvastainen toiminta muissa maissa. Näin parannamme yhteistyössä kuluttajien luottamusta ja laillisesti toimivien yritysten kilpailuedellytyksiä.