Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen

Kuntien tulee ehkäistä lähi- ja perhesuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Aluehallintoviraston ylitarkastaja koordinoi ja ohjaa ehkäisevän väkivaltatyön yhdyshenkilöverkostoa. Suomi on sitoutunut noudattamaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyssä Euroopan neuvostossa solmittua Istanbulin sopimusta.

Lähisuhdeväkivalta on merkittävä kansanterveysongelma, joka koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokasta, kulttuurista, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa, taloudellista tai digitaalista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoin kohtelu ovat väkivaltaa. 

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen alueilla ja kunnissa

Sosiaalihuoltolaki määrittelee lähisuhde- ja perheväkivallan tilanteeksi, jossa sosiaalipalveluja on järjestettävä. Lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen on siten sekä oikeus että velvollisuus. Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus ehkäistä ja puuttua lähi- ja perhesuhteissa tapahtuvaan väkivaltaan.

Väkivallan ehkäisy on kansainvälisten sopimusten ja Suomen lainsäädännön velvoittamaa. Monialainen, onnistunut lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja väkivallan vastaisen työn resursointia. Toimivien rakenteiden luomisessa on olennaista, että lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatio ja suunnitelmat sisällytetään osaksi valtakunnan, alueiden ja kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua. Aluehallintovirasto ohjaa ja tukee tämän lakisääteisen velvoitteen toteuttamista.

Sinua voisi kiinnostaa