Itä-Suomen aluehallintovirasto  

Toimimme Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.

Toimialueeseemme kuuluvat kunnat

Päätoimipaikkamme sijaitsee Mikkelissä ja muut toimipaikat Kuopiossa ja Joensuussa.  

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Soile Lahti. Meillä on töissä noin 150 eri alojen asiantuntijaa.  

Tilinpäätöksemme, tulossopimuksemme ja strategiamme

Tietoa meistä

Itä-Suomen aluehallintovirastolla on viisi vastuualuetta.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • terveyden edistäminen
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi
 • romanien osallisuuden edistäminen
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat.

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä:

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista.

Työsuojelu

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen.

Ympäristöluvat

 • vesilain mukaiset lupa-, korvaus ja hallintopakkoasiat
 • ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja korvausasiat.

Muut tehtävät

 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on 

 • asukkaita 547 782 
 • pinta-alaa noin 61 082 km2
 • kuntia 44, joista kaupunkeja 13 
 • seutukuntia 11 
 • maakuntien liittoja 3 
 • poliisilaitoksia 1 
 • pelastuslaitoksia 3 
 • hätäkeskuksia 1 
 • sairaanhoitopiirejä 4 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 3.

Yhteystiedot

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka 
Käyntiosoite: Maaherrankatu 16 
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli 
 
[email protected] 
Puhelinvaihde: 0295 016 800 
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15 

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon,[email protected] 
  Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta. 
 • Työsuojelu: [email protected] 
 • Viestintä: [email protected] 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko on 20 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla.

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Joensuun toimipaikka 
Torikatu 36 C, 80100 Joensuu 

Kuopion toimipaikka 
Piispankatu 1, 70100 Kuopio 

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa. 

Alkoholihallinto

Alkoholihallinnon asioissa käytössä ovat toimipaikkojen postiosoitteet: 

Mikkeli: Maaherrankatu 16, 50101 Mikkeli 
Joensuu: Torikatu 36 C, 80101 Joensuu 
Kuopio: Piispankatu 1, 70101 Kuopio

Työsuojelu

Työsuojelun yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin. 

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 800
ylijohtajan sihteeri, suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909 

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888 

Opetus- ja kulttuuritoimi 

 • johtaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224 

Pelastustoimi ja varautuminen

 • johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042 

Työsuojelu

Ympäristöluvat 

 • johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867 

Viestintä 

Käsittelemme ja arkistoimme ostolaskumme vain verkkolaskuina. Lähetä laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin OpusCapit Group Oy:n kautta. Mainitse laskussa viitetietona toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Voit lähettää verkkolaskun mukana laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf. 

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 00371094822536301 
Välittäjätunnus (OpusCapita Solutions Oy): E204503    
Y-tunnus: 1094822-5 
Alv-tunnus: FI10948225 

Emme vastaanota paperilaskuja tai sähköpostilla lähetettyjä laskuja. Palautamme saamamme paperilaskut maksamattomina takaisin. Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Baswaren verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Palvelu on toistaiseksi maksuton.

Verkkolaskutuspalveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa verkkolaskutuspalvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Palkeiden p. 029 556 3700 ja sähköposti [email protected]

Tietoa toiminnastamme

Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti. Olemme perustaneet erilaisia työryhmiä tätä tarkoitusta varten. Työryhmiin olemme kutsuneet mm. kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia. 

Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta 

 • Lisätietoja: suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952 

Poikkihallinnollinen päihderyhmä 

 • Lisätietoja: terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908 

Maakunnalliset veteraaniasiain neuvottelukunnat 

 • Lisätietoja: suunnittelija Pia Hakkarainen, p. 0295 016 891 

Itä-Suomen valmiustoimikunta 

 • Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 029 501 6884 

Terveet tilat Itä-Suomessa

 • Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Keskeiset yhteistyötahot valtioneuvostotason toimijoiden kanssa ovat kunnat, aluehallinto ja alan järjestöt.

 • Lue lisää valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -ohjelmasta