Itä-Suomen aluehallintovirasto  

Toimimme Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla.

Sininen karttakuva Itä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueesta kunta- ja maakuntarajoineen. Päätoimipaikka: Mikkeli: Toimipaikka: Joensuu ja Kuopio. Toimialueellamme sijaitsevat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. 

Päätoimipaikkamme sijaitsee Mikkelissä ja muut toimipaikat Joensuussa ja Kuopiossa. 

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Markku Tervahauta. Meillä työskentelee noin 150 henkilöä eri paikkakunnilla.  

Asioi

Asiointiin liittyvää tietoa löydät Asioi-osiosta:

Ajankohtaista

Tietoa meistä

Itä-Suomen aluehallintovirastolla on viisi vastuualuetta.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • terveyden edistäminen
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi
 • romanien osallisuuden edistäminen
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat.

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä:

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista.

Työsuojelu

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen.

Ympäristöluvat

 • vesilain mukaiset lupa-, korvaus ja hallintopakkoasiat
 • ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja korvausasiat.

Muut tehtävät

 • viraston yleishallinnolliset tehtävät ja viestintä johdon tuen yksikössä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on 

 • asukkaita 540 425 (31.12.2023) 
 • pinta-alaa noin 61 082 km2
 • kuntia 44, joista kaupunkeja 13 
 • seutukuntia 11 
 • maakuntien liittoja 3 
 • poliisilaitoksia 1 
 • pelastuslaitoksia 3 
 • hätäkeskuksia 1 
 • hyvinvointialueita 3 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 3.

Valtakunnallisiin tehtäviimme kuuluvat

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lue vastuistamme tarkemmin osiosta Vastuualueemme.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta
 • pelastustoimen valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatiminen
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintovirasto

 • saamen kieleen liittyvät tehtävät
 • poronhoitolain mukaiset tehtävät
 • poronlihatarkastus ja siihen liittyvä valvonta
 • Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi
 • pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi ja valvonta
 • aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • löytötavaratoimistoihin liittyvät tehtävät
 • ruotsinkieliseen sivistystoimeen liittyvät tehtävät
 • liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät
 • vuokratalojen ja asumisoikeusasuntojen yhteishallintoon liittyvät tehtävät
 • osakaskuntien sääntöjen vahvistamiseen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät
 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä.

Yhteystiedot

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka 

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Itä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli

[email protected] 
Puhelinvaihde: 0295 016 000 
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15 

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon,[email protected] 
  Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta. 
 • Työsuojelu: [email protected] | Työsuojelun viestintä: [email protected]
 • Viestintä: viestintäpäällikkö Auli Posti, [email protected]

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko liitteineen on 50 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla.

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Joensuun toimipaikka

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Itä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Kauppakatu 40, Joensuu

Kuopion toimipaikka

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Itä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Hallituskatu 12-14, Kuopio 

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa.

Työsuojelu

Työsuojelun yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]. Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin. 

Asiakaspalvelu ja muut asiointitavat.

ylijohtaja Markku Tervahauta, p. 0295 016 000
ylijohtajan sihteeri, suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909 

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888
 • elinkeinovalvontayksikön päällikkö: ylitarkastaja Jarmo Ruusu, p. 0295 016 938
 • sosiaalihuoltoyksikön päällikkö: ylitarkastaja Sari Vainikainen, p. 0295 016 834
 • terveydenhuoltoyksikön päällikkö: ylitarkastaja Sari Vainikainen, p. 0295 016 834
 • ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö: sosiaalihuollon ylitarkastaja Mari Metsävainio, p. 0295 016 741

Opetus- ja kulttuuritoimi 

 • johtaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
 • kulttuuritoimiyksikön päällikkö: kirjastotoimen ylitarkastaja Virpi Launonen, p. 0295 016 845

Pelastustoimi ja varautuminen

 • vt. johtaja Kai Horelli, p. 0295 016 870 

Työsuojelu

Ympäristöluvat 

 • johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867
 • ympäristöluvat-yksikön päällikkö: ympäristöylitarkastaja Hennamaarit Korhonen, p. 0295 016 501

Viestintä

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta. Voit hakea tietoja henkilön nimellä tai asiasanalla.

Henkilöhaku

Käsittelemme ainoastaan verkkolaskuja. Lähetä laskusi Eurooppa-normin mukaisena verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin Posti Messaging Oy:n kautta. Voit lähettää verkkolaskun mukana liitteitä pdf-tiedostomuodossa.

Operaattoritunnus (Posti Messaging Oy): FI28768767
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 00371094822536301 
Verkkolaskuosoite / PEPPOL-osoite: 0216:00371094822536301 
Y-tunnus: 1094822-5
Alv-tunniste: FI10948225
Laskun viitetiedot: tilaajan antamat tiedot

Varmista, että laskulla on kaikki tilaajan antamat viitetiedot, vähintään toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Tämä sujuvoittaa laskusi käsittelyä. Maksuehto laskulla on 21 päivää julkisten hankintojen yleisten palvelu- ja tavarahankintojen sopimusehtojen mukaisesti.

Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyä laskua tai paperilaskua, koska ne eivät ole verkkolaskuja (Laki 241/2019). Huomioithan, että laskusi täyttää arvonlisäverolaissa määritellyt pakolliset laskun tietosisältövaatimukset. Emme maksa virheellisiä tai puutteellisia laskuja, vaan palautamme ne lähettäjälle maksamattomina.

Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Handi-toimittajaportaalia tai Basware Portal -palvelua. 

Valtion toimittajaportaalit verkkolaskun lähettämiseen sekä toimittajaportaalien käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla (valtiokonttori.fi)

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019 (finlex.fi)

Verohallinnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa (vero.fi)

Valtiovarainministeriön julkaisemat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavarahankinnoissa (vm.fi)

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa Handi-toimittajaportaalin käyttöön liittyvissä kysymyksissä ma-pe klo 8.00–16.15 (Suomen aikaa). Palkeiden asiakastuki p. 0295 564 060 ja sähköposti handitoimittajapalvelu(at)palkeet.fi.

Tietoa toiminnastamme

Itä-Suomen aluehallintoviraston asiakaslupaukset ovat

 • Käytössäsi on vahva ja monialainen asiantuntemuksemme.
   
 • Hoidamme asiaasi joutuisasti huomioiden meille asetetut tavoiteajat.
   
 • Käytämme selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti. Olemme perustaneet erilaisia työryhmiä tätä tarkoitusta varten. Työryhmiin olemme kutsuneet mm. kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia. 

Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta 

 • Lisätietoja: suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952 

Poikkihallinnollinen päihderyhmä 

 • Lisätietoja: terveydenhuollon ylitarkastaja Katja Maksimainen, p. 0295 016 893 

Itä-Suomen valmiustoimikunta 

 • Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 029 501 6884 

Terveet tilat Itä-Suomessa

 • Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Keskeiset yhteistyötahot valtioneuvostotason toimijoiden kanssa ovat kunnat, aluehallinto ja alan järjestöt.

  Lue lisää valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -ohjelmasta