Itä-Suomen aluehallintovirasto  

Toimimme Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien alueilla.

Toimialueellamme sijaitsevat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet. 

Päätoimipaikkamme sijaitsee Mikkelissä ja muut toimipaikat Joensuussa ja Kuopiossa. 

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Soile Lahti. Meillä työskentelee noin 150 henkilöä eri paikkakunnilla.  

Asioi

Asiointiin liittyvää tietoa löydät Asioi-osiosta:

Ajankohtaista

Tietoa meistä

Itä-Suomen aluehallintovirastolla on viisi vastuualuetta.

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • terveyden edistäminen
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi
 • romanien osallisuuden edistäminen
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat.

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Itä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä:

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista.

Työsuojelu

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen.

Ympäristöluvat

 • vesilain mukaiset lupa-, korvaus ja hallintopakkoasiat
 • ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja korvausasiat.

Muut tehtävät

 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on 

 • asukkaita 547 782 
 • pinta-alaa noin 61 082 km2
 • kuntia 44, joista kaupunkeja 13 
 • seutukuntia 11 
 • maakuntien liittoja 3 
 • poliisilaitoksia 1 
 • pelastuslaitoksia 3 
 • hätäkeskuksia 1 
 • sairaanhoitopiirejä 4 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 3.

Valtakunnallisiin tehtäviimme kuuluvat

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lue vastuistamme tarkemmin osiosta Vastuualueemme.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta
 • pelastustoimen valvonta sekä toimintavalmiusaikojen valtakunnallinen seuranta ja raportointi
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintovirasto

 • saamen kieleen liittyvät tehtävät
 • poronhoitolain mukaiset tehtävät
 • poronlihatarkastus ja siihen liittyvä valvonta
 • Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi
 • pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi ja valvonta
 • aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • löytötavaratoimistoihin liittyvät tehtävät
 • ruotsinkieliseen sivistystoimeen liittyvät tehtävät
 • liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät
 • vuokratalojen ja asumisoikeusasuntojen yhteishallintoon liittyvät tehtävät
 • osakaskuntien sääntöjen vahvistamiseen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät
 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä.

Yhteystiedot

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka 

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Itä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 5, Mikkeli

[email protected] 
Puhelinvaihde: 0295 016 000 
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15 

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon,[email protected] 
  Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta. 
 • Työsuojelu: [email protected] 
 • Viestintä: [email protected] 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko on 50 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla.

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Joensuun toimipaikka

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Itä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Kauppakatu 40, Joensuu

Kuopion toimipaikka

Postiosoite: PL 2, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Itä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Hallituskatu 12-14, Kuopio 

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa.

Työsuojelu

Työsuojelun yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin. 

Asiakaspalvelu ja muut asiointitavat.

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 000
ylijohtajan sihteeri, suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 0295 016 909 

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888
 • elinkeinovalvontayksikön päällikkö: ylitarkastaja Jarmo Ruusu, p. 0295 016 938
 • sosiaalihuoltoyksikön päällikkö: ylitarkastaja Sari Vainikainen, p. 0295 016 834
 • terveydenhuoltoyksikön päällikkö: aluehallintoylilääkäri Hanna-Mari Jauhonen, p. 0295 016 949
 • ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö: läänineläinlääkäri Kristine Sundberg, p. 0295 016 865

Opetus- ja kulttuuritoimi 

 • johtaja Anu Liljeström, p. 0295 016 224
 • kulttuuritoimiyksikön päällikkö: ylitarkastaja Matti Ruuska, p. 0295 016 521

Pelastustoimi ja varautuminen

 • johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042 

Työsuojelu

Ympäristöluvat 

 • johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867
 • ympäristöluvat-yksikön päällikkö: ympäristöylitarkastaja Hennamaarit Korhonen, p. 0295 016 501

Viestintä

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta. Voit hakea tietoja henkilön nimellä tai asiasanalla.

Henkilöhaku

Käsittelemme ainoastaan verkkolaskuja. Toivomme, että verkkolaskut ovat Eurooppa-normin mukaisia. Lähetä laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin OpusCapit Group Oy:n kautta. Mainitse laskussa viitetietona toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Voit lähettää verkkolaskun mukana laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf.

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 00371094822536301 
Välittäjätunnus (OpusCapita Solutions Oy): E204503    
Y-tunnus: 1094822-5 
Alv-tunnus: FI10948225 

Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja tai paperilaskuja, koska ne eivät ole verkkolaskuja (Laki 241/2019). Huomioithan, että laskusi täyttää arvonlisäverolaissa määritellyt pakolliset laskun tietosisältövaatimukset. Emme maksa virheellisiä tai puutteellisia laskuja, vaan palautamme ne lähettäjälle. Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Baswaren verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Palvelu on toistaiseksi maksuton.

Verkkolaskutuspalveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019

Verohallinnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa verkkolaskutuspalvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Palkeiden p. 029 556 3700 ja sähköposti [email protected]

Tietoa toiminnastamme

Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti. Olemme perustaneet erilaisia työryhmiä tätä tarkoitusta varten. Työryhmiin olemme kutsuneet mm. kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia. 

Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta 

 • Lisätietoja: suunnittelija Helena Valentin, p. 0295 016 952 

Poikkihallinnollinen päihderyhmä 

 • Lisätietoja: terveydenhuollon ylitarkastaja Anne Kejonen, p. 0295 016 908 

Maakunnalliset veteraaniasiain neuvottelukunnat 

 • Lisätietoja: suunnittelija Pia Hakkarainen, p. 0295 016 891 

Itä-Suomen valmiustoimikunta 

 • Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen, p. 029 501 6884 

Terveet tilat Itä-Suomessa

 • Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönhoitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Keskeiset yhteistyötahot valtioneuvostotason toimijoiden kanssa ovat kunnat, aluehallinto ja alan järjestöt.

 • Lue lisää valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 -ohjelmasta