Opettajan ja rehtorin erivapaudet

 

Tietoa hakemuksesta

Ammatillinen koulutus

Jos haet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun kelpoisuusvaatimuksia koskevan erivapauden myöntämistä, lähetä hakemus oman alueesi aluehallintovirastoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. 

Perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee koko maan alueella perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun kelpoisuusvaatimuksia koskevan erivapauden myöntämisen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntämisen rehtorille. Löydät linkin Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamon yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Voit tehdä hakemuksesi sähköisessä asioinnissa tai lähettää aluehallintovirastoon vapaamuotoisen hakemuksen. Liitä hakemukseen kopiot niistä opinto- ja työtodistuksista, joiden perusteella haet erivapautta.  

Lisätietoja erivapauden hakemisesta saa toimivaltaisesta aluehallintovirastosta. Emme ota etukäteen kantaa erivapausasian lopputulokseen. 

Sekä myönteinen että kielteinen päätös hakemukseen maksaa 360 euroa. 

Lakilinkit