Tietoa Soterista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille

Soteriin on koottu tiedot kaikista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista. Myöhemmin Soteriin kootaan tiedot myös julkisista palveluntuottajista.

Soterin sähköiseen asiointiin saapuneiden rekisteröintihakemusten käsittely on ruuhkautunut. Täytäthän hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti, jotta saamme kaikki tiedot ilman lisäselvityspyyntöä. Lue tarkemmat ohjeet: Soteriin rekisteröityjä – sujuvoita hakemuksesi käsittelyä
 

Käsittelemme sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palveluntuottajien rekisteröintihakemukset tulojärjestyksessä. Valitettavasti et voi nopeuttaa käsittelyä ottamalla yhteyttä aluehallintoviraston asiakaspalveluun tai suoraan asiantuntijoihin.

Ohjeita yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille ja terveydenhuollon itsenäisille ammatinharjoittajille:

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat eivät saa aloittaa palvelujen tuottamista ennen kuin palveluntuottaja ja tuotettavat palvelut on rekisteröity Soteri-rekisteriin. 
 • Ennen tammikuuta 2024 Valveri-rekisteriin rekisteröidyt palveluntuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat saavat jatkaa toimintaansa.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki astui voimaan tammikuussa 2024. Sen myötä uusia yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia tullaan rekisteröimään Soteriin tammikuusta 2024 alkaen.

Uusi palveluntuottajarekisteri Soteri otettiin käyttöön. Valveri-rekisterin käyttö päättyi joulukuussa 2023.

Valveri-rekisterissä olleet rekisteröinnit ovat siirtyneet sellaisenaan uuteen rekisteriin. Palveluntuottajat voivat jatkaa toimintaansa normaalisti.

Uudet yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat rekisteröidään Soteriin. Myös uudet yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat rekisteröidään Soteriin. Toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat muuttuivat uuden lain myötä yksityisiksi palveluntuottajiksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminnan aloittaminen edellyttää, että sekä palveluntuottaja että palveluyksikkö on rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksikköjen rekisteriin (Soteri). Ennen kuin palvelutoiminnan voi aloittaa, palveluyksikön rekisteröinnistä tulee olla annettuna päätös.

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröinneistä

Mitä tarkoittaa palveluntuottaja?

 • Palveluntuottaja, kuten yksityinen yritys tai hyvinvointialue, tarjoaa sote-palveluja. Sen on oltava Soteri-rekisterissä ja täytettävä lain vaatimukset. 
 • Vain rekisteröity palveluntuottaja saa tarjota palveluja, minkä lisäksi palveluntuottajalla on oltava vähintään yksi rekisteröity palveluyksikkö ja siihen kuuluvat palvelupisteet, joille on merkitty tuotettavat palvelut ja muut tarvittavat tiedot.
 • Palveluntuottajan rekisteröinti on tehtävä aina ensin ja se tulee olla tehtynä ennen palvelutoiminnan aloittamista. Palveluntuottajan ja sen palveluyksiköiden rekisteröinti arvioidaan erikseen, mutta molemmat ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi. 
 • Palveluntuottajan rekisteröinti koskee uusia, aloittavia toimijoita, joilla ei ole aiempia rekisteröintejä.

Mitä tarkoittaa palveluyksikkö?

 • Palveluyksikkö on hallinnollisesti ja toiminnallisesti järjestetty kokonaisuus, joka ei välttämättä ole sidottu fyysisiin toimitiloihin. Palveluyksikköön sisältyy aina vähintään yksi palvelupiste. 
 • Lisäksi palveluyksikön vastuuhenkilön ja palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia omavalvonnasta. Omavalvonnalla palveluntuottaja valvoo ja varmistaa omaa toimintaansa sääntöjen ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Mitä tarkoittaa palvelupiste?

 • Palvelupiste on palveluyksikön osa. Yksi tai useampi palvelupiste muodostaa palveluyksikön. 
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja henkilöstön tiedot ilmoitetaan palvelupistetasolla. 
 • Palvelupiste tuottaa varsinaiset sote-palvelut.
 • Palvelupiste sijaitsee yleensä jossakin tietyssä käyntiosoitteessa, mutta se voi olla myös virtuaalinen. Palvelupiste voi olla myös pelkästään asiakkaiden tai potilaiden kotona tuotettavaa palvelua.

Sote-palveluntuottajien ei tarvitse tarkistaa Soteri-rekisterissä olevia tietojaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä, koska rekisterin tietosisältöjä koskeva työ on kesken. Tiedotamme erikseen, kun työ on edennyt.

Jatkossa palveluntuottajilla on velvollisuus tarkistaa ja päivittää Soteri-rekisterissä olevat tietonsa vuosittain viimeistään 31.3. 

Lue lisää uutisestamme.

Älä tee uutta rekisteröintiä Soteriin, jos omat tietosi ovat ajan tasalla. Valveri-rekisterissä aiemmin olleiden palveluntuottajien tiedot ovat siirtyneet sellaisenaan uuteen Soteri-rekisteriin. 

Täytä hakemus sähköisessä asioinnissa huolellisesti, jotta hakemuksesta ei tarvitse tehdä lisäselvityspyyntöä. Merkitse hakemuksen alkuun lisätietoihin yhteenveto siitä, mitä haet tai mihin haet muutosta. 

Jos käyt tarkastamassa omia tietojasi Näytä rekisteritietoja tai tee muutoksia -välilehden kautta, mutta et tee välilehdellä tietoihisi muutoksia, älä lähetä hakemusta viranomaiskäsittelyyn. Pelkästä tietojen tarkastamisesta tehdyn luonnoksen voi poistaa sähköisessä asioinnissa.

Lue lisää uutisestamme 

Palveluntuottajan yritystiedoissa hyödynnetään Yritystietojärjestelmän (YTJ) tietoja, joten pidäthän yrityksesi tiedot ajan tasalla myös YTJ-palvelussa. Tarkista, että tietosi ovat ajan tasalla YTJ-palvelussa.

Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudestaan Soteriin. Tiedot siirtyvät Valveri-rekisteristä Soteriin maksutta ja sellaisena kuin ne on Valveriin rekisteröity. Lisäksi viranomaiset täydentävät tietoa lain vaatimissa rajoissa. Jos tietosi ovat ajan tasalla, rekisteriin siirtyminen ei edellytä sinulta toimia.

Sinun ei tarvitse enää toimittaa vuosittaisia toimintakertomuksia, sillä niistä on luovuttu uuden sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain voimaantulon myötä. 

Toiminimellä toimivat terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat muuttuivat uuden lain myötä palveluntuottajiksi. Näitä toiminimellä toimivia pieniä palveluntuottajia koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin palveluntuottajia. Esimerkiksi uutta toimintaa ei saa aloittaa enää ennen valvontaviranomaisen antamaa rekisteröintipäätöstä. Sote-valvontalain voimaantulon myötä ne terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka toimivat useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, siirtyivät Valviran asiakkaiksi.

Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, voit kääntyä oman alueesi aluehallintovirastosi puoleen. Jos toimit useammalla aluehallintoviraston alueella, olet nykyisin palveluntuottajana Valviran asiakas ja voit kääntyä Valviran puoleen.

Aluehallintoviraston asiakaspalvelu: ma–pe klo 9.30–15.30, p. 0295 016 780 ja [email protected]

Valviran yhteystiedot ja neuvonta: Palveluntuottajarekisteri Soteri 

Tekniset kysymykset Soteriin liittyen 
[email protected] 

Maija Gartman (sosiaalihuollon asiat) 
sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja 
[email protected] 
0295 016 000 

Sini Männistö (terveydenhuollon asiat) 
ylitarkastaja 
[email protected] 
0295 016 000 

Sähköisen asioinnin tekninen tuki, Valvira 
Anna-Mari Lappalainen 
0295 209 375 

Sosiaalipalveluja ovat esimerkiksi kotihoito, lapsi- ja nuorisokodit, ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt, yhteisöllinen asuminen ja perhetyö. Sosiaalipalvelut on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Jos aiot tuottaa sosiaalipalveluja etkä ole vielä rekisterissä, voit alkaa tuottaa palveluja vasta sitten, kun palveluntuottaja, palveluyksikkö ja tuotettavat palvelut on rekisteröity.

Voit tehdä hakemuksen sähköisen asioinnin kautta. 

Sähköinen asiointi

Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, hakemus ohjautuu kyseiselle aluehallintovirastolle ja jos toimit useamman aluehallintoviraston alueella, hakemus ohjautuu Valviralle. Hakemusta tai ilmoitusta ei enää tarvitse toimittaa hyvinvointialueelle eikä hankkia hyvinvointialueen lausuntoa. Jos toimit vain yhden aluehallintoviraston alueella, voit halutessasi toimittaa hakemuksen niin sanottuna paperihakemuksena lomakkeella aluehallintoviraston kirjaamoon. Hakemuksen käsittely on kuitenkin silloin hitaampaa ja lisäksi suoritemaksu on suurempi. 

Rekisterissä jo nykyisen voimassa olevan rekisteröinnin perusteella olevien, useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella toimivien palveluntuottajien muutoshakemukset ja ilmoitukset käsittelee jatkossa Valvira. 

Sosiaalihuoltolain mukaiset tukipalvelut kuuluvat valvontalain soveltamisalaan silloin, kun ne ovat sosiaalihuollon palvelua asiakas- tai palvelusuunnitelmaan sisällytettynä palveluna. Jos tukipalvelujen tuottaja antaa palveluja myös muutoin kuin sosiaalihuollosta annetun päätöksen perusteella sosiaalihuollon palveluna, niin palveluntuottajan pitää eritellä palvelun tuotannosta sosiaalihuollon palveluna annettava osuus ja rekisteröidä se osuus.

Rekisteröinnin edellytykset täyttävät tukipalvelut rekisteröidään Soteriin, ei enää hyvinvointialueilla. 

Hyvinvointialueille ilmoituksen tehneet ja siellä hyvinvointialueen luetteloihin tai rekistereihin merkityt tukipalvelujen tuottajat saavat jatkaa toimintaansa. Valvontaviranomaisten (aluehallintovirastot, Valvira) pitää siirtää nekin Soteriin kolmen vuoden aikana. 

Henkilökohtainen apu, joka toteutetaan muutoin kuin niin sanotulla työnantajamallilla, kuuluu lain soveltamisalaan ja siten rekisteröinnin piiriin. Valvontalakia ei kuitenkaan sovelleta henkilökohtaisen avustajan työnantajana toimivaan vammaiseen henkilöön, kun palvelua toteutetaan niin sanotulla työnantajamallilla.

Tee lopetusilmoitus sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelu ohjaa tekemäsi lopetusilmoituksen automaattisesti oikean viranomaisen käsiteltäväksi. 

Jos olet toiminut yhden aluehallintoviraston alueella, voit vaihtoehtoisesti ilmoittaa lopettamisesta lomakkeella. Lähetä lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella olet toiminut. 

Tietosi poistuvat rekistereistämme, kun olemme saaneet käsiteltyä lopetusilmoituksesi.

Jos lopetat toimintasi yksityisenä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajana, sinun täytyy toimittaa rekisterinpitoosi kuuluneet potilas- ja asiakasasiakirjat Kelaan säilytettäväksi ja arkistoitavaksi. Asiakirjojen siirtäminen Kelaan on lakisääteistä 1.1.2024 alkaen.

Kelan arkistointipalvelu ottaa vastaan aineistoa, jota ei ole aiemmin toimitettu säilytettäväksi hyvinvointialueelle tai Helsingin kaupungille tai jota ei ole viety Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon. Kela toimii myös yhteyspisteenä, jonne asiakas voi tehdä asiakirjoja koskevan tietopyynnön.

Lue lisää: Kela - Potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointipalvelu

Ohjeita julkisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille:

 • Julkisten palveluntuottajien rekisteröintimenettely alkaa tammikuussa 2026.
 • Julkisten palveluntuottajien rekisteröintihakemukset pitää olla toimitettuina 31.12.2025 mennessä.
 • Julkisia palveluntuottajia ovat esimerkiksi hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtion mielisairaalat.

Lue lisää Soteri-rekisteristä (Valvira).

Tietoa Soteri-rekisteristä aluehallintoviraston verkkosivuilla. 

Lakilinkit