Opetus ja kulttuuri

Aluehallintovirastossa valvomme kirjastojen toiminnan laillisuutta. Valvomme kuntien kirjastotoimea vain kantelujen kautta. Jos olemme myöntäneet kirjastolle valtionavustusta, valvomme avustusten käyttöä.

Valvomme asiakkaan laillisten oikeuksien toteutumista esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön parissa. Lisäksi valvomme varhaiskasvatuksen laatua ja toteutumista.

Valitse aihe, josta haluat lukea lisää: