Rahanpesulain valvonta

Me aluehallintovirastossa valvomme rahanpesulain noudattamista Suomessa. Valvonta on keskitetty koko Suomen osalta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Rahanpesulaissa säädetään ne velvoitteet ja toimenpiteet, joita valvottavien yritysten, yhteisöjen ja muiden elinkeinonharjoittajien täytyy omassa toiminnassaan noudattaa. Näillä toimenpiteillä pyritään ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista sekä helpottamaan tällaisen toiminnan paljastamista.

Ilmoitus rahanpesulain rikkomisesta

Vastaanotamme vinkkejä valvomiemme toimijoiden rahanpesulain velvoitteiden epäillyistä rikkomuksista. Huomaa kuitenkin, että ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta täytyy tehdä keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle, ei meille aluehallintovirastoon.  

Löydät luettelon valvottavista toimijoista kohdasta Ketä aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamisessa.

Tee ilmoitus sähköisen ilmoitusjärjestelmämme kautta. Löydät linkin ilmoitusjärjestelmään tämän sivun lopusta. Ilmoituksen tekijän henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Emme luovuta niitä ilmoituksen kohteena olevalle toimijalle.

Otamme epäilyt rikkomuksista huomioon osana riskiperusteista valvontaamme. 

Kannustamme kaikkia rahanpesulain mahdollisen rikkomisen havaitsevia henkilöitä ilmoittamaan epäillystä rikkomuksesta meille aluehallintovirastoon.

Voit tehdä ilmoituksen, jos olet esimerkiksi yrityksen työntekijä tai asiakas. Ilmoituksen voi tehdä matalalla kynnyksellä. Emme edellytä erityistä näyttöä epäilyn tueksi. 

Ilmoitus voi koskea minkä tahansa rahanpesulain velvoitteen epäiltyä rikkomista. Voit tehdä ilmoituksen esimerkiksi silloin, kun  

 • valvottava toimija ei ole arvioinut toimintaansa liittyviä riskejä 
 • valvottava toimija laiminlyö velvollisuutensa tuntea asiakas  
 • valvottava toimija ei tunnista asiakasta eikä todenna tämän henkilöllisyyttä asianmukaisesti 
 • valvottava toimija ei täytä epäilyttävää liiketoimea koskevaa selvitys- ja ilmoitusvelvollisuuttaan 
 • liiketoimen epäilyttävyydestä tai terrorismin rahoittamisen epäilystä huolimatta valvottava toimija ei keskeytä liiketoimea tai kieltäydy siitä.

Liikesalaisuudeksi luokiteltavan tiedon voi saattaa viranomaisen tietoon yleisen edun suojaamista varten väärinkäytöksen tai laittoman toiminnan paljastamiseksi. 

Mitä tarkempia tietoja epäillystä rahanpesulain rikkomuksesta saamme, sitä paremmin pystymme arvioimaan jatkotoimenpiteiden tarvetta.

Toivomme, että ilmoitus sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • yrityksen tai organisaation nimi, jota ilmoitus koskee
 • yrityksen toimiala 
 • toimipaikka, jossa epäilty rahanpesulain vastainen menettely tapahtui 
 • aika, jolloin rahanpesulain vastainen menettely tapahtui, tai tieto siitä, jos menettely on jatkuvaa 
 • kuvaus siitä, miten rahanpesulain epäilty rikkomus on tapahtunut 
 • ilmoittajan rooli ilmoituksen kohteena olevassa organisaatiossa, esimerkiksi yrityksen työntekijä, asiakas tai muu taho.

Lakilinkit