Kirjaamopalvelut

Asian vireilletulon varmistamiseksi suosittelemme käyttämään kirjaamojen sähköpostia henkilökohtaisen sähköpostin sijaan. Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta sekä palvelee sinua. 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.

Kirjaamo lähettää ilmoituksen viestin vastaanottamisesta viraston aukioloaikana. Kirjaamot ovat auki arkipäivisin 8.00-16.15.

Henkilöstömme sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Sähköpostin liitetiedostojen enimmäiskoko on 50 megatavua (Mt) yhtä viestiä kohden. Jos liitteet ovat isompia, voit toimittaa ne turvasähköpostin kautta. Viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla.

Turvasähköposti

Huomaa, että tavallisella sähköpostilla lähetetty viesti ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Käytä aina suojattua sähköpostiyhteyttäkun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja

Turvasähköpostipalvelun kautta voi toimittaa myös isokokoisia liitteitä. Turvasähköpostin liitetiedostojen enimmäiskoko on 500 megatavua (Mt) yhtä viestiä kohden. Huomioi, että suojattu yhteys toimii vain oheisessa osoitteessa: turvasähköposti

Ohje turvasähköpostin lähettämiseen.

Aluehallintovirastojen kirjaamojen sähköpostiosoitteet

Työsuojelun yhteystiedot löydät verkkosivulta tyosuojelu.fi.

Alueelliset yhteystiedot:

Alueellisten kirjaamojen posti- ja käyntiosoitteet sekä muut yhteystiedot löydät kunkin alueen Yhteystiedot-otsikon alta. Kirjaamot ovat avoinna arkipäivisin 8.00-16.15.

Ympäristölupa-asiat

Ympäristölupa-asioissa ole yhteydessä meihin kirjaamon sijasta alla olevilla sähköposteilla. Laita sähköpostia siihen aluehallintovirastoon, jonka aluetta asiasi koskee:


Asiakirjojen vastaanottaminen valtion yhteisissä palvelupisteissä

Voit toimittaa aluehallintovirastolle tarkoitettuja asiakirjoja myös seuraaviin valtion yhteisiin palvelupisteisiin. 
-    Lahti, Kirkkokatu 12
-    Lappeenranta,  Villimiehenkatu 2 B
-    Pori, Yrjönkatu 6

Toimita asiakirjat yhteiseen palvelupisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan eli klo 16.15 päättymistä.

Yhteiseen palvelupisteeseen jättämäsi asiakirjat leimataan vastaanotetuksi saapumispäiväleimalla ja rekisteröidään viraston asianhallintajärjestelmään. 

Valtion yhteiset palvelupisteet