Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröinnit 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajien rekisteriin (Soteri) ja rekisteröinnistä on tehty päätös. 

Palveluntuottajan rekisteröinti ei yksin anna oikeutta tuottaa valvontalain mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palvelujen tuottamisen edellytyksenä on palveluyksikön rekisteröinti.
Julkisen palveluntuottajan on annettava valvontaviranomaiselle valvontalain mukaiset tiedot rekisteröintiä varten 31.12.2025 mennessä.

Toimivaltainen viranomainen

Hakemusprosessi ja käsittely on pääsääntöisesti sähköistä; hakemus tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta, josta se ohjautuu toimivaltaiselle rekisteröintiviranomaiselle.  

Jos haet ainoastaan palveluntuottajan rekisteröintiä ilman palveluyksikköä, hakemuksen käsittelee Valvira. Jos haet samalla kertaa sekä palveluntuottajan että vähintään yhden palveluyksikön rekisteröintiä, hakemus käsitellään toimivaltajaon mukaisesti. Aluehallintovirasto käsittelee yhden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat. Valvira käsittelee vähintään kahden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat. 

Jos palveluntuottaja tuottaa palveluja vain yhden aluehallintoviraston toimialueella, palveluntuottaja voi antaa tiedot palveluyksikön rekisteröintiä varten kirjallisesti myös muutoin kuin sähköisessä muodossa suoraan sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella palveluja on tarkoitus tuottaa. 

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa