Näin osakaskuntien yhteystietoilmoituksissa antamiasi henkilötietoja käsitellään 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka voidaan suoraan tai epäsuorasti yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii rekisterinpitäjänä sinua koskeville tiedoille, jotka olet antanut meille tai jotka olemme saaneet muista lähteistä. Yksityisyyden suojaaminen on aina tärkeässä asemassa, kun käsittelemme henkilötietoja.

Kerromme tällä sivulla noudattamistamme ohjeista, tietojen käsittely- ja säilytystavoista sekä siitä, mitä asiaan liittyviä oikeuksia sinulla on. Nämä ohjeet eivät koskaan rajoita yleisen tietosuoja-asetuksen tai muun lainvoimaisen päätöksen sinulle antamia oikeuksia.

Näin käsittelemme tietojasi osakaskunnan yhteystietoilmoitusten keräämiseksi 

Käsittelemme henkilötietojasi yhteystietorekisterissä. Kun otamme vastaan yhteystiedot, tallennamme yhteystiedot ja annamme pyynnöstä tietoja julkisuuslain nojalla. 

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Osakaskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, toimitsijan tai toimitsijan varahenkilön
  • nimi 
  • asema osakaskunnassa
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
 • sekä osakaskunnan tiedot.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta, eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Emme tarvitse rekisteröidyn suostumusta tähän käsittelyyn.

Yhteisaluelain 33 §:n mukaisesti osakaskunnan pitää lähettää Maanmittauslaitokselle ja aluehallintovirastolle tiedot hoitokunnan puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta tai toimitsijasta ja hänen varamiehestään sekä heidän osoitteistaan. 

Henkilötietojen säännöllisinä tietolähteinä ovat osakaskuntien itse lähettämät ilmoitukset. Yhteystietorekisteriin voidaan viedä henkilötietoja myös aluehallintoviraston saamasta yhteydenotosta. Esimerkiksi kalatalouskeskukset voivat satunnaisesti toimittaa tietoja, kuten listan kalastusalueen järjestäytyneistä osakaskunnista ja yhteyshenkilöistä yhteystietoineen. 

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin osakaskunta on järjestäytynyt tai ilmoittanut uudet henkilötiedot.  Henkilötiedot poistetaan yhteystietorekisteristä, jos osakaskunta on purkautunut tai päättänyt jättäytyä järjestäytymättömäksi ja ilmoittanut siitä aluehallintovirastoon.

Yhteystietorekisteristä ei tehdä säännöllisiä henkilötietojen luovutuksia eikä henkilötietoja siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Voimme luovuttaa pyynnöstä rekisterissä olevia yhteystietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 momentin mukaisesti. Rekisterin tietoja ei anneta kaupallisiin tarkoituksiin. Henkilötietojesi käsittelyyn ei myöskään liity automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Yhteystietorekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja hävittämiseltä. Suojaus perustuu käyttövaltuushallintaan, tietokantojen ja palvelinten tekniseen suojaukseen, tilojen fyysiseen suojaukseen, kulunvalvontaan, tietoliikenteen suojaukseen sekä tietojen varmuuskopiointiin. Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin myönnetään työtehtävien perusteella. Pääsy järjestelmään perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin. Käytämme toiminnan asianmukaisuuden valvomiseksi hallinnollisia kontrolleja.

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, ja pyytää niistä kopio. Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja toiminnassamme. Jos emme käsittele henkilötietojasi, on sinulla oikeus saada tieto myös tästä. Sinulla on lisäksi oikeus saada itseäsi koskevat virheelliset tiedot oikaistua, täydentää henkilötietojasi sekä pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tai rajoittamaan niiden käyttöä. Sinulla on myös oikeus saada itseäsi koskevat henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle tietojen käsittelystä vastaavalle taholle.

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi lain vastaisella tavalla, voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimistoon. Suosittelemme kuitenkin olemaan ensin yhteydessä aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan. Löydät yhteystiedot alta.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot ja lisätietoa tietosuojasta
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Rekisterinpitäjä:
Tämän ilmoituksen mukaiset aluehallintovirastojen tehtävät on keskitetty valtakunnallisesti yhdelle aluehallintovirastolle, joka vastaa rekisterinpitäjänä henkilötietojesi käsittelystä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Käyntiosoite: Wolffintie 35, Vaasa
Postiosoite: PL 5, 13035 AVI
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Kirjaamo: kirjaamo.lansi(at)avi.fi

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
p. 0295 018 015
tietosuoja(at)avi.fi

Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan voit olla yhteydessä, jos tarvitset lisätietoja aluehallintovirastojen suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyen. Henkilötietojesi käsittelyä koskevien oikeuksiesi käyttämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka yhteystiedot löydät alta. Mikäli asiasi koskee jonkin muun organisaation kuin aluehallintoviraston suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä, tulee Sinun olla yhteydessä ensisijaisesti asianomaiseen organisaatioon tai sen tietosuojavastaavaan.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyä koskevista oikeuksistasi, ota yhteyttä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
PL 1, 13035 AVI
p. 0295 016 000
kirjaamo.etela(at)avi.fi

Lakilinkit