Tyyni järvi, jonka pinnasta heijastuu pilviä. Järven ympärillä kasvaa havumetsää. Alueellinen yhteistyö luo turvallisuutta

Suomen turvallisuustilanne keskusteluttaa. Maailma muuttui helmikuussa 2022 kenties enemmän kuin edelleenkään osaamme arvioida. Tuhoava sota palasi Eurooppaan ja sodan uhka tuli elämäämme tavalla, jonka olimme jo ajatelleet mahdottomaksi.

Kriisinhallinta ei kulje siiloissa eikä noudata organisaatiorajoja. Kriiseistä selvitään yhteisvoimin. Onnistuminen vaatii toimivia rakenteita, selkeitä vastuita, koordinaatiota eri toimijoiden kesken ja yhdessä harjoittelua. Ennalta ehkäisevä työ on välttämätöntä. Valtion aluehallinnolla on tässä työssä pitkät juuret ja toimivat käytänteet. Niitä ei kannata korvata uusilla rakenteilla ilman huolellista arviointia.

Vallitseva ja todennäköisesti pitkään jatkuva epävakaa turvallisuustilanne ja Nato-jäsenyys edellyttävät valmiuden, varautumisen ja huoltovarmuustoiminnan vahvaa edistämistä ja konkreettista tason nostoa. Tämä tarkoittaa muun muassa kokonaisturvallisuutta edistävien toimien ja tarpeiden uudelleen arviointia.

Valtion aluehallinnon koordinoima poikkihallinnollinen ja moniammatillinen tuki häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseksi on luonut vakaan pohjan kokonaisturvallisuudelle ja kriisinkestävyydelle. Aluehallintovirastojen toteuttamien alueellisten maanpuolustuskurssien, valmiusharjoitusten ja valmiustoimikuntatyön myötä alueille on muodostunut toimivia monialaisia kumppanuuksia. Siviilivalmius on korkeatasoista. Kumppanuus puolustusvoimien kanssa on tiivistä ja monipuolistuu entisestään. Tällaista ruohonjuuritason varautumistoimintaa ei voida koordinoida ja kehittää ilman alueellista toimivaltaa, läsnäoloa ja tuntemusta.

Vahvistamme kokonaisturvallisuutta:

 • tuemme häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista
 • kokoamme monialaista tilannekuvaa päätöksenteon tueksi
 • järjestämme alueelliset maanpuolustuskurssit ja eri toimialojen valmiusharjoitukset
 • ylläpidämme valmiustoimikuntatyötä
 • vakiinnutamme valmius- ja turvallisuusfoorumien toimintaa
 • edistämme väestönsuojelu- ja siviilivalmiuksia
 • hoidamme huoltovarmuus- ja päivittäistavarahuoltotehtäviä
 • ohjaamme ja valvomme potilas-, asiakas- ja työturvallisuutta
 • valvomme pelastustoimen palvelutasoa
 • kehitämme ympäristövahinkojen torjuntaa
 • hoidamme metsäpalojen lentotähystystoimintaa
 • edistämme eläintautien torjuntaa ja eläinten hyvinvointia
 • torjumme harmaata taloutta
 • estämme rahanpesua ja terrorismia
 • varmistamme elinympäristön terveellisyyttä ja elintarviketurvallisuutta
 • tuemme koulujen ja päiväkotien varautumista ja turvallisuutta.

"Puolustusvoimilla on oma selkeästi määritelty sektorinsa, mutta aluehallintovirasto katsoo yhteiskuntaa laajemmin. Avit ovat suuri voimavara, joka kannattelee yhteiskunnan resilienssiä toisaalta toimijoiden verkoston ylläpitäjänä ja toisaalta konkreettisesti maanpuolustuskurssien ja harjoitusten järjestämisen kautta. Jos valtion aluehallinnossa aluehallintovirastot jotenkin poistuisivat niin kuka ihme tätä varautumista ylläpitäisi?"  Rainer Kuosmanen, komentaja, Panssariprikaati