Poronhoitoasiat

Lapin aluehallintovirasto valvoo poronhoitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.

Lapin aluehallintovirasto hyväksyy uudet poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat lihalaitokset. Hyväksymme myös jo toiminnassa olevien laitosten toiminnan muutokset. Lupaa poroteurastamon perustamiseen sekä toiminnan muutoksiin voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jonka sisällöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta.

Poronhoitoasioiden lisäksi teemme lihantarkastuksen poroteurastamoissa sekä valvomme poroteurastamoja ja niiden yhteydessä olevia laitoksia.

Muilta osin poronlihatuotteiden valmistusta ja vähittäiskauppaa valvoo kunnallinen terveystarkastaja.

Myös porojen osalta täytyy noudattaa eläinten hyvinvointia, terveyttä ja eläinkuljetuksia koskevia vaatimuksia.

Yhteystietomme

Risto M. Ruuska, läänineläinlääkäri, p. 0295 017 381