Vankiterveydenhuollon ja Puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

Yhteiskunnan tehtävänä on turvata kaikille kansalaisille riittävät ja mahdollisimman yhdenvertaiset terveydenhuollon palvelut normaalisuusperiaatteen mukaisesti. 

Ohjaamme ja valvomme yhdessä Valviran kanssa terveydenhuollon toteutumista lain mukaisesti. Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on valtakunnallinen toimivalta vankiterveydenhuollon ja Puolustusvoimien terveydenhuollon organisaatiovalvonnassa. Lisäksi ammattihenkilövalvonta on keskitetty valtakunnallisesti Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontatehtävää suoritamme ennakollisesti muun muassa arviointi- ja ohjauskäynnein ja jälkikäteisesti kantelujen ja tarkastuskäyntien muodossa.

Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Niin sanottu normaalisuusperiaate tulee huomioida henkilön oikeudessa hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun.

Normaalisuusperiaatteella tarkoitetaan esimerkiksi vankiterveydenhuollossa sitä, että vankeuden ainoana rajoituksena tulisi olla vapauden menetys.

Hoitoon pääsy

Valvomme hoitotakuulain mukaista hoitoon pääsyä. Hoitotakuuajat koskevat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoitotason palveluihin pääsemistä. Hoitoon pääsylle on annettu määräajat.

Lue lisää

Lisätietoja

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa