Rakennusmiehiä rakentamassa kerrostaloa. Yläpuolella näkyy torninosturin puomi.
Kuva: Aura Sainio 2022

Työsuojelu − tervettä työtä!

Huolehdimme työsuojelussa siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työpaikoilla sitä, että työnantaja on huolehtinut työn tekemisestä ja työoloista, jotta työ sujuu turvallisesti ja terveellisesti. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa. Teemme tiivistä yhteistyötä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Valtakunnallinen puhelinneuvonta sekä verkkopalvelu Tyosuojelu.fi tarjoavat tietoa ja vastauksia työelämän kysymyksiin.

Seuraamme työelämän muutoksia ja suuntaamme toimintaamme niin, että myös työelämän uudet ilmiöt huomioidaan. Lähivuosina kiinnitämme huomiota erityisesti työoloihin, työn kuormitustekijöihin sekä pirstaloituvaan työelämään. Olemme mukana torjumassa tapaturmavaaroja, työn fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta sekä muita haittatekijöitä. Vaikutamme myös siihen, että työnteon ohjeet ovat reiluja kaikilla toimialoilla − työnteon muodosta riippumatta. 

Kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön. Tätä työtä työpaikat tekevät yhdessä esimerkiksi työterveyshuollon kanssa, sillä viime kädessä vastuu työsuojelusta on aina työnantajalla.

Meitä on noin 400 työsuojeluhallinnossa työskentelevää asiantuntijaa. Työskentelemme eri puolilla Suomea viiden aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueilla Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa, Lounais-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Toimimme sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa.

 Työsuojelun tehtävät

  • Valvomme työpaikkoja.
  • Myönnämme erilaisia työntekoon liittyviä lupia.
  • Tutkimme vakavat työtapaturmat ja ammattitaudit.
  • Valvomme muun muassa tilaajavastuulain noudattamista.
  • Osallistumme työrikosten oikeuskäsittelyihin.
  • Valvomme työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta.

Tutustu työhömme lisää:

  • verkkopalvelussamme
  • soittamalla puhelinneuvontaamme 0295 016 620.

Tyosuojelu.fi