Eläinkuljettajalupa

Huolehdimme eläintensuojelusta myös eläinkuljetusten aikana. Kaupallisilla eläinkuljetuksilla on tiukemmat vaatimukset eläinten hyvinvoinnin suhteen kuin ei-kaupallisilla kuljetuksilla.

Tietoa luvasta

Eläinkuljettajalupia on kahdenlaisia: lyhyisiin, alle kahdeksan tuntia kestäviin kuljetuksiin ja pitkiin, yli kahdeksan tuntia kestäviin kuljetuksiin. Yhdessä luvassa voi olla useampia kuljettajia, joilla tulee olla eläinkuljettajan pätevyystodistus. Yhdessä luvassa voi olla myös useampia hyväksyttyjä ajoneuvoja.

Tarvitset aluehallintoviraston myöntämän eläinkuljettajaluvan, jos aiot järjestää tai ajaa eläinten kaupallisia kuljetuksia. Lupa koskee eläinkuljetusten eläinsuojelullisia vaatimuksia.

Eläinten kaupalliset kuljetukset ovat:

 • osa liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa tai
 • niihin liittyy tai niiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen hyöty.

Kuljetus voi olla kaupallinen, vaikka kuljetukseen liittyvä tai sen tavoitteena oleva taloudellinen voitto kohdistuisi johonkuhun toiseen kuin eläinkuljettajaan, esimerkiksi kuljetettavien eläinten omistajaan. Esimerkiksi jos valmennat tuttavasi ravihevosia ja kuljetat niitä raveihin, tarvitset kuljetusluvan.

Et tarvitse eläinkuljettajalupaa, vaikka toimintasi olisi kaupallista, jos:

 • kuljetat eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna.
 • olet eläinten kasvattaja ja kuljetat eläimiäsi omilla kuljetusvälineilläsi alle 50 kilometrin matkan tai siirtolaiduntamista varten. Siirtolaidunnuksen tulee olla maantieteellisistä olosuhteista johtuvaa, esimerkiksi lampaiden kuljettaminen laitumille saariin kesäajaksi tai porojen kuljettaminen laitumien välillä.
 • kuljetat eläimen eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti suoraan eläinlääkärin vastaanotolle, hoitopaikalle tai klinikalle tai sieltä pois.

Sinulle myönnetään lupa, jos:

 • eläinkuljetusajoneuvosi ja -laitteesi täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Pitkiin kuljetuksiin käytettävien ajoneuvojen tulee täyttää lisäksi erityisvaatimuksia. 
 • toimintatapasi täyttävät lainsäädännön vaatimukset.
 • kuljettajillasi on voimassa olevat eläinkuljettajan pätevyystodistukset (hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimet sekä siipikarja) tai muiden eläinlajien osalta koulutukseen osallistumistodistukset.
 • sinä tai edustajasi ei ole syyllistynyt eläinsuojelulain rikkomiseen hakemuspäivää edeltävänä kolmena vuonna.

Eläinkuljettajalupa on voimassa viisi vuotta. Pätevyystodistus on voimassa, kunnes täytät 70 vuotta ja sen jälkeen aluehallintoviraston harkinnan mukaan. Pitkiin kuljetuksiin käytettävän ajoneuvon tarkastus on voimassa viisi vuotta.

Lupaprosessi

 1. Selvitä, tarvitsetko alle vai yli 8 tunnin eläinkuljettajaluvan. 
 2. Tutustu huolellisesti luvan vaatimuksiin ja hanki tarvittavat todistukset ja selvitykset.
 3. Hanki eläinkuljettajien pätevyystodistukset. Pätevyystodistusta varten sinun täytyy osallistua koulutukseen ja kokeeseen hyväksytysti. Alan oppilaitokset järjestävät koulutuksia ja kokeita. Lista näistä oppilaitoksista löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta. Joihinkin tutkintoihin koe kuuluu osana tutkintoa. Kun olet suorittanut koulutuksen ja kokeen, hae pätevyystodistusta aluehallintovirastosta.
 4. Lähetä lupahakemus liitteineen alueellasi toimivan aluehallintoviraston kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta.

Virkaeläinlääkäri ottaa sinuun yhteyttä ja sopii ajoneuvon ennakkotarkastuksen, jotta voit saada sille hyväksymistodistuksen.  

Kun saat aluehallintovirastosta eläinkuljettajaluvan, voit kuljettaa eläimiä kaupallisissa kuljetuksissa. 

Huolehdi, että täytät mahdolliset lupaehdot niille asetetuissa määräajoissa tai jatkuvasti. Muista ilmoittaa mahdollisista muutoksista meille.

Pätevyystodistuksen saamisen ehtoina ovat eläinkuljetusasetuksen mukainen koulutus sekä hyväksytysti suoritettu pätevyyskoe. Tämä koskee hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä sekä siipikarjaa. Muiden eläinlajien osalta riittää, että sinulla on koulutuksen osallistumistodistus.

Koulutuksia ja kokeita järjestävät alan oppilaitokset. Lisäksi tiettyihin hevosalan tutkintoihin sisältyy sekä koulutus että pätevyyskoe.

Kun olet suorittanut koulutuksen ja pätevyyskokeen, sinun pitää vielä hakea eläinkuljettajan pätevyystodistusta aluehallintovirastosta.

Eläinkuljettajaluvan liitteenä pitää olla todistus ajoneuvon ennakkotarkastuksesta. Kun olet lähettänyt lupahakemuksen meille, virkaeläinlääkäri ottaa sinuun yhteyttä ja sopii ajoneuvon ennakkotarkastuksen, jotta voit saada sille hyväksymistodistuksen.

Ajoneuvon vaatimukset ovat erilaiset eri eläinlajeille. Lisäksi vaatimuksiin vaikuttaa, haetaanko lupaa alle vai yli 8 tunnin kuljetuksiin. Ota tarkastukseen mukaan kaikki varusteet, joita kuljetuksissa käytetään. Huolehdi myös, että kaikki laitteet ja välineet ovat toimintakuntoiset.

 • Eläinkuljettajalupa yhdelle ajoneuvolle 380 euroa.
 • Eläinkuljettajalupa useammalle ajoneuvolle 700 euroa.
 • Muutos eläinkuljettajalupaan 320 euroa.
 • Ajoneuvon hyväksymistodistus ilman muutosta eläinkuljettajalupaan 210 euroa/auto.
 • Ajoneuvon hyväksymistodistus luvan myöntämisen tai luvan muutoksen yhteydessä 120 euroa/auto.
 • Pätevyystodistus 80 euroa.
 • Eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen rekisteröinti 85 euroa.

Kun olemassa oleva eläinkuljettajalupasi päättyy, hae uutta lupaa aluehallintovirastosta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Jos sinulla on voimassa oleva lupa ja toimintaan tulee oleellisia muutoksia (esim. muutos kuljetusvälineissä tai luvanhaltijan yhteystiedoissa), tee luvan myöntäneeseen aluehallintovirastoon ilmoitus asiasta 15 työpäivän kuluessa muutoksista.

Meidän lisäksemme Ruokavirasto, kunnaneläinlääkäri, tarkastuseläinlääkäri, rajaeläinlääkäri, poliisi ja Tulli valvovat eläinkuljetuksia.

Kaupallisessa eläinkuljetuksessa täytyy olla mukana eläinkuljettajalupa, kuljettajien pätevyystodistukset sekä aluehallintoviraston päätös luvan myöntämisestä. Asiakirjoista esimerkiksi puhelimella tai tabletilla olevat kuvat käyvät myös. Lisäksi mukana tulee olla kuljetuslainsäädännön vaatima asiakirja, josta ilmenee eläinten alkuperä ja omistaja tai haltija, kuljetuksen lähtöpäivä- ja aika, kuljetuksen lähtöpaikka ja kuljetuksen määränpää.

Kaupallisia eläinkuljetuksia valvotaan säännöllisesti myös ilman epäilyä. Muita eläinkuljetuksia valvotaan epäilyyn perustuen.

Lakilinkit