Vapaaehtoinen eläinten terveysvalvontaohjelma

Tiettyjä eläintauteja valvotaan lakisääteisesti tekemällä tarkastuksia ja ottamalla säännöllisesti näytteitä kaikissa eläinten pitopaikoissa. Joidenkin tautien valvonta ei kuitenkaan ole pakollista, mutta voit liittyä vapaaehtoiseen terveysvalvontaohjelmaan. Vaikka ohjelmaan kuuluminen on vapaaehtoista, se on usein edellytys eläinten myymiselle.

Vapaaehtoista terveysvalvontaohjelmaa tehdään seuraavien tautien valvomiseksi:

 • lampaiden maedi-visna
 • vuohien CAE-tauti (caprine arthritis-encephalitis)
 • hirvieläinten tuberkuloosi
 • lohikalojen BKD-tauti (bacterial kidney disease).

Ohjeita

Jos haluat liittyä terveysvalvontaohjelmaan, ota selvää ohjelmaan kuulumisen tarkoista vaatimuksista tautikohtaisesti. Sinun pitää täyttää annetut vaatimukset ja sitoutua toimimaan ohjelman edellyttämällä tavalla. Lisäksi sitoudut valvontaan ja näytteenottoon.

Sinun täytyy:

 • kutsua kunnaneläinlääkäri säännöllisesti tekemään eläimille terveystarkastuksen
 • ottaa tai otattaa eläimistä tarvittavat näytteet eläintaudin varalta
 • lähettää näytteet laboratorioon tutkittaviksi
 • pitää kirjaa näytteiden ottamisesta ja lähettämisestä
 • tarvittaessa tehdä viranomaiselle ilmoitus eläintaudin esiintymisestä pitopaikassa
 • sitoutua hankkimaan uudet eläimet tai sukusolut ja alkiot vähintään samantasoisen terveysluokan omaavasta pitopaikasta
 • pitää eläinten merkinnät ajan tasalla
 • pitää kirjaa pitopaikassa suoritetuista terveystarkastuksista ja näytteenotoista sekä näytteiden tutkimustuloksista
 • olla valmis esittämään kirjanpito tarkastuksen yhteydessä
 • säilyttää kirjanpito, kunnes lopetat terveysvalvonnan.

 

Täytä Ruokaviraston ilmoituslomake ja lähetä se oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon. Lomakkeet löydät tautikohtaisesti Ruokaviraston sivuilta ja kirjaamoiden yhteystiedot tämän sivun lopusta. 

Aluehallintovirasto myöntää hakemuksessa kuvailemasi toiminnan perusteella sinulle terveysluokan. Terveysluokkia on kolme. Luokkasi määräytyy sen mukaan, kuinka suurella todennäköisyydellä pitopaikassasi ei esiinny valvontaohjelman avulla tarkkailtavaa eläintautia. Luokittelussa otetaan huomioon aiemmin pitopaikassasi esiintyneet eläintaudit tai eläimiisi kosketuksissa olevien eläinten taudit sekä teettämiesi tutkimusten tulokset. Terveysluokkaa voidaan nostaa, jos olet kuulunut terveysvalvontaohjelmaan pitkään ja noudatat ehtoja. Edellytyksenä terveysluokan nostolle on, että eläimissäsi ei todeta tautia.

Pitopaikkasi terveysluokka riippuu seuraavista asioista:

 • kauanko olet toteuttanut vapaaehtoista terveysvalvontaohjelmaa
 • onko eläinlääkärin tarkastukset tehty ja näytteet otettu ajallaan ja ovatko tulokset olleet hyväksyttäviä
 • onko kirjanpitosi ajan tasalla
 • onko uudistuseläimet/sukusolut hankittu terveysluokan vaatimusten mukaisesti?

Jos kaikki vaatimukset ylempään luokkaan täyttyvät, voit pyytää aluehallintovirastolta terveysluokan nostoa. 

Aluehallintovirasto voi peruuttaa terveysluokkaa koskevan päätöksensä, jos et noudatakaan vaadittuja ehtoja. Aluehallintovirasto myös peruuttaa päätöksensä, jos ilmoitat lopettavasi toimintasi tai terveysvalvontaohjelman.

Terveysvalvontaohjelmaan liittyvät päätökset ja tarkastukset sekä näytteiden tutkiminen on maksullista. Aluehallintovirasto tekee päätöksen sekä hakemukseen ohjelmaan liittymisestä että hakemukseen terveysluokan nostosta. Hinta on 85 euroa työtunnilta. Vähimmäislaskutus on yksi tunti.

Kunnaneläinlääkärin vuosittainen tarkastusmaksu on 150 euroa/tarkastus ja näytteenotto. Pelkkä kirjanpidontarkastus on 50 euroa, esimerkiksi luonnonravintolammikoiden osalta. Jos tarkastus kestää yli 2 tuntia (matkustukseen menevää aikaa lukuun ottamatta), maksuna peritään lisäksi 100 euroa jokaiselta kaksi tuntia ylittävältä alkavalta tunnilta.

Laboratorio laskuttaa näytteiden tutkimisesta oman hinnastonsa mukaisesti.

Lakilinkit