Ehkäisevä päihdetyö

Suunnittelemme, ohjaamme ja kehitämme ehkäisevää päihdetyötä kunnissa ja alueilla yhteistyössä muiden viranomaisten, aluetoimijoiden ja järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) johtaa valtakunnallisesti ehkäisevää päihdetyötä, kun taas Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjaa sekä kehittää.

Kansallinen ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma toteuttaa lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Toimintaohjelma sisältää aluehallintovirastokohtaisen toimeenpanon ja tavoitteet työlle.

Aluehallintovirastojen rooli

Ohjaamme ja tuemme ehkäisevää päihdetyötä alueellisesti. Ehkäisevään päihdetyöhön on luotu alueelliseen koordinaatioon perustuva malli, jossa aluehallintovirastoilla on keskeinen rooli.

Aluehallintovirastot

  • ohjaavat toimialueensa ehkäisevää päihdetyötä
  • suunnittelevat ja kehittävät sitä yhteistyössä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 
  • tukevat toimialueensa kuntia ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Aluehallintovirastojen keskeisiä ohjauksen ja tuen keinoja ovat

  • kunnissa toimivien yhdyshenkilöiden verkoston ylläpito
  • ennakoiva valvonta, ohjaus ja kuntakäynnit
  • alueellisten tilannetietojen ja havaintojen koostaminen
  • yhteistyökokoukset ja koulutukset.

Jokaisessa aluehallintovirastossa on ylitarkastaja, jonka yhtenä tehtäväalueena on ehkäisevän päihdetyön koordinointi, ohjaus ja ennakoiva valvonta alueellaan. Hänen tukenaan toimii alueellinen poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtäviin kuuluu ehkäisevän päihdetyön edistäminen, seuranta ja arviointi sekä alueellisen koordinaation tukeminen.

Ohjauskirjeet

Ehkäisevä päihdetyö kunnissa

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus ehkäisevässä päihdetyössä. Ohjaamme tämän lakisääteisen velvoitteen toteuttamista.  Monialainen, onnistunut ehkäisevä päihdetyö edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja ehkäisevän päihdetyön resursointia.

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja. Tämän lisäksi halutaan edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat myös työn piiriin.

Lakilinkit