Omavalvontasuunnitelma 

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla palvelujen tuottajat itse valvovat toimintaansa, sen laatua, henkilökunnan toimintaa ja tuottamiaan palveluja. 

Lähetä omavalvontasuunnitelma hakemuksen liitteenä silloin, kun yritykselläsi on useampi kuin yksi toimipaikka tai jos kyseessä on kotisairaanhoito. Löydät omavalvontasuunnitelmalomakkeen alta.

Lakilinkit