Sähköisen asioinnin saavutettavuusseloste

Pyrimme takaamaan palveluidemme saavutettavuuden lainmukaisesti.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/201

Tämä saavutettavuusseloste kattaa

  • aluehallintoviraston asiakaspalvelun yleisen yhteydenottolomakkeen
  • muut avin asiakkuustoiminnon pilotoinnissa samalle palvelualustalle syksyn 2021 aikana käyttöön tulevat avin vastuualuekohtaiset sähköiset asiakasportaalit: eläinkoelupien, varhaiskasvatuksen ja työsuojelun asiointiportaalit
  • sähköiset asiointilomakkeet. 

Saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.2), eikä sivustolla ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Suurimmat havaitut puutteet liittyvät pdf-dokumentteihin.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa siksi, että palvelu ei ole vielä Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukainen. Verkkosivuston saavutettavuudesta on joulukuussa 2021 teetetty uusi ulkopuolinen asiantuntija-arvio, jossa ongelmat on selvitetty. Palvelun saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti. 

Toteutuksen alustana käytetään ServiceNow:ta ja sen tarjoama saavutettavuus perusoletuksena. Seuraava ServicenNow-alustan Rome-versio lupaa WCAG 2.1 AA tukea Service Portaalille. Lisäksi teemme jatkuvasti parannuksia sisältöön. Päivitämme saavutettavuusselostetta sitä mukaan kun havaitut ongelmat on korjattu. 

Pääosa havaituista ongelmista koskee avustaa teknologiaa, kuten ruudunlukijoita, käyttäviä käyttäjiä.

Puutteita tekstivastineissa

  • Palvelussa on joitakin elementtejä, joiden tekstivastine puuttuu tai vastine on virheellinen. (WCAG 1.1.1)

Sisällön rakenteen ongelmat, otsikoinnin ja nimilappujen puutteet

  • Palvelussa on jonkin verran puutteita rakenteissa kuten otsikkojen käytössä ja muiden HTML-elementtien käytössä. Tämä aiheuttaa ongelmia havaittavuuteen ja hallittavuuteen liittyen. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Puutteita asiakirjojen otsikoinnissa

  • Järjestelmän tuottamilta pdf-dokumentilta puuttuu otsikko. (WCAG 2.4.2)

Puutteita pdf-dokumenttien lukemis- ja kohdistus järjestyksessä

  • Pdf-dokumentiessa on sisältöjä ei pysty lukemaan kaikilla avustavilla teknologioilla oikeassa lukemisjärjestyksessä, lisäksi kohdistus ei seuraa tekstiä. Tämä aiheuttaa ongelmia osalle avustavaa teknologiaan käyttävistä ihmisistä. (WCAG 1.3,2, 2.4.3)

Puutteita kielimäärityksissä

  • Palvelussa on sivuja ja sivujen sisällä yksittäisiä kohtia, joissa kielivalinta on väärä. (WCAG 3.1.1 ja 3.1.2)

Puutteita pdf-dokumenttien koodauksessa

  • Pdf-dokumenttien koodimerkinnöissä on puutteita. (WCAG 4.1.1)

Puutteita käyttöliittymäkomponenttien nimeämisessä

  • Lähinnä pdf-dokumenteissa on muutamia käyttöliittymäkomponentteja, joiden nimiä ei voi selvittää ohjelmallisesti. Sivujen ARIA-koodimerkinnöissä on havaittu joitakin puutteita.  (WCAG 4.1.2)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 18.10.2021. 

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. 

Selostetta tarkistettiin viimeksi 29.12.2021. 

Palaute ja yhteystiedot 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen tällä saavutettavuusselosteella kuvatussa digipalvelussamme? Kerro se meille, ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Anna palautetta aluehallintoviraston verkkosivujen saavutettavuudesta

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Tee ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon

Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000