Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus 

Kuvataiteen teoksen tekijällä tai hänen oikeudenomistajillaan on oikeus saada korvaus teoksen jälleenmyynnistä, kun siihen osallistuu myyjänä, ostajana tai välittäjänä taidemarkkinoiden ammattilainen. Jälleenmyyntikorvauksen perii Kuvasto ry, joka on tekijöitä edustava järjestö. 

Yrityksen pitää tehdä ilmoitus jälleenmyyntikorvauksista Kuvasto ry:lle.

Kuvasto ry

Valvomme aluehallintovirastossa, että tätä tekijänoikeuslain mukaista jälleenmyyntikorvauksen maksuvelvollisuutta noudatetaan. Voimme tehdä tarkastuksen yritykseen, jonka jälleenmyyntikorvauksen noudattamista valvomme. Kuvasto ry:n hakemuksesta voimme velvoittaa sakon uhalla ilmoitusvelvollista tekemään ilmoituksen, jotta maksutilitysten oikeellisuus saadaan selvitettyä. 

Huomaathan, että emme valvo aluehallintovirastossa muita tekijänoikeuslain alaisia asioita.

Lakilinkit