Kantelu pelastustoimesta

Aluehallintovirastot valvovat pelastustoimea ja pelastustoimen palvelujen saatavuutta sekä tasoa. Voit tehdä meille kantelun, jotka koskevat pelastuslaitoksen toimintaa niiden tehtävien osalta, jotka on säädetty pelastuslaissa. Pelastuslaitosten tehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen 
  • asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittaminen 
  • valvontatehtävät, kuten palotarkastukset 
  • väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavan hälytysjärjestelmän ylläpito 
  • pelastustoiminaan kuuluvat tehtävät 
  • muut pelastuslaitokselle kuuluvat tehtävät 
  • pelastustoimen viranhaltijoiden toiminta.

Ohjeet kantelun tekemiseen:

Huomaa, että me aluehallintovirastossa emme valvo hätäkeskusten toimintaa.