Yhtiö- ja yhdistysasiat

Meillä aluehallintovirastossa on toimivalta asioissa, joissa on kyse niin sanotusta vähemmistösuojasta. Toimivalta on vain laissa määrättyjen asioiden käsittelemiseen. 

Voimme määrätä toimitettavaksi asunto-osakeyhtiössä, osakeyhtiössä, asumisoikeusyhdistyksessä tai osuuskunnassa erityisen tarkastuksen.

Voimme oikeuttaa hakijan kutsumaan koolle yhteisön kokouksen.

Voimme määrätä yhteisölle toiminnantarkastajan ilmoituksesta silloin, kun yhteisöllä lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan pitää olla toiminnantarkastaja. 

Voimme määrätä yhteisölle toiminnantarkastajan hakemuksesta silloin, kun yhteisöllä ei muuten tarvitse olla toiminnantarkastajaa. Tällöin osakkeenomistajat tai jäsenet ovat laissa määrätyllä tavalla vaatineet toiminnantarkastajan valitsemista.