Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät usein esitettyjä kysymyksiä ja vastaukset niihin.

Koronaan liittyvät kysymykset olemme koonneet erikseen omalle sivulleen.

Usein kysyttyä koronaviruksesta

Alkoholi | Eläin | Asunto-osakeyhtiöt | Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä | Hengenpelastusmitalit | Koulutukset | Kunnan terveystarkastajat | Perintä | Luotot | Tupakka | Talletukset | Valtionavustukset | Vanhusten hoivapalvelujen valvonta | Vesiasiat | Välitysliikkeet

Kirjoita vähintään kolme kirjainta ja vieritä sivua alaspäin. Älä paina enter-näppäintä. Tulokset tulevat näkyviin automaattisesti.

Alkoholi

Alkolla on yksinoikeus yli 5,5 % alkoholia sisältävien juomien vähittäismyyntiin. Alkon lisäksi tilaviinejä ja käsityöläisoluita saavat myydä ne, joille on myönnetty lupa valmistaa ja myydä niitä valmistuspaikan yhteydessä.

Hyväksymme Alkon vähittäismyyntipaikan hakemuksesta. Jos sen sijainnista aiheutuu kohtuutonta haittaa asuinympäristölle, sitä ei hyväksytä.

Alkosta ostettuja alkoholijuomia on mahdollista noutaa myös muualta kuin Alkon myymälöistä. Tällaisella toimipaikalla pitää olla Alkon kanssa tehty luovutuspaikkasopimus. Luovutuspaikkaan voi toimittaa vain ostajan sinne tilaamia alkoholijuomia. Toimitetut alkoholijuomat saa luovuttaa vain niiden ostajalle tai tämän valtuuttamalle henkilölle. 

Alko saa myydä alkoholijuomia myymäläautossa ja -veneessä, jonka reitin aluehallintovirasto on vahvistanut.

Alko saa järjestää huutokaupan, jossa myydään alkoholijuomia.

Alko voi toimia myös alkoholijuomien tukkumyyjänä. Alko saa lähettää alkoholijuomia luvanhaltijoille ja muille elinkeinonharjoittajille, jotka ovat ne ostaneet.

Luvanhaltijana sinun pitää ilmoittaa meille aluehallintovirastoon, jos toimintasi muuttuu.  

Jos luvanhaltijayhtiön omistussuhteissa tapahtuu muutoksia tai määräämisvalta yhtiön hallinnossa muuttuu, pitää muutoksista ilmoittaa meille kahden viikon kuluessa.

Kun toiminnassasi tapahtuu oleellisia muutoksia, ilmoita niistä meille ennen muutosten voimaantuloa. Tällaisia muutoksia on esimerkiksi tilanne, jossa olet tekemässä muutoksia anniskelualueeseen.

Sinun on tehtävä ilmoitus myös silloin, jos luovutat liiketoimintasi toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle tai y-tunnuksesi muuttuu. Tällöin liiketoimintasi jatkajan pitää hakea uusi anniskelulupa. Uusi yrittäjä ei saa myydä alkoholijuomia ennen kuin hänelle on myönnetty liikkeeseen uusi lupa. 

Jos lopetat alkoholijuomien anniskelutoiminnan, ilmoita siitä meille kahden viikon kuluessa.

Kun sinulla on alkoholijuomien anniskelulupa, sinulla on velvollisuus toimittaa määräajoin meille ne ilmoitukset ja tiedot, jotka 

 • koskevat myyntiäsi ja muuta toimintaasi 
 • ovat tarpeellisia valvonnan ja toimintasi riskienarvioinnin kannalta. 

Mitkä asiat ilmoitan?

Sinun on ilmoitettava meille, paljonko alkoholijuomien anniskelusi arvo on ja mikä on henkilökuntasi määrä. Tämä ilmoitus sinun täytyy tehdä jokaisesta luvasta.

Jos anniskelupaikassasi on myös vähittäismyyntiä, sinun pitää ilmoittaa lisäksi vähittäismyynnin määrä litroina ja arvo euroina.

Milloin teen ilmoituksen?

Sinun pitää tehdä puolivuosi-ilmoitus kaksi kertaa vuodessa:

 • Tammi-kesäkuun myynneistä ilmoitetaan heinäkuun loppuun mennessä.
 • Heinä-joulukuun myynneistä ilmoitetaan tammikuun loppuun mennessä.

Kun hankit alkoholijuomia lupanumerolla (esimerkiksi panimolta tai tukusta), välittyvät ostotietosi automaattisesti meille aluehallintovirastoon. 

Jos olet ostanut alkoholijuomia vähittäismyynnistä (esimerkiksi päivittäistavarakaupasta) anniskelua varten, pitää sinun ilmoittaa nämä ostot itse kaksi kertaa vuodessa meille. Tee ilmoitus anniskeluilmoituksen yhteydessä.

Jos sinulla ei ole ollut ilmoituskaudella myyntiä, täytyy sinun siitä huolimatta tehdä yllä mainitut ilmoitukset määräajassa.

Tee ilmoitus sähköisesti

Voit täyttää ja palauttaa ilmoituslomakkeen sähköisesti. Tiedot tallentuvat alkoholielinkeinorekisteriin. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy tämän sivun lopusta.

Normaaliolosuhteissa tavoitekäsittelyaika on kuukausi, mutta ohjeiden mukaan laadittujen hakemusten osalta aika on usein lyhyempikin. Aluehallintovirastot pyrkivät luonnollisesti käsittelemään hakemukset mahdollisimman ripeästi.

Voit myydä yli 2,8 % alkoholijuomia vähittäismyyntipaikassasi kello 9.00–21.00. 

 • Jos myymäläsi suljetaan ja sinne ei oteta uusia asiakkaita kello 21.00 jälkeen, et riko myyntiaikasäännöstä, vaikka myymälässä olevat asiakkaat tekevät alkoholiostoksensa loppuun sulkemisajan jälkeen.
 • Jos myymäläsi on auki iltayhdeksää myöhempään, et lähtökohtaisesti saa myydä alkoholijuomia kello 21.00 jälkeen.
  • Jos olet varmistunut siitä, että asiakas on ottanut alkoholijuomat haltuunsa ennen myyntiajan päättymistä, voit myydä ne asiakkaalle. Esimerkiksi jo kassajonoon samanaikaisesti ennen klo 21 tulleille asiakkaille saadaan myydä alkoholijuomat siitä riippumatta, kuinka kauan edellä olleiden asiakkaiden palvelu jonossa kestää.
 • Säännösten noudattaminen on helpompaa, jos suljet alkoholijuomaosastot ja kylmäkaapit. Ilmoita asiakkaillesi alkoholinmyyntiajoista selkeästi.

Luvanhaltijana vastaat siitä, että työvuorossa on riittävästi henkilökuntaa. He eivät saa olla alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena.

Vähittäismyyntipaikassa pitää olla paikalla vastaava hoitaja, joka on täyttänyt 18 vuotta. Luvanhaltijana sinun täytyy järjestää myynnin valvonta siten, että vastaava hoitaja voi tehokkaasti valvoa myyntiä ja tarvittaessa puuttua siihen. 16 vuotta täyttänyt henkilö saa myydä alkoholijuomia vain täysi-ikäisen vastaavan hoitajan valvonnassa.

Aldo chatbot on alkoholilupien asiakasneuvoja, joka tarjoaa asiakaspalvelua vuorokauden ympäri. 

Aldo chatbot

Anniskelu etukäteen hyväksytyllä anniskelualueella:

 • Video 1: Anniskelualueen hyväksyttäminen. Miten toimia ja mitä pitää tietää?
 • Video 2: Anniskeluilmoituksen tekeminen etukäteen hyväksytylle anniskelualueelle
 • Katso videot 1 ja 2 Youtubessa

Anniskelun omavalvonta:

 • Video 1: Miksi ja kenelle omavalvontasuunnitelma tehdään?
 • Video 2: Mitä omavalvontasuunnitelmaan kirjataan toimipaikkaan liittyen
 • Video 3: Toiminnan vaikutukset, riskit ja niihin varautuminen
 • Video 4: Henkilökunta osana omavalvontasuunnitelmaa
 • Video 5: Vastuullinen anniskelu
 • Katso videot 1-5 Youtubessa

Saat myydä vähittäismyyntipaikassasi vain niitä alkoholijuomia, joiden myymiseen sinulle on myönnetty lupa. Sinun täytyy hankkia ne myymäläsi lupanumerolla alkoholijuomien valmistajalta tai tukkumyyjältä.

Jos sinulla on useita vähittäismyyntipaikkoja, sinun on hankittava jokaiseen paikkaan alkoholijuomat omilla lupanumeroillaan.

Voit myös tuoda maahan alkoholijuomat, jotka myyt omassa vähittäismyyntipaikassasi. Ennen kuin aloitat maahantuonnin, sinun täytyy tehdä Valviralle ilmoitus, että toimit alkoholijuomien maahantuojana.

Hanki alkoholijuomat, joita myyt anniskelupaikassasi, luvan saaneelta
•    valmistajalta
•    tukkumyyjältä
•    vähittäismyyjältä.

Luvanhaltijana voit myös tuoda itse maahan alkoholijuomia anniskelua varten. Ennen kuin aloitat maahantuonnin, tee siitä ilmoitus Valviralle. Lue maahantuonti-ilmoituksesta lisää Valviran sivuilta. Sinun pitää ilmoittaa kaikki maahantuodut erät Valviralle ja Tulliin verotettavaksi.

Lisätietoa maahantuonti-ilmoituksesta Valviran sivuilla

Et saa myydä anniskelupaikassasi muuta kuin sinne laillisesti hankittua alkoholijuomaa. Esimerkiksi yksityistilaisuuksissa ei saa nauttia asiakkaan sinne tuomia alkoholijuomia (kuten häämaljana asiakkaan ulkomailta tuomaa samppanjaa).

Lupa ulosmyyntiin voidaan myöntää korkeintaan 5,5 % vahvuisiin juomiin. Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää vain, jos nykyinen anniskelulupa on voimassa.

Edellytykset myöntämiselle tulevat alkoholilaista. Vähittäismyyntitoiminta pitää huomioida anniskelupaikan omavalvontasuunnitelmassa. Verkkosivullamme apuna on Aldo-chatbot.

Lue lisää alkoholiluvista

Valvomme aluehallintovirastossa alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Valvira ohjaa lupa- ja valvontatyötämme. Tavoitteenamme on yhdenmukainen toiminta koko maassa. Valvontatoimintaa kehitetään valtakunnallisen valvontaohjelman avulla.

Lue valvonnasta lisää sivuiltamme

Valvomme aluehallintovirastossa alkoholijuomien anniskelua. Valvira ohjaa lupa- ja valvontatyötämme. Tavoitteenamme on yhdenmukainen toiminta koko maassa. Valvontatoimintaa kehitetään valtakunnallisen valvontaohjelman avulla. 

Valtakunnallinen valvontaohjelma

Lue lisää alkoholin vähittäismyynnistä ja valvonnasta

Alle 18-vuotiaalle ei saa myydä juomia, jotka sisältävät yli 1,2 % alkoholia. Alle 20-vuotiaalle ei saa myydä juomia, jotka sisältävät alkoholia enemmän kuin 22 %.

Henkilölle, jonka päihtymys on selvästi havaittavissa, ei saa myydä alkoholijuomia.

Jos on syytä epäillä, että alkoholijuomia ostava henkilö välittää ne selvästi päihtyneelle tai alle 18-vuotiaalle henkilölle, niitä ei saa myydä hänelle.

Alkoholin nauttiminen vähittäismyyntipaikassa tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Luvanhaltijan ja henkilökunnan velvollisuus on valvoa, että kieltoa noudatetaan. Luvanhaltijan pitää tarvittaessa merkitä alue, jolla alkoholijuomia ei saa nauttia. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi sisä- tai ulkotiloissa olevat pöydät.

Saat myydä alkoholijuomia vain valmiiksi täytetyissä, suljetuissa pakkauksissa.

Et voi antaa alkoholijuomista paljousalennuksia. Kahta tai useampaa alkoholipakkausta ei saa tarjota alennettuun yhteishintaan. Yksittäin ostettu alkoholijuoma ei saa olla kalliimpi kuin mitä sen hinta on samankokoisena monipakkauksessa.

Saat ilmoittaa alle kaksi kuukautta voimassa olevista alkoholijuomien tarjoushinnoista ainoastaan vähittäismyyntipaikan sisätiloissa. Lyhytkestoisista tarjoushinnoista ei myöskään saa ilmoittaa esimerkiksi lehdissä tai verkkojulkaisuissa. 

Alkoholin markkinointi

Jo tehdyn lupapäätöksen peruuttaminen ei poista maksuvelvoitetta. Lupamaksuun on mahdollista hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksen tekemisestä huolimatta lupamaksu tulee maksaa ja mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään, maksu palautetaan.

Anniskelupaikkojen ulosmyyntiä koskevat samat alkoholilain rajoitukset kuin muutakin vähittäismyyntiä. Vähittäismyyntiaika on 9-21 ja vähittäismyyntiä saa harjoittaa vain tuona aikana.

Voit hakea anniskelupaikkasi sisätilaan enintään 5,5 % alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa. Mukaan myymiesi alkoholijuomien pitää olla samoja, joita ravintolassasi voi nauttia. 

Saat myydä alkoholijuomia mukaan vain valmiiksi täytetyissä, suljetuissa pakkauksissa. Alkoholijuomia saat pullottaa vain hyväksytyssä valmistuspaikassa, ja tarvitset siihen alkoholijuomien valmistusluvan.

Alkoholijuomia, joissa on enemmän kuin 2,8 % alkoholia, saat myydä mukaan vain kello 921.

Asiakas ei saa juoda mukaan ostamaansa alkoholijuomaa anniskelupaikassasi tai sen välittömässä läheisyydessä.

Pääsääntöisesti vähittäismyyntilupaa ei myönnetä tapahtumissa järjestettävän anniskelun yhteyteen. Poikkeuksena ovat useiden alkoholijuomien valmistajien esittelytilaisuudet (esimerkiksi olutmessut), jonne vähittäismyyntilupa voidaan myöntää.

Veloitamme alkoholijuomien vähittäismyynnistä erillisen valvontamaksun vuosittain. Vähittäismyyntiä anniskelupaikassa koskevat myös muut alkoholijuomien vähittäismyynnin säännökset.

Lue lisää vähittäismyynnistä sivuiltamme

Tarvitset luvan, jos myyt yli 2,8 painoprosenttia alkoholia sisältäviä kiinteitä alkoholivalmisteita, jotka on tarkoitettu nautittavaksi sellaisenaan tai jotka voidaan saada juotavaksi erottamalla niistä ainesosia tai lisäämällä niihin nestettä. Näiden tuotteiden myynnissä pitää noudattaa muutenkin samoja sääntöjä kuin alkoholijuomien myynnissä.

Voit myydä alkoholijuomien vähittäismyyntiluvalla enintään 5,5 painoprosenttia alkoholia sisältäviä alkoholivalmisteita, kuten esimerkiksi suklaamakeisia tai jäätelöitä. Voit lukea lisää alkoholivalmisteista Valviran sivuilta.

Lue lisää alkoholivalmisteista Valviran sivuilta

Luvanhaltijoiden ei tarvitse erikseen ilmoittaa anniskeluluvan keskeytyksestä ja ravintolatoiminnan tilapäisestä sulkemisesta aluehallintovirastoon. Alkoholilaki ei tunne luvan keskeyttämistä, joten anniskelupaikan sulkeminen asiakkailta ei vaikuta anniskeluluvan voimassaoloon, vaan alkoholilain näkökulmasta lupa on edelleen voimassa.

Jos luvanhaltija päättää kuitenkin lopettaa anniskeluluvan poikkeustilan vuoksi, tulee toiminnan uudelleen aloittamiseksi hakea aikanaan uutta lupaa aluehallintovirastosta.

Vähittäismyyntiluvan haltijana voit ottaa vastaan tilauksia ja maksuja verkkokaupassasi myös alkoholijuomista. Saat luovuttaa asiakkaan tilaamat alkoholijuomat vain vähittäismyyntipaikassasi sisätiloissa kello 9.00–21.00. 

Ennen kuin aloitat tilaus- ja noutotoiminnan, sinun täytyy tehdä siitä ilmoitus meille aluehallintovirastoon.

Eläimet

Hakemusta ei käytännössä koskaan voida käsitellä viikon varoitusajalla. Aluehallintovirastoon lähetetty hakemus kirjataan ensin kirjaamossa, jonka jälkeen se laitetaan saapuneiden hakemusten jonoon. Esittelijä lukee hakemuksen yleensä viikon tai kahden sisällä saapumisesta ja päättää, mikä hankelupalautakunnan jaosto ottaa hakemuksen käsiteltäväkseen. Jaosto käsittelee hakemuksen yleensä 2–4 viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Jaosto voi myös pyytää tarkennuksia hakemukseen, jolloin käsittelyn kokonaisaika riippuu tarkennusten saamisesta.

Jos sinulla on tarve jatkaa tutkimusta vanhan luvan päättymisen ja uuden luvan myöntämisen välissä, voit hakea voimassa olevalle luvalle voimassaoloajan pidennystä muutoshakemuksella.

Hankelupalautakunnan jaostokokouksia järjestetään 1–3 kuukaudessa lukuun ottamatta heinäkuuta. Hakemuksia käsitellään yhdessä kokouksessa alle kymmenen kappaletta. Tästä syystä hakemusta ei yleensä koskaan voida ottaa mukaan lautakunnan jaoston seuraavaan kokoukseen. Kiireellisiä ja hyvin helppoja muutoshakemuksia voidaan harkinnan mukaan ottaa ylimääräisenä kokoukseen.

 

Eläin pitää lopettaa siten, että se välttyy kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä.

Lopetuksessa pitää huomioida eläinsuojelulain vaatimukset. Laissa on määritelty eri eläinlajeille sallitut lopetusmenetelmät.

Kunnaneläinlääkäri tekee tarkastuksia, joissa valvotaan eläinten lopetustoimintaa.

Saat säilyttää alkioita:

 • alkioiden tuotantoryhmän tiloissa
 • alkioiden keräysryhmän tiloissa
 • hyväksytyllä sperman keräysasemalla
 • hyväksytyssä spermavarastossa.

Saat säilyttää spermaa:

 • hyväksytyllä sperman keräysasemalla
 • hyväksytyssä spermavarastossa
 • hyväksytyn alkioiden tuotantoryhmän tiloissa.

Poikkeuksena edellä mainittuun spermaa ja alkioita saa säilyttää pitopaikassa, jossa ne käytetään omien tai omassa hallinnassa olevien eläinten keinolliseen lisäämiseen. Jos säilytät spermaa tai alkioita pitopaikassa, muista rekisteröidä säilytystoimina Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin.

Saat säilyttää spermaa myös Suomessa tehtävää hevoseläinten siemennystä varten.

Geenitekniikan lautakunta ohjeistaa ja kontrolloi kaikkea geenitekniikkaan liittyvää. Voit lukea aiheesta lisää heidän sivuiltaan.

Jos tarjoat kotiteurastuspalveluja, sinulla pitää olla kelpoisuustodistus.

Tarvitset lopetuskelpoisuustodistuksen, jos työskentelet eläinten kanssa teurastamolla jossakin vaiheessa teurastusprosessia teurastamon navetasta verenlaskuun saakka.

Tarvitset siis todistuksen, kun teet seuraavia teurastukseen liittyviä asioita:

 • käsittelet ja hoidat eläimiä ennen kuin niiden liikkumista rajoitetaan
 • rajoitat eläinten liikkumista niiden tainnuttamista ja lopettamista varten
 • tainnutat eläimiä
 • arvioit tainnuttamisen tehokkuuden
 • ripustat ja nostat eläviä eläimiä
 • lasket elävistä eläimistä veren
 • teurastat uskonnollisia erityismenetelmiä käyttäen.

Ilman kelpoisuustodistusta et voi tehdä teurastamossa yllä mainittuja tehtäviä.

Turkiseläinten lopetus täytyy tehdä sellaisen henkilön läsnä ollessa ja välittömässä valvonnassa, jolla on kelpoisuustodistus. 

Kelpoisuustodistuksen pitää kattaa tämän henkilön valvonnassa tapahtuvat lopetustoimet ja eläinlajit.

Lautakunta myöntää enintään vuoden mittaisen pidennyksen voimassa olevaan lupaan, jotta tutkimus voidaan saattaa loppuun. Kaksivuotinen pidennys voidaan myöntää vain erityisestä syystä, kuten joillekin luonnonvaraistutkimuksille eläinten muuton takia. Jos tutkimusta on tarkoitus jatkaa toiset kolme vuotta, sinun pitää siis hakea uusi varsinainen lupa.

Muutoshakemuksessa on perusteltava jatkon tarve. Tyypillinen syy tutkimuksen viivästymiseen on esimerkiksi äitiysloma, eläintilojen remontti tai tutkimuksessa käytettävien gm-eläinten vaikea saatavuus.

Eläinkokeita korvaavilla menetelmillä tarkoitetaan sellaisia menetelmiä, joissa ei tarvita ollenkaan eläviä eläimiä. Hankkeissa täytyy pyrkiä eläinten käytön korvaamiseen, käytettävien eläinten vähentämiseen ja menetelmien parantamiseen. Eläimille aiheutetaan mahdollisimman vähän kärsimystä ja niiden hyvinvointia edistetään kaikin keinoin myös eläinkokeissa.

Voit lukea aiheesta lisää esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön tai EU:n sivuilta.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön sivuilta 

Lue lisää EU:n sivuilta

Voit täyttää hakemuksen joko suomeksi tai ruotsiksi, mutta et englanniksi.

Voit pyytää englanninkielisen täyttöohjeen lomakkeeseen sähköpostilla osoitteesta ella(at)avi.fi.

Asunto-osakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous täytyy kutsua koolle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos asunto-osakeyhtiönne tilikausi on kalenterivuosi (kuten yleensä on), täytyy varsinainen yhtiökokous näin ollen kutsua koolle 30.6. mennessä. Yhtiöjärjestyksessä ei voida enää määrätä asiasta toisin. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestyksissä edelleen olevat, nykyisestä asunto-osakeyhtiölaista poikkeavat määräykset ovat menettäneet merkityksensä.

Vuonna 2020 yhtiökokouksia voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti lykätä pidettäväksi 30.9.2020 mennessä.

Elintarvikevalvonnan Oiva-järjestelmä

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Elintarvikealan yritysten tarkastustulokset julkaistaan hymynaamoin alla olevalla sivustolla sitä mukaa, kun elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia.

Voit hakea Oiva-tarkastusraportteja esim. yrityksen nimellä, osoitteella tai kunnan mukaan Oivahymy-sivustolta.

Oivahymy.fi-sivusto

Hengenpelastusmitalit

Yleisesti ottaen et voi ehdottaa.

Erityisistä syistä voimme ottaa käsiteltäväksi myöhemminkin tehdyn ehdotuksen hengenpelastusmitalin antamisesta. Erityisenä syynä voidaan pitää esimerkiksi pelastetun, jos hän on mitalin esittäjä, kykenemättömyyttä sairautensa takia tekemään ehdotusta kuluneen viiden vuoden aikana.

Ei voi, koska poliisin ja palomiehen voidaan katsoa ammattinsa puolesta osaavan sellaisia erityistaitoja, joita hän voi hyödyntää pelastustehtävissä.

Koulutukset

Tiedotamme kirjastoille järjestettävästä koulutuksesta sähköpostitse sekä oman sivumme että Kirjastot.fi-sivuston tapahtumakalentereissa.

Aluehallintoviraston tapahtumat ja koulutukset

Ammattikalenteri (kirjastot.fi)

Löydät koulutustilaisuudet verkkosivuiltamme.

Tapahtumat ja koulutukset

Koulutusmateriaalit lisätään koulutuksen jälkeen kunkin koulutustilaisuuden tietoihin.

Kunnan terveystarkastajien yhteystiedot

Kuntien terveystarkastajat löydät Ruokaviraston hakupalvelusta alla olevasta linkistä. Valitse listasta oma kuntasi tai kuntayhtymän nimi. Saat kuntasi ympäristöterveydenhuollon internetsivujen osoitteen ja sähköpostiosoitteen. Kunnat ylläpitävät itse tätä osoitteistoa sähköisen viranomaistoimijarekisterin (VTO) kautta.  

Ruokaviraston hakupalvelu (ruokavirasto.fi)

Perintä

Voit tehdä meille ilmoituksen, jos epäilet, että perintäyhtiö toimii vapaaehtoisessa perinnässä lain tai hyvän perintätavan vastaisesti. Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan velan vapaaehtoiseen suorittamiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten maksuvaatimusten lähettämistä. Ilmoitus voi koskea esimerkiksi 

 • kohtuuttomia perintäkuluja 
 • riitautetun saatavan perintää 
 • tiedusteluihin vastaamista
 • muuta vastaavaa perintäyhtiön menettelyä, jonka epäilet olevan lain tai hyvän perintätavan vastainen. 

Voit tehdä ilmoituksen myös, jos epäilet, että yritys harjoittaa perintätoimintaa ilman rekisteröintiä.

Sinun kannattaa pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun ja pyytää perintäyhtiötä kohtuullistamaan perintäkulujen määrää. 

Jos perintäkuluista ei päästä sovintoon ja ne ovat mielestäsi kohtuuttomia, voit riitauttaa ne. Tee riitautus kirjallisesti perintäyhtiölle esimerkiksi sähköpostilla. Ilmoita perintäkulujen määrästä se osa, joka on mielestäsi kohtuuton. Voit pyytää myös selvityksen perintäkulujen muodostumisesta, jotta voit arvioida kulujen kohtuullisuutta.  

Perintäyhtiö ei saa jatkaa perintäkulun riidanalaisen osan vapaaehtoista perintää. Sitä osaa, jota ei ole riitautettu, yhtiö voi edelleen periä. Riidaton osa kulusaatavasta täytyy siis maksaa. Riidanalaisen kulusaatavan perinnästä yhtiön täytyy luopua tai asia pitää viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin määrää viime kädessä siitä, ovatko kulut kohtuullisia ja oletko maksuvelvollinen. 

Velallisena sinun täytyy korvata perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut. Perinnässä ei saa kuitenkaan aiheuttaa kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja. Kulujen kohtuullisuuden arviointiin vaikuttavat perinnän vaatima työmäärä, toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja todelliset syntyneet kustannukset. Lisäksi on otettava huomioon muun muassa saatavan suuruus.

Yrityssaatavien perintäkuluille ei ole asetettu laissa enimmäismääriä. Kohtuullisuuden arviointi perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan. Ohjeistusta arviointiin löytyy esimerkiksi aluehallintoviraston verkkosivujen valvontapäätösten lyhennelmistä.

Valvontapäätösten lyhennelmät

Kyllä. Perintälain mukaan velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut. Voit joutua maksamaan velkojan oman perinnän kuluja ja kuluja, jotka ovat aiheutuneet velkojalle perintätoimiston käyttämisestä.

Perintäkuluja voidaan periä, vaikka saatavan pääoma olisikin jo kokonaan maksettu. Velan pääoman maksaminen perintään siirtämisen jälkeen ei siis tarkoita, että voisit jättää maksamatta aiheutuneet perintäkulut. Perintäkulujen perimisestä voi aiheutua myös lisää kuluja. 

Pelkkiä perimiskuluja voidaan periä myös tuomioistuimessa ja ulosotossa. Kulujen on oltava lainmukaisia ja määrältään kohtuullisia.

Kyllä. Sinun pitää maksaa perintäkulut, jos olet maksanut laskun myöhässä ja saatavaa on ehditty ryhtyä perimään ennen maksun saapumista. 

Jos perinnästä ilmoitetaan velalliselle kirjeellä, perintätoimet tehdään yleensä kirjeen lähettämistä edeltävänä päivänä. Voit pyytää perintätoimistolta selvityksen siitä, milloin perintätoimet on tehty ja milloin suorituksesi on näkynyt velkojan tai perintätoimiston tilillä. 

Perintälain mukaan perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja. Jos perintäyhtiö on aloittanut perinnän tarkistamatta, onko velallinen jo maksanut saatavan, voi tilanteesta aiheutuneita kuluja pitää tarpeettomina.

Toisinaan velallinen maksaa saatavan myöhässä mutta samoihin aikoihin, kun perintäyhtiö on lähettänyt esimerkiksi maksuvaatimuksen. Velallisen velvollisuus maksaa perintäkulut riippuu tällöin siitä, onko perintätoimisto ehtinyt tehdä perintätoimia ennen kuin suoritus saatavasta on saapunut. 

Jos olet maksanut laskun tilisiirtona, maksuajankohta määräytyy pääsääntöisesti maksupalvelulain perusteella. Maksu katsotaan suoritetuksi, kun varat ovat saapuneet maksunsaajan eli velkojan tai perintäyhtiön tilipankkiin. Maksajan pankin on maksupalvelulain mukaan maksettava sähköisesti tehdyn tilisiirron rahamäärä maksunsaajan pankkiin viimeistään maksutapahtumaa seuraavan arkipäivän kuluessa. Tällöin ainakaan sitä seuraavana päivänä perintäyhtiö ei voi tehdä velallisen korvausvelvollisuuden piiriin kuuluvia perintätoimia.

Löydät lisää tietoa perintäkulujen aiheellisuuden arvioinnista esimerkiksi valvontapäätöstemme lyhennelmistä.  

Sinulla on oikeus pyytää vapaaehtoisen perinnän keskeyttämistä, jos kyse on kokonaan erääntyneestä kuluttajasaatavasta. Keskeytyspyynnön avulla voit rajoittaa vapaaehtoisesta perinnästä aiheutuvia perintäkuluja, jos et esimerkiksi pysty maksamaan saatavaa vapaaehtoisesti. 

Keskeytyspyynnöstä ei kuitenkaan seuraa, että velkojalle syntyisi velvollisuus panna velkomusasia vireille tuomioistuimessa tai tehdä ulosottohakemus. Keskeytyspyyntö ei siis tarkoita sitä, että saatavaa täytyisi ryhtyä perimään tuomioistuimen kautta vaan ainoastaan sitä, että vapaaehtoinen perintä pitää keskeyttää. 

Perintäyhtiö saa jatkaa vapaaehtoista perintää ja lähettää sinulle kirjeitä, jos niissä ei vaadita sinulta mitään lisäkuluja. Perintäyhtiö voi myös vaatia lain mukaiset perintäkulut esimerkiksi vanhentumisen katkaisukirjeestä tai muista ilmoituksista ja kehotuksista, joita velkojalta edellytetään maksuhäiriötietojen ilmoittamiseksi tai muuten velkojan oikeuksien säilyttämiseksi. 

Jos haluat laajempaa ohjeistusta taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamiseen, voit olla yhteydessä esimerkiksi oikeusaputoimistojen maksuttomaan talous- ja velkaneuvontapalveluun. 

Voit kiistää aiheettoman saatavan perinnän. Voit tehdä riitautuksen kirjallisesti perintäyhtiölle esimerkiksi sähköpostilla ja perustella, miksi saatava on aiheeton. Hyödyllistä tietoa reklamaation tekemiseen löydät esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuston reklamaatioapurista ja kuluttajaneuvonnasta. 

Perintäyhtiö ei saa enää perustellun riitautuksen jälkeen jatkaa saatavan vapaaehtoista perintää. Velkoja tai velkojan puolesta toimiva perintäyhtiö voi kuitenkin viedä saatavaa koskevan riita-asian ratkaistavaksi tuomioistuimeen, joka määrää maksuvelvollisuudestasi. 

Jos aiheeton saatava on suoraan ulosottokelpoinen, esimerkiksi kunnan terveyskeskusmaksu, sinun pitää hakea muutosta maksuun tekemällä perustevalitus oikealle valitusviranomaiselle. Ohjeistusta valituksen tekemiseen saat perintäyhtiöltä tai velkojalta. Ilmoita myös perintäyhtiölle, että olet tehnyt valituksen. Perintätoimisto ei saa jatkaa saatavan vapaaehtoista perintää perustevalituksen jälkeen. Valitusviranomainen ratkaisee maksuvelvollisuutta koskevan riita-asian. 

Perusteetonta saatavaa ei saa periä. Sinulla on oikeus saada velkojalta tai perintäyhtiöltä seuraavat tiedot

 • saatavan perusteesta ja määrästä, 
 • erittely veloista ja niiden lyhennyksistä
 • selvitys kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. 

Sinulla on oikeus saada tiedot maksutta kerran vuodessa. Tiedot on annettava viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. 

Vanhentunutta saatavaa ei saa periä. Sinulla on oikeus saada velkojalta tai perintäyhtiöltä tiedot saatavan vanhentumisesta ja selvitys vanhentumisen katkaisemisesta, jos epäilet, että saatava on vanhentunut. 

Velkojalla ja perintäyhtiöllä on velvollisuus osoittaa, että vanhentuminen on asianmukaisesti katkaistu. 

Hyödyllistä tietoa velkojen vanhentumisesta, vanhentumisajoista sekä vanhentumisen katkaisemisesta löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivustolta. 

Jos sinulla on erimielisyyttä saatavan vanhentumisesta velkojan ja perintäyhtiön kanssa, voit riitauttaa mielestäsi vanhentuneen saatavan perinnän. Perintäyhtiö ei saa enää riitautuksen jälkeen jatkaa saatavan vapaaehtoista perintää. Velkoja tai perintäyhtiö velkojan puolesta voi kuitenkin viedä riita-asian tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos saatavan perintää halutaan jatkaa. 

Perintäyhtiöllä ei ole velvollisuutta toimittaa alkuperäistä laskua sinulle. Voit saada laskun perintäyhtiöltä, jos sillä on lasku hallussaan. Muussa tapauksessa voit pyytää alkuperäistä laskua suoraan velkojalta. 

Sinulla on oikeus saada saatavan perustetta koskevat tiedot ja asiakirjat niin velkojalta kuin perintäyhtiöltäkin. Joskus saatavista ei ole enää tallessa alkuperäisiä dokumentteja, kuten tilaussopimuksia. Tällöin velkojalla ja perintäyhtiöllä on velvollisuus kertoa, ettei niitä ole enää saatavilla. Perintäyhtiön tai velkojan on annettava sinulle muu selvitys siitä, mihin saatava perustuu. Saatavaa ei tee aiheettomaksi se, ettei alkuperäisiä saatavan perustetta koskevia dokumentteja ole tallella. 

Jos saatava on mielestäsi perusteeton, voit riitauttaa sen. Tällöin sinun on perusteltava, miksi saatava on aiheeton: et ole esimerkiksi tilannut kyseistä tuotetta. Riitautetun saatavan perinnästä täytyy luopua, tai asia pitää viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuin arvioi viime kädessä saatavaa koskevan näytön ja ratkaisee maksuvelvollisuutesi. 

Kyllä, jos et maksa perintäyhtiön trattaa ajoissa, voit saada maksuhäiriömerkinnän. 

Perintälain mukaan tratalla tarkoitetaan maksukehotusta, jossa vaaditaan saatavan maksua määräajassa sillä uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin. Trattaa saa käyttää vain selvän ja riidattoman yrityssaatavan perimiseksi. Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa. Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on annettu tai lähetetty maksumuistutus, jossa on vähintään seitsemän päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saatavaa koskevien huomautusten esittämiselle, ja määräaika on päättynyt. 

Jos perintäyhtiö lähettää sinulle tratan yrityssaatavan perimiseksi, tratassa todetaan, että saatava protestoidaan luottotietoyhtiössä, jos saatavaa ei ole maksettu määräajassa. Perintäyhtiö lähettää samalla luottotietoyhtiölle tiedot velallisesta, jolle tratta on lähetetty. Tratan lähetysilmoitus pitää sisällään velallisen nimen, y-tunnuksen, saatavan suuruuden ja alkuperäisen eräpäivän. Sinulle aiheutuu tästä lähetysilmoituksesta maksuviivetieto luottotietorekisteriin. Luottotietoyhtiölle toimitettu tratan lähetysilmoitus on edellytys sille, että tratta voidaan myöhemmin protestoida. 

Jos et maksa trattaa määräajassa, voidaan tratta sen asettajan pyynnöstä protestoida joko hiljaisesti eli merkitsemällä se luottotietoyhtiön rekisteriin tai julkisesti eli myös julkaisemalla se tiedotusvälineessä. Sinulle aiheutuu tästä protestoinnista maksuhäiriömerkintä. Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan kymmenen päivän kuluttua sen lähettämisestä.    

Jos maksat tratan ennen sen protestointia, sinulle ei aiheudu maksuhäiriömerkintää. 

Jos olet perustellusti riitauttanut saatavan ennen tratan protestointia, ei riidanalaista saatavaa saa protestoida eikä siitä saa aiheutua sinulle maksuhäiriömerkintää. 

Voit pyytää virheellisen maksuhäiriömerkinnän poistamista luottotietoyhtiön (esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy) rekisteristä. Voit tehdä pyynnön maksuhäiriömerkinnän poistamisesta luottotietoyhtiölle kirjallisesti. Perustele pyynnössä yksilöidysti, miksi maksuhäiriömerkintä on mielestäsi virheellinen. Voit vaatia myös virheellisen merkinnän tehnyttä perintäyhtiötä tai velkojaa oikaisemaan tiedon luottotietoyhtiölle. Maksuhäiriömerkintä voi olla virheellinen esimerkiksi silloin, kun se on syntynyt aiheettoman saatavan tratan protestoinnista tai kun saatava on riitautettu tai maksettu kokonaan ennen tratan protestointia. 
 
Luottotietolain mukaan rekisterinpitäjän (luottotietoyhtiö) on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava luottotietorekisterissä tai luottotietolausunnossa oleva virheellinen, puutteellinen, vanhentunut tai muutoin harhaanjohtava tieto. Luottotietoyhtiö voi poistaa vain virheellisen maksuhäiriömerkinnän rekisteröityjen tasapuolisen kohtelun vuoksi. Rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen ratkaisu, jos se kieltäytyy muuttamasta rekisterissä olevaa tietoa. 

Luottotietolain noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu, jonka toimistoon voit olla yhteydessä maksuhäiriötietojen oikeellisuutta koskevissa asioissa. Tietosuojavaltuutettu voi määrätä rekisterinpitäjän oikaisemaan virheellisen merkinnän.

Perintää ei saa jatkaa, jos et ole saanut laskua tai muistutusta velkojan tai perintäyhtiön väärän osoitetiedon vuoksi. Voit tehdä riitautuksen perintäkirjeestä perintäyhtiölle virheellisen osoitetiedon perusteella ja ilmoittaa oikean osoitetiedon, jotta saat maksamiseen tarvittavat tiedot oikeaan osoitteeseen. 

Jos osoitteesi muuttuu, ilmoita siitä heti velkojalle ja perintäyhtiölle. Sinulla on myös velvollisuus pitää yhteisösi kaupparekisteritiedot ajan tasalla. 

Hyvään perintätapaan kuuluu, että sekä velkojan että perintäyhtiön on noudatettava toiminnassaan erityistä huolellisuutta. Tähän sisältyy muun muassa se, että ennen perintään ryhtymistä on varmistuttava toimeksiantoa koskevista keskeisistä perusasioista. Velkojalla tai perintäyhtiöllä ei ole kuitenkaan velvollisuutta ryhtyä oma-aloitteisesti selvittämään mahdollisia osoitteenmuutoksia, vaan maksuvaatimus voidaan lähettää velallisen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. 

Jos et ole voinut aiemmin maksaa saatavaa, koska lasku ja muistutus on lähetetty virheelliseen osoitteeseen, sinulla ei ole velvollisuutta maksaa perintäkuluja. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, ettet ole itse antanut virheellistä osoitetta velkojalle. 

Jos kirje on sen sijaan esimerkiksi hävinnyt postinkuljetuksessa, sillä ei ole vaikutusta velvollisuuteesi maksaa perintäkuluja velkojalle. 

Kyllä, perintäyhtiö saa vaatia kuluja liikasuorituksen palauttamisesta, jos liikasuoritus on aiheutunut omasta virheestäsi. 

Toisinaan voi käydä niin, että velallinen maksaa perintäyhtiölle saman laskun kahteen kertaan tai muuten ylisuuren maksun. Hyvään perintätapaan kuuluu se, että perintäyhtiö palauttaa saamansa aiheettoman tai ylisuuren maksun velalliselle ilman aiheetonta viivytystä. 

Kysymys siitä, saako perintäyhtiö vaatia liikasuorituksen palauttamisesta kuluja riippuu siitä, kenen virheestä liikasuoritus on johtunut. Perintäyhtiö voi vaatia palauttamisesta aiheutuvat kohtuulliset kulut, jos liikasuoritus on johtunut velallisen huolimattomuudesta tai virheestä. Perintäyhtiö ei sen sijaan saa vaatia velalliselta kuluja palauttamisesta aiheutuvasta työstä, jos liikasuoritus on johtunut velkojan tai perintäyhtiön virheestä. 

Perintäyhtiö voi jättää liikasuorituksen palauttamatta ja käyttää sen velallisen muiden velkojen maksuun vain silloin, jos velallinen antaa siihen suostumuksensa. 

Kyllä. Perintäyhtiöllä on oikeus kohdistaa yrityksesi suoritus haluamallaan tavalla, koska perintälaki ei rajoita suorituksen kohdistamisen järjestystä muissa kuin kuluttajasaatavissa. On siten mahdollista, että perintäyhtiö kohdistaa yrityksesi suorituksen esimerkiksi ensin perintäkuluihin ja vasta sitten korkoihin ja pääomaan. 

Sen sijaan kuluttajasaatavissa suorituksen kohdistusjärjestys on lailla rajattu niin, että perintäkuluihin saa kohdistaa suorituksen vasta sen jälkeen, kun saatavan korko ja pääoma ovat tulleet suoritetuiksi.  

Luotot

Ota ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Löydät kuluttajaneuvonnan yhteystiedot heidän verkkosivuiltaan. Me huolehdimme aluehallintovirastossa pääosin luottoyritysten rekisteröintiin liittyvistä asioista, eikä meillä ole toimivaltaa puuttua kuluttajan ja luotonantajan välisiin sopimuserimielisyyksiin. Sen sijaan lainvastaiseen luottomarkkinointiin voimme puuttua.

Kuluttajaneuvonta

Tupakka

Voit hakea tupakkatuotteiden myyntilupaa myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineissä tapahtuvaan myyntiin omalta kotikunnaltasi. Ole yhteydessä luvan myöntävään kuntaan myyntiluvan käsittelyä koskevien kysymysten osalta.

Voit tehdä myyntilupahakemuksen joko sähköisesti tai kirjallisella hakemuksella. Löydät hakemukset täyttöohjeineen Valviran sivuilta.

Valviran sivusto

Talletukset

Helsingin Puhelinyhdistyksen (HPY) osuustodistuksiin liittyvien talletusten nostoaika on päättynyt vuonna 2016. Et voi siis enää nostaa talletusta aluehallintovirastosta.

Talletusten käsittelyaika on aina yksilöllinen. Joissakin tapauksissa pyydämme lisäselvitystä, jolloin käsittelyaika pitenee. Tästä syystä on tärkeää, että toimitat kaikki tarvittavat asiakirjat meille jo talletushakemuksen yhteydessä.  

Jos talletukselle on kertynyt korkoa, se kuuluu pääsääntöisesti sille, joka on oikeutettu talletukseen.  Maksamme korot talletuksen ulosmaksun yhteydessä.

Tilinpitäjäpankkimme vaihtuu joulukuun alussa. Uuden sopimuksen mukaan myös talletuksiin sovelletaan negatiivisen koron korkokertymää. Tämä tarkoittaa sitä, että pääoma vähenee talletusaikana negatiivisen koron määrällä.

Negatiivisten korkojen aikana talletuspääoma pienenee myös osanoston yhteydessä. 

Et voi tehdä talletusta vain estääksesi koron kertymisen. Talletukselle pitää olla jokin muu peruste, esimerkiksi tuomioistuimen ratkaisu.  

Talletuksen tekeminen maksaa vähintään 180 euroa, mutta talletuksen nostaminen on aina maksutonta.  

Valtion tilinpitäjäpankki haluaa varmistua siitä, ettei aluehallintoviraston kautta kulje rahanpesuun tarkoitettua rahaa. Siksi kysymme tallettajalta rahojen alkuperää ja tallettajan henkilötunnusta. Pankki siirtää talletettaviksi tarkoitetut varat tilille, kun on saanut tiedot rahojen alkuperästä.

Talletus on kaksiosainen. Sen lisäksi, että varat talletetaan aluehallintoviraston tilille, toimita aluehallintovirastoon myös talletushakemus. Tee talletushakemus sähköisesti verkkoasioinnissa tai talletuslomakkeella. Voit tehdä hakemuksen myös vapaamuotoisesti. Hakemuksesta täytyy kuitenkin käydä ilmi lomakkeessa kysytyt tiedot.

Valtionavustukset

Tietoa kehittämisavustuksista löytyy verkkosivultamme.

Valtionavustukset

Kirjastoihin lähetetään lokakuussa avustusten hakua koskeva kirje. Myöntämiemme valtionavustusten hakemukset tehdään sähköisessä asiointipalvelussamme. Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi-tunnistusta, jossa käytetään pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

Nuorisotoimen valtionavustukset löytyvät verkkosivuiltamme. Tätä kautta löytyy kaikki hakemiseen sekä avustuksen käyttöön ja käytön selvittämiseen liittyvä materiaali.

Valtionavustukset

Vanhusten hoivapalvelujen valvonta

Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelu täyttää sille luvassa asetetut vaatimukset. Hoivakotien palveluntuottajilta odotetaan omavalvontaa, mikä on valvonnan ensisijainen muoto. Omavalvontasuunnitelman on oltava julkisesti nähtävänä ja sitä on seurattava. Vanhusten hoivapalvelua valvovat lisäksi kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira.

Kunta on vastuussa palvelun järjestämisestä ja sillä on velvollisuus valvoa sekä hankkimiaan palveluja että omaa toimintaansa.

Me aluehallintovirastossa valvomme kuntien palvelujen järjestämistä sekä muiden julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

Valvira valvoo merkitykseltään suuria, periaatteellisia tai laajoja tapauksia. Siirrämme tapauksen käsittelyn tarvittaessa Valviralle sovitun työnjaon mukaisesti.

Ylimmät laillisuusvalvojat ovat eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskansleri. Kun kaikki kotimaiset oikeuskeinot on käytetty, viranomaispäätöksistä voi valittaa EU:n ihmisoikeustuomioistuimeen.

Kunnat vastaavat vanhuspalvelujen järjestämisestä. Lisäksi kunnat vastaavat itse tuottamiensa tai sopimuksella muilta palvelujen tuottajilta hankkimiensa palvelujen valvonnasta.

Kunnan tulee aina ilmoittaa alueensa aluehallintovirastoon ilmi tulleista puutteista ja epäkohdista. Kunnalla on myös velvollisuus ohjata ja neuvoa palveluntuottajia ja pyrkiä sitä kautta saamaan mahdolliset puutteet korjatuksi. Tiettyjä lain edellyttämiä valvontatoimenpiteitä, kuten toiminnan keskeyttämisen, voivat tehdä vain aluehallintovirasto tai Valvira. Näistä toimista on säädetty yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa.

Kun kunta hankkii palveluita yksityiseltä palvelujen tuottajalta, kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat ja hankitut palvelut vastaavat sitä tasoa, joka edellytetään vastaavalta kunnalliselta toimijalta.

Kunnalla on myös yksityisen hoivapalvelun toimintayksikön sijaintiin perustuva valvontavastuu riippumatta siitä, hankkiiko kunta itse kyseisestä toimintayksiköstä palveluja vai ei. Kunnan toimielin (esimerkiksi perusturvalautakunta) ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Kunta on näin ollen valvontaviranomainen, jolla on mahdollisuus tarkastaa palvelutuottajan toimintayksikkö silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Se voi olla esimerkiksi kirjallisesti tai suullisesti saatu ilmoitus epäkohdasta. Kunta voi tehdä tarkastuksia myös ennalta ilmoittamatta.

Me aluehallintovirastossa hoidamme sosiaalihuollon valvontaa alueillamme. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa meitä meille kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Ohjauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja ratkaisukäytäntöjä.

Yksittäisten valvonta-asioiden osalta toimivalta kuuluu Valviralle, kun kyse on periaatteellisesti tärkeästä ja laajakantoisesta asiasta tai kun asia koskee usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa Valvira hoitaa tapaukset, joissa joudutaan puuttumaan henkilön ammatinharjoittamisoikeuteen. Valvira tutkii myös tapaukset, joissa hoidon tai sen laiminlyömisen epäillään aiheuttaneen henkilön kuoleman tai vaikean vammautumisen. Joissain tapauksissa asia voidaan siirtää Valviran hoidettavaksi myös sen vuoksi, että olemme esteellinen selvittämään alueellamme tapahtunutta valvonta-asiaa.

Meidän velvollisuutemme on valvoa vanhusten hoivapalvelujen tuottajien toimintaa. Jos katsomme tarpeelliseksi tai jos tapaus on valtakunnallinen, voimme siirtää tapauksen valvonnan Valviralle.

Kunnilla on vanhusten hoivapalvelujen järjestämisvastuu. Ne voivat tuottaa palvelut itse tai antaa sopimuksella palvelut tuotettavaksi yksityisen yrityksen tai kolmannen sektorin palvelutarjoajalle. Molemmissa tapauksissa valvomme kuntien toimintaa.

Toteutamme suunnitelmallista valvontaa yhdessä Valviran kanssa laatimamme sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman ja siihen liittyvien alueellisten toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.

Valvonta perustuu kunnista ja sosiaalihuollon toimintayksiköistä kerättyihin tietoihin. Voimme hyödyntää valvonnassa myös esimerkiksi Valviran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä tekemiä selvityksiä. Suunnitelmissa huomioidaan alueelliset erityispiirteet, kuten yksittäiset hoitolaitokset.

Ohjaamme kuntia niiden valvontavastuissa muun muassa ohjauskirjeillä, keskusteluilla, ohjaus- ja arviointikäynneillä ja sovituilla tarkastuskäynneillä hoivakoteihin. Teemme tarkastuskäyntejä myös ennalta ilmoittamatta. Teemme tarkastuskäyntejä muun muassa saatujen ilmoitusten perusteella.

Valvomme yksityisiä ja kunnallisia hoitolaitoksia samalla tavalla. Lupakäytäntö yksityisen ja kunnallisen hoitolaitoksen välillä on erilainen. Yksityisen palvelutoiminnan osalta toimimme lupaviranomaisena. Kuntien yksiköt eivät tarvitse lupaa toiminnan aloittamiseksi.

Vuonna 2018 tyypillisiä syitä vanhusten hoivapalveluja koskevissa kanteluissa olivat:

 • palveluntarjoajan riittämätön hoitohenkilöstömitoitus
 • henkilöstön puutteellinen ammattitaito
 • henkilöstön jatkuva vaihtuvuus ja vaihtuvuudesta johtuvat laatu- ja turvallisuusongelmat, kuten perushoidon puutteet, ruoan laatu, lääkitysvirheet ja muut epäkohdat lääkehuollossa
 • virikkeellisen toiminnan ja ulkoilun vähäisyys
 • huonosti laaditut ja/tai päivittämättömät hoito- ja palvelusuunnitelmat
 • puutteet omavalvonnassa.

Vuonna 2018 meille tehtiin yhteensä 138 kpl vanhusten hoivapalveluihin liittyvää kantelua. Näistä kuudessa ratkaisuna oli huomion kiinnittäminen ja kolmessa käsityksen ilmaiseminen.

Lisäksi vuonna 2018 tuli vireille 152 kpl vanhusten hoivapalveluihin liittyviä valvontatapauksia. Näiden osalta pyydettiin 20 tapauksessa kiinnittämään asiaan huomiota, käsitys ilmaistiin kahdeksan kertaa, huomautuksia annettiin viisi ja kehotuksia 12 kpl. Valvontaa päätettiin jatkaa yhdeksässä tapauksessa.

Kaikkiaan sote-palveluihin liittyviä kanteluita tuli meillä vireille vuonna 2018 yhteensä 2846 kappaletta. Näistä 1031 kpl koski sosiaalihuoltoa ja 1815 kpl terveydenhuoltoa. Sosiaalihuollon kanteluihin kuuluvat vanhustenhoidon lisäksi mm. omaishoidon tuki, asumispalvelut, kuntoutus, lasten ja perheiden palvelut sekä vammaispalvelut.

Tietopalvelussamme voi olla ajoittaista ruuhkaa, joka johtuu pyyntöjen suuresta määrästä, niiden laajuudesta tai vastaavasta syystä. Asiakirja- ja tietopyynnöt pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti, julkisten tietojen osalta joka tapauksessa viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jos asian käsittely vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän pyydettyjen asiakirjojen suuren lukumäärän, salassa pidettävien tietojen peittämisen tai muun näihin rinnastettavan syyn takia, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Meillä on erikseen säädetyissä tapauksissa oikeus periä maksu sen kuluneen työajan perusteella, joka käytetään tietojen esille hakemiseen ja salassa pidettävien tietojen peittämiseen ennen asiakirjojen luovuttamista. Asiakkaalle ilmoitetaan hinta-arvio etukäteen, jos pyynnön toteuttamisesta voidaan periä maksu.

Median osalta tavoitteena on, että toimittajien kysymyksiin vastaavat ne virkamiehet, jotka parhaiten tietävät vastauksen. Mediakohu aiheuttaa usein vastuuvirkamiehille kuormitustilanteen, jolloin heidän on priorisoitava valvontaan liittyvät työtehtävänsä ohi tiedotusvelvollisuuden.

Tarkastuskäynneillä on yleensä mukana valtion valvontaviranomaisen lisäksi myös kunnan sosiaalihuollon valvonnan henkilökuntaa.

Vanhustenhuollon palveluasumisessa lääkäripalvelujen järjestäminen on kuntien tai kuntayhtymien vastuulla. Jos palveluja tuottaa yksityinen toimija, kunnan tai kuntayhtymän täytyy sopia lääkäripalvelujen järjestämisestä palveluntuottajan kanssa.

Lääkäripalvelujen järjestäminen palveluasumisen yksiköihin arvioidaan aina asiakkaiden tarpeiden perusteella. Lääkäripalvelujen täytyy olla saatavilla, kun asiakas niitä tarvitsee. Pelkästään etäkonsultaationa tuotettu lääkäripalvelu ei ole potilaan oikeuksien näkökulmasta riittävää.

Vesiasiat

Jos et ole varma, tarvitsetko lupaa tai mille viranomaiselle sinun tulisi lähettää hakemuksesi, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Nämä valvontaviranomaiset antavat asiaan liittyvää neuvontaa ja tarvittaessa lausunnon luvan tarpeesta. Me aluehallintovirastossa emme voi ottaa kantaa siihen, tarvitseeko hankkeesi lupaa vai ei. 

Vesijättö on entistä vesialuetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi vedenpinnan laskun, liettymisen, umpeen kasvamisen tai maanpinnan kohoamisen seurauksena. Kiinteistön edustalle muodostuu näin vesijättökaistale, joka ei yleensä kuulu kiinteistöön vaan viereisen vesialueen omistajalle. 

Vesialue kuuluu usein kylän yhteisen vesialueen osakaskunnalle. Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä tai vesijättö on vähäinen, siihen rajoittuvan kiinteistön omistaja voi useimmiten lunastaa sen itselleen hakemalla Maanmittauslaitoksesta kiinteistötoimitusta eli vesijätön lunastamista. Toimituksessa ratkaistaan lunastamisen edellytykset, lunastettava alue sekä lunastamisen vuoksi vesijätön omistajalle maksettavaksi tulevat korvaukset.

Hae kiinteistötoimitusta eli vesijätön lunastamista Maanmittauslaitoksesta

Kiinteistöllä voi olla osuuksia yhteisiin alueisiin eli niin kutsuttuja yhteisalueosuuksia. Kiinteistöllä on siis osakkuus kahden tai useamman kiinteistön tarpeita varten muodostettuihin yhteisiin alueisiin. Kiinteistöjen osuudet yhteiseen alueeseen voivat olla erisuuruiset. Yhteiset alueet ovat esimerkiksi yhteisiä vesialueita tai yhteisiä maa-alueita, kuten venevalkama tai soranottopaikka. Kiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin ilmenevät kiinteistörekisteriotteesta.

Välitysliikkeet

Rekisteröintivelvollisuutta ei ole, jos toimintasi on satunnaista ja et markkinoi välitystoimintaasi. Saat kuitenkin markkinoida välityskohteita.

Voit hakea vahingonkorvausta tai välityspalkkion alentamista kuluttajariitalautakunnalta tai käräjäoikeudelta.

Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksen, mutta se voi jättää asian käsittelemättä, jos et ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääksesi asiaa.

Voimme antaa välitysliikkeelle varoituksen, jos se ei noudata lakia. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, voimme kieltää osaksi tai kokonaan välitysliikkeen toiminnan enintään 6 kk:n määräajaksi.