Oppilaitos- ja päiväkotirakentaminen

Tehtävämme oppilaitos- ja päiväkotirakentamisessa ovat

 • oppilaitosten perustamishankkeiden valtionavustusten palautukset
 • investointihankkeiden avustukset
 • lausuntojen antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle, jos rakennuksen käyttöolosuhteet ovat muuttuneet sellaisessa rakentamishankkeissa, jotka on toteutettu sisäilma- ja kosteusvauriohankkeiden erityisavustuksilla.

Oppilaitosten perustamishankkeiden valtionavustukset 

Valtio on aiemmin myöntänyt opetustoimen perustamishankkeiden avustuksia. Nykyisin näitä avustuksia ei ole. 

Seuraavissa tapauksissa meille aluehallintovirastoon on tehtävä hakemus valtionavustuksen palauttamisesta: 

 • jos valtionavustuksella hankittu rakennus luovutetaan toiselle
 • jos toiminta lopetetaan
 • jos rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä rakennusta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan.

Ilmoitus täytyy tehdä, jos valtionavustuksen myöntämisestä on kulunut enintään 15 vuotta. 

Liitä hakemukseen kunnan päätökset toiminnan loppumisesta rakennuksessa tai muusta muutoksesta sekä valtionavustuksen myöntöpäätökset. Päätämme valtionavustuksen palauttamisesta tapauskohtaisesti. 

Investointihankkeet

Lainsäädäntö antaa mahdollisuuden tukea opetustoimen ja varhaiskasvatuksen toimitila- ja muita investointihankkeita. Valtion talousarviossa ei ole varattu määrärahaa tällaisten hankkeiden avustamiseen, eikä investointihankkeisiin myönnetä avustuksia.

Lisätietoja:

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Ilpo Piri
 • Lapin aluehallintovirasto: Kaisa Post
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Päivi Laakkonen
  [email protected]

Lakilinkit