Ihmiset kävelevät sillalla, joka ylittää veden. Takana näkyy korkea pilvenpiirtäjä ja sen vieressä rakenteilla oleva korkea talo ja kaksi nosturia. Laajalla rintamalla hyvinvointia ja elinvoimaa

Toimivien ja saavutettavien julkisten peruspalveluiden lisäksi keskeistä on turvata vakaa toimintaympäristö. Hyvinvointi ja elinvoima rakennetaan yhdessä siellä, missä ihmiset ja yritykset ovat.

Suomi on maailman onnellisin maa. Meidän on ponnisteltava sen puolesta, että näin on jatkossakin.

Suomessa julkisella hallinnolla on vahva rooli siinä, että meillä on toimivat peruspalvelut, tervettä taloudellista kilpailua, kansalaisten taloudellinen turvallisuus toteutuu ja elinkeinonharjoittajilla on tasapuoliset toimintaedellytykset.

Teemme aluehallintovirastoissa hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja elinvoiman turvaamiseksi monialaista ja poikkihallinnollista työtä. Mukana ovat kunnat, hyvinvointialueet, elinkeinoelämä, kolmas sektori ja muu valtion aluehallinto. Toimijoiden välinen yhteydenpito sekä oikean ja ajantasaisen tiedon välittäminen on työssämme ydinkysymys. Olemme kansalaisten, kuluttajien ja yrittäjien tukena. Varmistamme, että peruspalvelut ovat lain vaatimalla tasolla, turvallisia ja kaikkien saatavilla. Koronapandemian ja tarttuvien eläintautien torjunta ovat osoittaneet, että perustan luomisessa on onnistuttu.

Turvaamme hyvinvointia, terveyttä ja elinvoimaa:

  • tuemme laadukkaiden ja lainmukaisten peruspalveluiden järjestämistä

  • käsittelemme kymmeniä eri lupia ja kirjaamme palveluntuottajia rekistereihin

  • valvomme elinkeinonharjoittajien toimintaa ja keskinäistä kilpailua

  • valvomme, että työnantajat noudattavat lakeja

  • myönnämme valtionavustuksia ja rahoitusta useilla toimialoilla

  • edistämme hiilineutraalisuutta ja vihreää siirtymää sekä ympäristöä suojelevia ratkaisuja.

 “Uskon siihen, että aito yhteistyö vaatii alueellista läsnäoloa. Yhteistyö ei voi olla pelkkää Teamsissa istumista tai Helsinkiin matkustamista. Tiivis yhteistyö on tärkeää. Jos halutaan aitoa yhteistyötä, ei riitä, että on yksi toimija pääkaupunkiseudulla. Tämä johtaisi pelkkään reaktiiviseen toimintaan, tuki ja apu jäisi pois.”  Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja

”Aluehallintovirasto ylläpitää tärkeää laaja-alaista verkostoa, jossa pidetään yllä turvallisuuskuvaa, joka korostui korona-aikana. Tuolloin alueellamme oli todella laaja kattaus viranomaisia ja meitä muita toimijoita, jotka kävivät hyvin laajasti läpi tilannekuvaa. Elinkeinoelämän näkövinkkelistä oli tärkeää saada ajantasaista tietoa.”   Jari Tuovinen, Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja