Palveluhinnasto

Aluehallintoviraston palvelujen hinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut ovat osin kiinteitä ja osin suoritteen omakustannusarvon mukaan määräytyviä, jolloin maksu määräytyy tehdyn tuntimäärän mukaan. Myönteinen ja kielteinen päätös maksavat saman verran, jollei asiasta ole toisin säädetty.

Löydät aluehallintoviraston palveluiden maksutaulukon valtioneuvoston asetuksesta.

Alla on linkit kulloinkin voimassa olleeseen asetukseen.

Vanhemmat asetukset:

Eräiden palvelujen hinta määräytyy liiketaloudellisin perustein. Näiltä osin hinnat perustuvat Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen.

Lue lisää Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) lähettää asiakkaallemme laskun. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä.

Jos katsot, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voit vaatia siihen oikaisua. Sinun tulee vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Lähetä oikaisupyyntö sille aluehallintovirastolle, joka on määrännyt maksun.

Vesitalous- ja ympäristölupa-asian käsittelystä perittävästä maksusta voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen.

Lakilinkit