Luonnonvaraisten eläinten tarhaus

Pidämme kirjaa riistanhoidollisista tarhoista. Sen sijaan kunnaneläinlääkäri valvoo, että niissä noudatetaan eläinsuojelumääräyksiä.

Ohjeita

Sinun täytyy tehdä toiminnastasi ilmoitus aluehallintovirastoon, jos pidät luonnonvaraisia nisäkkäitä, lintuja tai näiden vankeudessa syntyneitä jälkeläisiä

  • lihan, munien tai siitoseläinten tuottamiseksi
  • myöhempää luontoon palauttamista varten (riistanhoidollinen tarhaus).

Luonnonvaraisina tavattavista nisäkäs- ja lintulajeista saa tarhata seuraavia eläinlajeja tuotantoeläiminä:

  • kuusipeura, mufloni ja villisika 
  • viiriäinen, helmikana, fasaani, heinäsorsa, peltopyy
  • vesipuhveli, biisoni, strutsi, emu

Villisikojen osalta on kuitenkin kiellettyä ottaa niitä luonnosta tarhaan.

Lue lisää riistanhoidollisesta tarhauksesta Suomen riistakeskuksen sivuilta. 

Jos pidät sellaisia luonnonvaraisia eläimiä, joiden tarhaus oli sallittua vanhan eläinsuojelulain mukaan, mutta ei ole sallittua enää 1.1.2024 voimaan tulleessa Laissa eläinten hyvinvoinnista, täytyy sinun ilmoittaa asiasta aluehallintovirastoon. 
 

Jos olet aloittamassa luonnonvaraisten eläinten tuotantotarhausta tai riistanhoidollista tarhausta, toimi näin:

  1. Selvitä, mitä vaatimuksia eläinsuojelusäädökset asettavat eri eläinlajien pidolle. Ole tarvittaessa yhteydessä oman alueesi kunnaneläinlääkäriin. 
  2. Pidä ajantasaista luetteloa toiminnan kohteena olevista eläimistä. 
  3. Ilmoituksessa täytyy kertoa muun ohella tarhan pitäjän pätevyydestä sekä antaa selvitys siitä, kuinka eläinten pito on tarkoitus järjestää.
  4. Riistanhoidollisessa tarhauksessa sinun täytyy lisäksi ilmoittaa, mihin metsästyslain 3§ tarkoitettuun riistanhoidolliseen tarkoitukseen eläimiä pidetään.
  5. Tee ilmoitus eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asioinnin kautta tai lomakkeella.

Lomake 
Lähetä lomake sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella toimintaa harjoitetaan. 
Löydät  linkin lomakkeeseen ja kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. 

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri 
Ilmoituksessasi tulee olla vastaavat tiedot kuin lomakkeella.
Löydät linkin rekisteriin tämä sivun lopusta. 

Ilmoituksen käsittely maksaa 85 euroa. 

Sinun täytyy ilmoittaa aluehallintovirastoon, jos toiminnassasi tapahtuu muutoksia.

Lakilinkit

Sinua voisi kiinnostaa

Ruokavirasto

Lue lisää aiheesta