Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimimme Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueilla.

Toimialueellamme sijaitsevat Etelä-Karjalan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson, Länsi-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. 

Päätoimipaikkamme sijaitsee Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa. Henkilöstöämme työskentelee myös Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Merja Ekqvist. Meillä työskentelee yli 500 henkilöä eri paikkakunnilla.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston karttakuva, johon merkitty kuntien ja maakuntien maantieteelliset rajaviivat. Päätoimipaikka Hämeenlinnassa, muut toimipaikat Hämeenlinnassa ja Kouvolassa.

 

Asioi

Asiointiin liittyvää tietoa löydät Asioi-osiosta:

Ajankohtaista

Tietoa meistä

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta 
 • terveyden edistäminen 
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta 
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy  
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta 
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi 
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen 
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi 
 • romanien osallisuuden edistäminen 
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito  
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä: 

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta 
 • perintätoimen rekisteröinti ja valvonta 
 • panttilainausliikkeiden luvat ja valvonta 
 • junien anniskeluluvat ja valvonta 
 • anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat, jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa 
 • koe-eläinluvat sekä koe-eläintoiminnan ohjaus ja valvonta  
 • vieraslajien poikkeusluvat ja valvonta 
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta. 

Opetus- ja kulttuuritoimi 

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus 
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus 
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset 
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen 
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää: 

 • perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille. 

Pelastustoimi ja varautuminen 

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • vuotuisen pelastustoimen asiantuntija-arvion laatiminen hyvinvointialueittain
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen 
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista
 • hengenpelastusmitaliesitysten käsittelyyn liittyvät tehtävät.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä: 

 • pelastustoimen valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatiminen
 • ampuma-aseyhdistysten perustamiseen liittyvät lupa-asiat
 • hengenpelastusmitalilautakunnan sihteerin tehtävät. 

Ympäristöluvat 

 • vesilain mukaiset lupa-, korvaus ja hallintopakkoasiat 
 • ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja korvausasiat.

Lisäksi hoidamme ympäristölupa-asiat myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Työsuojelu 

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen 
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta 
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta 
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely 
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä: 

 • tilaajan selvitysvelvollisuuden valvonta 
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi. 

Hallinto- ja kehittämispalvelut 

 • henkilöstöpalvelut 
 • talouspalvelut 
 • tietohallinto- ja kehittämispalvelut 
 • toimitila- ja materiaalihallintopalvelut 
 • viestintäpalvelut 
 • yleishallinnon palvelut. 

Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueemme sijoittuu hallinnollisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, mutta se hoitaa valtakunnallisesti kaikkien aluehallintovirastojen hallintotehtäviä. Vastuualueen henkilöstö työskentelee hajautetusti eri toimipaikoissamme kautta maan. 

Muut tehtävät 

 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä

 • vastaamme lukuisista valtakunnallisista tehtävistä koko maan kattavasti.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on 

 • asukkaita noin 2,3 miljoonaa 
 • pinta-alaa noin 34 000 km2
 • kuntia 62, joista kaupunkeja 24 
 • seutukuntia 12 
 • maakuntien liittoja 5 
 • poliisilaitoksia 5 
 • pelastuslaitoksia 8 
 • hätäkeskuksia 1 
 • sairaanhoitopiirejä 5 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 3 
 • työpaikkoja noin 155 000 
 • noin 43 % koko maan yrityksistä 
 • työllisiä noin 1,1 miljoonaa 
 • yliopistoja ja korkeakouluja 7.

Vastaamme useista valtakunnallisista tehtävistä koko maan kattavasti. Valtakunnallisiin tehtäviimme kuuluvat esimerkiksi 

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta
 • pelastustoimen valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatiminen
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi.

Lue vastuistamme tarkemmin osiosta Vastuualueemme.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta
 • pelastustoimen valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatiminen
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintovirasto

 • saamen kieleen liittyvät tehtävät
 • poronhoitolain mukaiset tehtävät
 • poronlihatarkastus ja siihen liittyvä valvonta
 • Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi
 • pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi ja valvonta
 • aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • löytötavaratoimistoihin liittyvät tehtävät
 • ruotsinkieliseen sivistystoimeen liittyvät tehtävät
 • liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät
 • vuokratalojen ja asumisoikeusasuntojen yhteishallintoon liittyvät tehtävät
 • osakaskuntien sääntöjen vahvistamiseen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät
 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä.

Yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka 

Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna

[email protected]
Puhelinvaihde: 0295 016 000 
Faksi: 0295 016 661 
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15 

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon, [email protected]. Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta. 
 • Työsuojelu[email protected] 
 • Ympäristöluvat[email protected] 
 • Viestintä:  viestintäpäällikkö [email protected], ympäristölupa-asioissa viestintäpäällikkö Tiina Strand. 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 50 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla. 

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Asiakirjojen vastaanottaminen valtion yhteisissä palvelupisteissä

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Helsingin toimipaikka

Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki 
Faksi: 0295 016 661 

Kouvolan toimipaikka

Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Valimontie 5, Kouvola 
Faksi: 0295 016 661

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa. 

Kouvolan toimipaikan käyntiasiointi 1.1.2021 alkaen

Kouvolan toimipaikan asiakaspalvelu hoidetaan 1.1.2021 alkaen ELY-keskuksen aulapalvelussa Salpakeskuksessa (osoite Salpausselänkatu 22). 

Asiakastapaamiset aluehallintoviraston asiakastiloihin sovitaan etukäteen ajanvarauksella:

 • puhelimitse vaihteesta 0295 016 000
 • sähköpostilla ko. asiaa hoitavan asiantuntijan kanssa (yhteystiedot saa tarvittaessa vaihteesta).

Asiointi ympäristölupa-asioissa 

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Ympäristölupavastuualue

Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
Faksi: 0295 016 661

Helsingin toimipaikka
Ympäristölupavastuualue

Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki

Turun työskentelypaikka
Postiosoite: PL 4, 13035 AVI (ei kirjattavaa postia)
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, Turku

Työsuojelu

Palvelemme asiakkaita 

 • puhelimitse: valtakunnallisen puhelinpäivystyksen numero on 0295 016 620
 • sähköpostitse: sähköpostiosoitteemme on [email protected]
 • kirjeitse: postiosoitteemme on PL 7, 13035 AVI.

Otamme asiakkaita paikan päällä vastaan vain Helsingissä ja ajanvarauksella. Voit varata ajan

 • lähettämällä sähköpostia [email protected] tai
 • soittamalla ajanvarausnumeroon 0295 016 610 (jätä tarvittaessa viesti vastaajaan ja kerro siinä nimesi ja puhelinnumerosi).

Työsuojelun kattavat yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]. Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin.

ylijohtaja Merja Ekqvist
johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 

 • johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 016 000
 • alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen, p. 0295 016 155
 • elinkeinovalvontayksikön päällikkö Ilkka Heikkilä, p. 0295 016 081
 • oikeusturvayksikön päällikkö Esa Tommiska, p. 0295 016 213
 • sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut -yksikön päällikkö Meiju Heikkinen, p. 0295 016 382
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröinnit -yksikön päällikkö Mikko Floréen, p. 0295 016 484
 • sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta -yksikön päällikkö Niina Oresmaa, p. 0295 016 356
 • hyvinvointi, terveys ja turvallisuus -yksikön päällikkö Anne Hiiri, p. 0295 016 067
 • ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Tanja Häkkinen, p. 0295 016 464
 • saavutettavuusvalvontayksikön päällikkö Sanna Sinisalo, p. 0295 016 687

Pelastustoimi ja varautuminen

 • vt. johtaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089
 • apulaisjohtaja, varautumisen yksikön päällikkö Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089 
 • pelastusylitarkastaja, pelastustoimen yksikön päällikkö Mira Leinonen, p. 0295 016 572
 • erikoissuunnittelija Riikka Sivunen, p. 0295 016 139 

Ympäristöluvat

 • vt. johtaja Teemu Lehikoinen, p. 0295 016 415
 • ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Anna Laiho, p. 0295 016 368
 • vesiyksikön päällikkö Maria Kukonlehto, p. 0295 016 214
 • tukipalvelut-yksikön päällikkö Malin Kuurberg, p. 0295 016 411 
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska, p. 0295 018 815
 • suunnittelija Kirsi Pekkanen, p. 0295 016 557 
 • opetusyksikön päällikkö Satu Kilpinen, p. 0295 016 194 
 • kulttuuriyksikön päällikkö Kristian Åbacka p. 0295 016 537 

Työsuojelu

Hallinto- ja kehittämispalvelut

 • hallintojohtaja Henrika Räsänen

Viestintä

 • viestintäpäällikkö Tiia Tiesmäki, p. 0295 016 131
 • viestintäpäällikkö (ympäristöluvat) Tiina Strand, p. 0295 018 837

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Käsittelemme ainoastaan verkkolaskuja. Lähetä laskusi Eurooppa-normin mukaisena verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin Posti Messaging Oy:n kautta. Voit lähettää verkkolaskun mukana liitteitä pdf-tiedostomuodossa.

Operaattoritunnus (Posti Messaging Oy): FI28768767
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 00371094544636101
Verkkolaskuosoite / PEPPOL-osoite: 0216:00371094544636101
Y-tunnus: 1094544-6
Alv-tunniste: FI10945446
Laskun viitetiedot: tilaajan antamat tiedot

Varmista, että laskulla on kaikki tilaajan antamat viitetiedot, vähintään toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Tämä sujuvoittaa laskusi käsittelyä. Maksuehto laskulla on 21 päivää julkisten hankintojen yleisten palvelu- ja tavarahankintojen sopimusehtojen mukaisesti.

Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyä laskua tai paperilaskua, koska ne eivät ole verkkolaskuja (Laki 241/2019). Huomioithan, että laskusi täyttää arvonlisäverolaissa määritellyt pakolliset laskun tietosisältövaatimukset. Emme maksa virheellisiä tai puutteellisia laskuja, vaan palautamme ne lähettäjälle maksamattomina.

Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Handi-toimittajaportaalia tai Basware Portal -palvelua. 

Valtion toimittajaportaalit verkkolaskun lähettämiseen sekä toimittajaportaalien käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla (valtiokonttori.fi)

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019 (finlex.fi)

Verohallinnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa (vero.fi)

Valtiovarainministeriön julkaisemat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavarahankinnoissa (vm.fi)

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa Handi-toimittajaportaalin käyttöön liittyvissä kysymyksissä ma-pe klo 8.00–16.15 (Suomen aikaa). Palkeiden asiakastuki p. 0295 564 060 ja sähköposti handitoimittajapalvelu(at)palkeet.fi.