Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimimme Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla.

Toimialueeseemme kuuluvat kunnat

Päätoimipaikkamme sijaitsee Hämeenlinnassa ja muut toimipaikat Helsingissä ja Kouvolassa. Henkilöstöämme työskentelee myös Lappeenrannassa, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Mikkelissä, Oulussa, Jyväskylässä, Joensuussa, Rovaniemellä ja Vaasassa.  

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Merja Ekqvist. Meillä työskentelee yli 500 henkilöä 14 paikkakunnalla.  

Tilinpäätöksemme, tulossopimuksemme ja strategiamme

Tietoa meistä

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta 
 • terveyden edistäminen 
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta 
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy  
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta 
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi 
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen 
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi 
 • romanien osallisuuden edistäminen 
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito  
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä: 

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta 
 • eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinti ja valvonta 
 • perintätoimen rekisteröinti ja valvonta 
 • panttilainausliikkeiden luvat ja valvonta 
 • kiinteistövälitysliikkeiden valvontarekisterin kehittäminen 
 • junien anniskeluluvat ja valvonta 
 • anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat, jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa 
 • koe-eläinluvat sekä koe-eläintoiminnan ohjaus ja valvonta  
 • vieraslajien poikkeusluvat ja valvonta 
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta. 

Opetus- ja kulttuuritoimi 

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus 
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus 
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset 
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen 
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä: 

 • yleisten kirjastojen tilastotietokannan ylläpito ja kehittäminen, hankerekisterin kehittäminen sekä kirjastojen asiakaskyselyjen koordinointi 
 • perusopetuslaissa ja lukiolaissa tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille. 

Pelastustoimi ja varautuminen 

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen 
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista
 • hengenpelastusmitaliesitysten käsittelyyn liittyvät tehtävät.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä: 

 • pelastustoimen valvonta sekä toimintavalmiusaikojen valtakunnallinen seuranta ja raportointi 
 • ampuma-aseyhdistysten perustamiseen liittyvät lupa-asiat
 • hengenpelastusmitalilautakunnan sihteerin tehtävät. 

Ympäristöluvat 

 • vesilain mukaiset lupa-, korvaus ja hallintopakkoasiat 
 • ympäristönsuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja korvausasiat.

Lisäksi hoidamme ympäristölupa-asiat myös Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Työsuojelu 

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen 
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta 
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta 
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely 
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavia tehtäviä: 

 • tilaajan selvitysvelvollisuuden valvonta 
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi. 

Hallinto- ja kehittämispalvelut 

 • henkilöstöpalvelut 
 • talouspalvelut 
 • tietohallinto- ja kehittämispalvelut 
 • toimitila- ja materiaalihallintopalvelut 
 • viestintäpalvelut 
 • yleishallinnon palvelut. 

Hallinto- ja kehittämispalvelut -vastuualueemme sijoittuu hallinnollisesti Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, mutta se hoitaa valtakunnallisesti kaikkien aluehallintovirastojen hallintotehtäviä. Vastuualueen henkilöstö työskentelee hajautetusti eri toimipaikoissamme kautta maan. 

Muut tehtävät 

 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä

 • vastaamme lukuisista valtakunnallisista tehtävistä koko maan kattavasti.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on 

 • asukkaita noin 2,3 miljoonaa 
 • pinta-alaa noin 34 000 km2
 • kuntia 62, joista kaupunkeja 24 
 • seutukuntia 12 
 • maakuntien liittoja 5 
 • poliisilaitoksia 5 
 • pelastuslaitoksia 8 
 • hätäkeskuksia 1 
 • sairaanhoitopiirejä 5 
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 3 
 • työpaikkoja noin 155 000 
 • noin 43 % koko maan yrityksistä 
 • työllisiä noin 1,1 miljoonaa 
 • yliopistoja ja korkeakouluja 7.

Yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka 

Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI

Yhteystietomme muuttuivat 18.1.2021.

Työsuojelun vastuualueen postiosoite PL 110, 00521 Helsinki on käytössä helmikuun loppuun saakka. 1.3.2021 alkaen työsuojelun vastuualueen uusi postiosoite on PL 7, 13035 AVI.

[email protected] 

Puhelinvaihde: 0295 016 000 
Faksi: 0295 016 661 
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15 

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon, [email protected] Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta. 
 • Työsuojelu[email protected] 
 • Ympäristöluvat[email protected] 
 • Viestintä: [email protected] 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko on 20 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla. 

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Helsingin toimipaikka 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki 
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna 
Faksi: 0295 016 661 
 
Kouvolan toimipaikka 
Käyntiosoite: Kauppamiehenkatu 4, Kouvola 
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna 
Faksi: 0295 016 661

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa. 

Kouvolan toimipaikan käyntiasiointi 1.1.2021 alkaen

Kouvolan toimipaikan asiakaspalvelu hoidetaan 1.1.2021 alkaen ELY-keskuksen aulapalvelussa Salpakeskuksessa (osoite Salpausselänkatu 22). 

Asiakastapaamiset aluehallintoviraston asiakastiloihin sovitaan etukäteen ajanvarauksella:

 • puhelimitse vaihteesta 0295 016 000
 • sähköpostilla ko. asiaa hoitavan asiantuntijan kanssa (yhteystiedot saa tarvittaessa vaihteesta).

Asiointi ympäristölupa-asioissa 

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Ympäristölupavastuualue
Käyntiosoite: Birger Jaarlin katu 15
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
Faksi: 0295 016 661

Helsingin toimipaikka
Ympäristölupavastuualue
Käyntiosoite: Ratapihantie 9
Postiosoite: PL 110, 00521 Helsinki

Turun työskentelypaikka
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2
Postiosoite: PL 22, 20801 Turku (ei kirjattavaa postia)

Työsuojelu

Covid 19 -epidemian pahentuessa Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella ei toistaiseksi oteta vastaan asiakkaita. Palvelemme asiakkaita sekä puhelimitse valtakunnallisen puhelinpäivystyksen kautta p. 0295 016 620 tai sähköpostitse [email protected]

Työsuojelun kattavat yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin.

ylijohtaja Merja Ekqvist
johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 

 • johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 016 000
 • alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen, p. 0295 016 155
 • elinkeinovalvontayksikön päällikkö Marko Peltonen, p. 0295 016 184
 • oikeusturvayksikön päällikkö Päivi Kemppi, p. 0295 016 141
 • sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Eija Hynninen-Joensivu, p. 0295 016 121
 • terveydenhuoltoyksikön päällikkö Mikko Floréen, p. 0295 016 484
 • ympäristöterveydenhuoltoyksikön päällikkö Eila Kaliste, p. 0295 016 606
 • saavutettavuusvalvontayksikön päällikkö Emilia Ojala, p. 0295 016 479

Pelastustoimi ja varautuminen

 • johtaja Tommi Laurinen, p. 0295 016 144
 • apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089 
 • tarkastaja (johdon tuki) Sirpa Holopainen, p. 0295 016 084 

Ympäristöluvat

 • johtaja Veli-Matti Uski, p. 0295 016 502
 • ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Arja Johansson, p. 0295 016 407 
 • vesiyksikön päällikkö Päivi Jaara, p. 0295 016 406 
 • tukipalvelut-yksikön päällikkö Malin Kuurberg, p. 0295 016 411 
 • ymparistoluvat.etela(at)avi.fi

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • johtaja Sanna Puura, p. 0295 016 561
 • suunnittelija Kirsi Pekkanen, p. 0295 016 557 
 • opetusyksikön päällikkö Satu Kilpinen, p. 0295 016 194 
 • kulttuuriyksikön päällikkö Kristian Åbacka p. 0295 016 537 

Työsuojelu

Hallinto- ja kehittämispalvelut

 • hallintojohtaja Henrika Räsänen

Viestintä

Käsittelemme ja arkistoimme ostolaskumme vain verkkolaskuina. Lähetä laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin OpusCapit Group Oy:n kautta. Mainitse laskussa viitetietona toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Voit lähettää verkkolaskun mukana laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf.

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 00371094544636101
Y-tunnus: 1094544-6
Alv-tunnus: FI10945446
Välittäjätunnus (OpusCapita Group Oy): E204503

Emme vastaanota paperilaskuja tai sähköpostilla lähetettyjä laskuja. Palautamme saamamme paperilaskut maksamattomina takaisin. Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Baswaren verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Palvelu on toistaiseksi maksuton.

Verkkolaskutuspalveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa verkkolaskutuspalvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Palkeiden p. 029 556 3700 ja sähköposti [email protected]
 

Tietoa toiminnastamme

Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti. Olemme perustaneet erilaisia työryhmiä tätä tarkoitusta varten. Työryhmiin olemme kutsuneet mm. kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia. 

 • Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä 
 • Sivistystoimen turvallisuutta edistävä yhteistyöryhmä 
 • Etelä-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto 
 • Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta 
 • Veteraaniasiain neuvottelukunta