Valvonta ja kantelut

Aluehallintovirasto on valvova valtion viranomainen. Meille kuuluu erilaisia oikeusturvaan, perusoikeuksiin ja turvalliseen ympäristöön liittyviä valvontatehtäviä. Valvomme sosiaali- ja terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta ja opetustoimea, pelastustoimea, alkoholin myyntiä ja anniskelua, työelämän turvallisuutta, viranomaisten digipalveluiden saavutettavuutta, ympäristöterveydenhuoltoa ja useiden elinkeinonharjoittajien toimintaa. Joidenkin aihepiirien ja toimialojen osalta valvontamme rajoittuu vain kanteluiden käsittelyyn.

Aluehallintovirastossa valvonta-asia voi tulla vireille omasta havainnostamme, kantelusta tai ilmoituksesta. Myös toinen viranomainen, kuten eduskunnan oikeusasiamies tai Valvira, voi siirtää valvonta-asian käsittelyn meille. Valvonta-asia tarkoittaa asiaa tai tapahtumaa, jonka osalta selvitämme, onko siinä toimittu lain vastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla.

Huomaa:

 • Saavutettavuusongelmasta voit tehdä kantelun myös saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuilla: Ilmoita ongelmasta saavutettavuudessa.
 • Joidenkin aihepiirien osalta valvontamme rajoittuu vain kanteluiden käsittelyyn (esimerkiksi opetuksen järjestäminen). 
 • Joidenkin aihepiirien osalta et voi tehdä meille kantelua, mutta voit muulla yhteydenotolla kertoa havaitusta epäkohdasta (esimerkiksi rahanpesu).

Mikä on valvonta-asia?

 • Valvonta-asia tarkoittaa asiaa tai tapahtumaa, jonka osalta selvitämme, onko asiassa toimittu lain vastaisesti tai muuten moitittavalla tavalla. 
 • Aluehallintovirastossa valvonta-asia voi tulla vireille omasta havainnostamme, kantelusta tai muusta yhteydenotosta.

Lue lisää: Mistä tekijöistä valvontamme rakentuu? Miten valvonta-asia etenee?

Mikä on kantelu?

 • Kantelu on valvontaviranomaiselle, kuten aluehallintovirastolle, tehty ilmoitus epäillystä virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Useat eri viranomaiset tutkivat kanteluja. 
 • Yksityishenkilö, yritys ja yhteisö tai viranomainen voi tehdä monista eri asioista meille kantelun. Lisätietoa siitä, miten toimimme eri valvontakohteissa, löydät tämä osion aihekohtaisilta sivuilta.
 • Voit tehdä kantelun itseäsi koskevasta asiasta tai toisen henkilön puolesta. Kantelun tekeminen ja sen käsitteleminen aluehallintovirastossa on maksutonta. 
 • Toinen viranomainen, kuten eduskunnan oikeusasiamies tai Valvira, voi siirtää kantelun käsittelyn meille.
 • Lähetä kantelusi mieluiten turvasähköpostilla oman alueesi aluehallintoviraston kirjaamoon.

Näin teet kantelun

Olemme koonneet tietoa kantelusta ja sen tekemisestä tulostettavaan muotoon. 

Tietoa kantelusta ja sen tekemisestä

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

Löydät tarkempaa tietoa kantelun tekemisestä alla olevasta valikosta. 

Kantelun tai ilmoituksen tekeminen

 • Tarkista, kuuluuko asia, josta haluat tehdä kantelun, aluehallintoviraston toimivallan piiriin. 
   
 • Huomioi, että emme yleensä tutki kantelua, jos
  • se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa
  • kantelu on jätetty nimettömänä tai niin puutteellisena, ettei siitä ilmene, mistä asiassa on kyse
  • se on mielestämme aiheeton tai merkitykseltään vähäinen
  • samaa asiaa koskeva kantelu on käsitelty jo aiemmin 
  • toinen viranomainen käsittelee asiaa.
    
 • Keskustele, jos vain on mahdollista, ensin palvelun antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Jos on tapahtunut virhe tai epäilet asian huonoa hoitoa, asia voi korjaantua keskustelun jälkeen. Aluehallintoviraston päätöksen saaminen kanteluun saattaa kestää noin vuoden. 
   
 • Jos kantelusi koskee terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa tai varhaiskasvatusta, voit tehdä palveluntarjoajalle kirjallisen muistutuksen ennen kuin teet aluehallintovirastolle kantelun. Liitä tekemäsi muistutus ja siihen saamasi vastaus kanteluun.
   

 • Tarvitset valtakirjan, jos teet kantelun toisen henkilön puolesta. Vain laillinen edustaja voi ilman valtakirjaa saada päätöksen edustamansa henkilön asiassa. Laillinen edustaja on esimerkiksi alaikäisen huoltaja tai henkilön edunvalvoja.
   

 • Huomioi, että jos otamme kantelusi tutkittavaksi, kuulemme kantelun kohdetta. Kuulemisen yhteydessä lähetämme kantelun kohteelle kaikki toimittamasi asiakirjat. Nimesi tulee tällöin kantelun kohteen tietoon.  
   
 • Huomioi, että kantelupäätös on salassa pidettävä, jos kantelussa on yksityisyyden suojaamiseksi liittyviä salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi sosiaali- ja  terveydenhuollon asiakastietoja. 
   
 • Huomioi, että kantelupäätöksestä ei voi valittaa.

Voit tehdä kantelusi lomakkeella ja lähettää sen kirjaamoomme sähköpostitse. Suosittelemme, että käytät silloin suojattua sähköpostia. Näin on hyvä toimia erityisesti, jos kantelu tai sen liite sisältävät yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Linkki lomakkeeseen ja suojattuun sähköpostiin on tämän sivun lopussa. Jos et voi käyttää kantelulomaketta, voit tehdä kantelusi myös vapaamuotoisesti.

Voit lähettää kantelun postitse kirjaamoon. Muista allekirjoittaa kantelu. Voit viedä kantelusi kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. 

Huomaa, että saavutettavuusongelmasta voit tehdä kantelun myös saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuilla: Ilmoita ongelmasta saavutettavuudessa.

Kantelussa pitää olla nimesi ja yhteystietosi, tieto mitä se koskee ja miksi asiassa on mielestäsi toimittu väärin. Asiaan liittyvät asiakirjat on hyvä laittaa kantelun liitteeksi.

Voit pyytää, ettei nimesi tule kantelun kohteen tai esimerkiksi median tietoon, mutta nimettömyys ei ole aina mahdollista. Julkisuuslaki saattaa edellyttää meiltä, että kerromme nimesi, jos joku sitä nimenomaisesti pyytää. Lisäksi tiettyjä asioita ei ole mahdollista selvittää ilman yksilöintiä.

1. Saat kirjaamosta vastaanottokuittauksen, jos olet lähettänyt kantelun sähköpostitse kirjaamoon.

2. Perehdymme kanteluun. 

A. Jos se sisältää useita eri kysymyksiä, asian perehtymiseen menee enemmän aikaa. 
B. Jos arvioimme, että kantelu ei anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, ilmoitamme siitä sinulle mahdollisimman pian. 

3. Kun olemme ottaneet kantelun tutkittavaksi, pyydämme sinulta mahdollisesti lisätietoa tai hankimme tarpeelliseksi katsomiamme muita selvityksiä.

4. Kuulemme kantelun kohdetta. Kuulemisen yhteydessä lähetämme kantelun kohteelle kaikki meille toimittamasi asiakirjat, jotka liittyvät kanteluun. Saatamme myös pyytää sinulta vastinetta siihen, mitä olemme kantelun kohteelta kuulleet.

5. Kun kantelusi on ratkaistu, toimitamme sinulle päätöksen. Jos olet tehnyt kantelun toisen henkilön asiassa ja kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, lähetämme sinulle päätöksen vain, jos olet toimittanut meille valtakirjan. Joka tapauksessa ilmoitamme, että kantelu on ratkaistu. 
 
6. Yleensä toimitamme kantelupäätöksen tiedoksi myös kantelun kohteelle.

Kantelupäätöksessämme voimme antaa hallinnollista ohjausta taholle, jonka toiminnasta olet kannellut. Voimme todeta, että kantelun kohteen menettely on ollut lainvastaista 

1) saattamalla kantelun kohteen tietoon käsityksemme lainmukaisesta menettelystä 

2) kiinnittämällä kantelun kohteen huomiota menettelyynsä niin, että se on jatkossa lain tai hyvän hallintotavan mukaista

3) antamalla huomautuksen vastaisen toiminnan varalle.

Lyhennelmiä kantelupäätöksistä

Turvasähköposti

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit