Alkoholin vähittäismyynnin ja anniskelun valvonta

Valvira ohjaa lupa- ja valvontatyötämme. Tavoitteenamme on yhdenmukainen toiminta koko maassa. Kehitämme valvontatoimintaa valtakunnallisen valvontaohjelman avulla.

Tietoa valvonnasta

Luvan myöntämisen jälkeen viranomaiset valvovat toimintaasi muun muassa valvontakäynneillä.

Aluehallintovirastolla ja Valviralla on valvontaa varten oikeus päästä tarkastamaan 

  • myyntipaikkasi tiloja ja toimintaa
  • valvonnassa tarvittavia asiakirjoja
  • valvonnan kannalta tarpeelliset ilmoitukset, tiedot ja asiakirjat. 

Luvanhaltijana sinun on järjestettävä kirjanpito ja kassatoiminnot siten, että tiedot ovat tarvittaessa viranomaisten saatavissa. 

Alkoholisäädösten rikkomusten perusteella voimme antaa luvan haltijalle huomautuksen tai seuraamusmaksun, joka on 300–1000 euroa. Voimme peruuttaa luvan joko määräajaksi tai pysyvästi, jos

  • rikkomukset ovat vakavia tai toistuvia
  • luvanhaltijan katsotaan menettäneen luvan saamisen edellytykset eikä tilannetta ole korjattu asetetussa määräajassa.  

Poliisi voi kieltää vähittäismyynnin enintään meneillään olevan myyntiajan ajaksi, jos 

  • henkilökunta ei kykene säilyttämään järjestystä vähittäismyyntipaikassa
  • yleisen järjestyksen ja turvallisuuden varmistaminen alueella edellyttää sitä. 

Kiellosta on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

Jos huomaat alkoholin myyntiin tai markkinointiin liittyviä epäkohtia, ole yhteydessä toimivaltaiseen aluehallintovirastoon.

Epäkohtailmoitus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella epäkohta on havaittu.

Suosittelemme, että teet epäkohtailmoituksen lähettämällä sähköpostia toimivaltaisen aluehallintoviraston kirjaamoon. Kuvaa epäkohtailmoituksessa lyhyesti millaisesta asiasta on kyse ja missä epäkohta on havaittu. Voit jättää ilmoituksen nimettömänä, mutta toivomme, että liität ilmoitukseen nimesi ja yhteystietosi, niin voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja. Yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin. 
 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit