Poika leikkii liikuntapelejä koulun pihalla.

Opetus- ja kulttuuritoimi

Aluehallintovirasto hoitaa toimialueellaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä, jotka liittyvät opetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen. Kunta vastaa alueellaan näiden toimintojen järjestämisestä. 

Tehtävämme on

  • ohjata ja neuvoa
  • valvoa varhaiskasvatuksen järjestämistä
  • käsitellä sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja lausunnot
  • myöntää valtionavustuksia
  • järjestää täydennyskoulutusta
  • arvioida peruspalvelujen saatavuutta
  • osallistua kansainvälisten asioiden hoitamiseen
  • ohjeistaa ja tukea turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä asioissa.

Aluehallintovirastossa on ruotsinkielinen sivistystoimen yksikkö Svenska enheten för bildingsväsendet.  Yksikössä hoidamme ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutus- ja kirjastotoimen tehtäviä koko Manner-Suomen alueella. Lisäksi yksikkömme toimii asiantuntijana ELY-keskusten tehtäviin kuuluvissa koulutuksen asioissa silloin, kun ne koskevat ruotsinkielistä väestöä.

Lue lisää