Kirjastotoimi

Aluehallintoviraston kirjastotoimessa edistämme yleisten kirjastojen toimintaa, jotta niille asetetut tavoitteet toteutuisivat. Kirjastojen tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä mahdollistaa tiedon saatavuus ja käyttö. Kirjastot ovat merkittäviä toimijoita lukemiskulttuurin ja monipuolisten lukutaitojen edistäjinä, ja ne mahdollistavat elinikäisen oppimisen. Kirjastopalvelut ja -tilat edistävät aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Koulutamme

Järjestämme lyhytkestoista täydennyskoulutusta kirjastohenkilökunnalle. Koulutustilaisuuksien aiheita ovat mm. lainsäädäntö, kirjastojen kehittäminen, johtaminen ja kansainvälistyminen. Järjestämme koulutuksia yhteistyössä sellaisten kirjastojen kanssa, jotka hoitavat erityistehtävää tai joiden tehtävään kuuluu kirjastojen toiminnan kehittäminen alueellaan. Teemme yhteistyötä myös muiden alan toimijoiden kanssa.

Aluehallintoviraston koulutustilaisuudet:

Tapahtumat ja koulutukset

Kirjastot.fi-sivuston ammattikalenteri

Myönnämme avustuksia 

Kunnat tai kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea aluehallintovirastolta valtionavustusta yleisten kirjastojen paikalliseen tai alueelliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan.

Valtionavustukset viranomaisille

Tuotamme tietoa ja arvioimme 

Vastaamme yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista.  Olemme perustaneet kirjastojen tietojohtamisen verkoston, jossa jaetaan hyviä tietojohtamisen käytäntöjä. 

Lue lisää kirjastotoimen tilastoista ja arvioinneista.

Viestintä

Julkaisemme valtakunnallista kirjastotoimen uutiskirjettä suomeksi ja ruotsiksi. Se sisältää uutisia ja tiedotteita ajankohtaisista kirjastoasioista. Tilaa uutiskirje sähköpostiisi: avi.mailpv.net.

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  Kristiina Kontiainen, p. 0295 016 538, Raija Valtonen, p. 0295 016 567, Satu Ihanamäki, p. 0295 017 395, sijaisuus 28.2.2021 asti
   
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto 
  Eeva Hiltunen, puh. 0295 016 513, Pirkko Rusi, p. 0295 016 518, osa-aikainen, tavoitettavissa maanantaisin ja tiistaisin;  Virpi Launonen, p. 050 396 4801
   
 • Lapin aluehallintovirasto
  Vesa Sarajärvi, p. 0295 017 066, sijaisuus 28.2.2021 asti
   
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
  Päivi Almgren, p 0295 018 300, osa-aikainen; Anu Ojaranta, p. 0295 018 302, osa-aikainen
   
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  Anneli Ketonen, p. 0295 018 818, Mika Mustikkamäki, p. 0295 018 843, Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762,  Svenska enheten
   
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  Merja Kummala-Mustonen, p. 0295 017 552
   
 • Ruotsin- ja kaksikielinen kirjastotoimi
  Susanne Ahlroth, p. 0295 018 762

Sähköposti [email protected]

Lakilinkit