Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Valvomme, että kuntien ja hyvinvointialueiden lakisääteiset tehtävät toteutuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kuntien ja hyvinvointialueiden on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. Kuntien ja hyvinvointialueiden on seurattava asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. 

Asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava kunnanvaltuustolle tai aluevaltuustolle vuosittain, minkä lisäksi kunnanvaltuustolle tai aluevaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus ja -suunnitelma.

Kuntien ja hyvinvointialueiden on strategisessa suunnittelussaan

  • asetettava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, jotka perustuvat paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
  • määriteltävä näitä tavoitteita tukevat toimenpiteet
  • käytettävä tavoitteidensa perustana kuntakohtaisia tai alueellisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia
  • huolehdittava, että niiden toimialat tekevät yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa tai alueella toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään. Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi suuntaa päätöksiä ja toimeenpanoa.

Lisätietoja

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Lakilinkit