Terveydensuojelu

Päävastuu terveydensuojelun valvonnasta on kunnilla. Kunta edistää, ohjaa ja valvoo terveydensuojelua sekä neuvoo terveydensuojeluun liittyvissä asioissa.  

Me aluehallintovirastossa ohjaamme kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemää valvontaa sekä valvomme terveydensuojelua toimialueillamme. Tämän lisäksi arvioimme kuntien laatimat terveydensuojelun valvontasuunnitelmat ja seuraamme niiden toteutumista.

Valvira ohjaa terveydensuojelun valvontaa valtakunnallisesti ja laatii terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman. Terveydensuojelun suunnittelun ja valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). 

Jos epäilet terveyshaittaa asunnossa tai muussa oleskelutilassa (esim. koulu, päiväkoti tai vanhainkoti), ota yhteyttä oman kuntasi terveydensuojeluviranomaiseen.

Jos olet tyytymätön terveydensuojeluviranomaisen toimintaan, voit tehdä siitä kantelun.

Ohjeet kantelun tekemiseen: