Löytötavaratoimistojen valvonta

Ilmoita meille, jos epäilet löytötavaratoimiston toimivan virheellisesti. Valvomme löytötavaratoimistojen toiminnan lainmukaisuutta muun muassa käsittelemällä niiden toiminnasta tehtyjä ilmoituksia.

Puutumme löytötavaratoimiston toimintaan, jos siinä havaitaan laiminlyöntejä. Löytötavaratoimiston on toiminnassaan noudatettava löytötavaralakia ja löytötavara-asetusta.

Ilmoitus virheellisestä toiminnasta

Voit tehdä meille vapaamuotoisen ilmoituksen, jos epäilet löytötavaratoimiston virheellistä toimintaa.

Kerro ilmoituksessa, mitä löytötavaratoimiston toimenpidettä tai menettelyä pidät virheellisenä tai asiattomana. Mahdollisuuksien mukaan ilmoitukseen on hyvä liittää asiakirjoja, esimerkiksi kuitti löytötavaratoimiston perimästä maksusta.

Lähetä ilmoitus liitteineen sähköpostilla Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoon: [email protected]

Laiminlyöntitapauksissa Voimme antaa löytötavaratoimistolle kehotuksen korjata toimintaansa määräajan sisällä. Vakavissa tapauksissa voimme kieltää toiminnan osittain tai kokonaan määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi kuukaudeksi. Kiellon tai kehotuksen noudattamiseksi voimme määrätä uhkasakon. 

Jos löytötavaratoimisto toimii löytötavaralain vastaisesti ilman lupaa, voimme kieltää sen toiminnan. Jos löytötavaratoimisto lopettaa toimintansa, sen on luovutettava hallussaan olevat tavarat poliisille.    

Toimivaltaamme aluehallintovirastossa ei kuulu ratkaista mahdollisia asiaan liittyviä yksityisoikeudellisia vaatimuksia, kuten vahingonkorvausasioita. Näiden vaatimusten käsittely kuuluu yleisille tuomioistuimille. Myös Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen riita-asiaan. Kuluttajariitalautakunta voi kuitenkin jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Lakilinkit