Luonnonvaraisten eläinten hoitolat

1.1.2024 alkaen luonnonvaraisten eläimien hoitamisesta pitää tehdä ilmoitus. Näin viranomaiset voivat valvoa hoidon laatua paremmin ja varmistaa, että eläimien hoito on osaavissa käsissä.

Mitä teen, kun minulla on luonnonvaraisten eläinten hoitola?

Jos sinulla on luonnonvaraisten eläinten hoitola, tee siitä ilmoitus. Voit tehdä ilmoituksen 

  • suoraan eläintenpitäjärekisteriin 
  • lomakkeella
  • vapaamuotoisesti kirjallisena.

Ilmoituksen käsittely maksaa 85 euroa. Hoitolatoiminnan olennaisesta muutoksesta tehdyn ilmoituksen käsittely maksaa 60 euroa. 

Löydät tarvittavat linkit tämän sivun lopusta.

Jos hoitolasi on tällä hetkellä toiminnassa, tee ilmoitus 1.3.2024 mennessä.

Jos aloitat toimintasi 1.1.2024 jälkeen, tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen kuin toimintasi alkaa.

Mitä tietoja kirjoitan ilmoitukseen?

Kirjoita ilmoitukseesi:

  • nimesi
  • hoitolasi nimi ja yhteystiedot
  • selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä
  • selvitys toiminnastasi ja sen laajuudesta:
  • toiminnan kohteena olevat eläinlajit ja eläinmäärät
  • selvitys eläinten pitopaikoista
  • selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää.

Jos hoitolatoimintasi muuttuu tai loppuu, tee kirjallinen ilmoitus myös siinä tapauksessa. 

Miten lähetän ilmoituksen, jos en tee sitä suoraan rekisteriin?

Lähetä ilmoituksesi siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella hoitolasi sijaitsee.

Kuntaluettelo

Kirjaamopalvelut

Toiminnassa huomioitavaa

Eläintä ei voi jättää hoitolaan pysyvästi elätettäväksi.

Hoitopaikkaan toimitettu luonnonvarainen eläin täytyy vapauttaa takaisin luontoon, kun sen tila sen sallii. 

Sähköinen asiointi ja lomakkeet