Panttilainauslaitokset

Myönnämme aluehallintovirastossa toimiluvat panttilainauslaitoksille. Voimme myöntää toimiluvan myös perustettavalle panttilainauslaitokselle ennen sen rekisteröimistä. Tarpeen mukaan voimme asettaa toimilupaan myös liiketoimintaan liittyviä ehtoja.

Panttilainaustoimintaa saa harjoittaa vain panttilainauslaitos, jolla on lupa toimintaansa. Panttilainauslaitos saa harjoittaa vain panttilainaustoimintaa ja siihen välittömästi liittyvää toimintaa, kuten lunastamattomien panttien huutokauppaaminen.

Tietoa toimiluvasta

Panttilainauslaitokseen lupaa hakevan on täytettävä panttilainauslaissa asetetut vaatimukset.

Myönnämme luvan, kun olemme saaneet tarvittavat selvitykset panttilainauslaitoksesta. Varmistamme, että toiminta on ammattitaitoista, luotettavaa ja lainmukaista. 

Panttilainauslaitoksen osakepääoman on lain mukaan oltava vähintään miljoona markkaa. Vastaava summa euroissa on 168 187,92 euroa. Osakepääoma on kokonaan rahassa maksettava ennen kuin panttilainauslaitos aloittaa toimintansa.

Pyydämme panttilainauslaitoksen toimilupahakemuksesta myös poliisin lausunnon. 

Hae toimilupa panttilainauslaitokselle sähköisellä lomakkeella. Löydät linkin lomakkeeseen ja Suomi.fi-sivuston toimintaohjeisiin tämän sivun lopusta. Täytä lomake ohjeiden mukaan.

Liitä sähköiseen lomakkeeseen:

 • sopivuus ja luotettavuus -lomake jokaisesta vastuuhenkilöstä ja omistajasta. Löydät linkin lomakkeeseen tämän sivun lopusta.
 • yhtiön perustamiskirja tai perustettavan yhtiön perustamisilmoitus
 • yhtiöjärjestys
 • selvitys osakepääoman maksusta.

Liitä toimilupahakemukseen seuraavat tiedot:

 • selvitys panttilainauslaitoksen omistajista ja heidän omistusosuuksistaan
 • selvitys hallinnosta ja hallintoa hoitavista henkilöistä
 • nimet, kansalaisuus ja kotipaikka seuraavilta henkilöiltä: hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja (jos sellainen on valittu), tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
 • perustamiskirja
 • selvitys siitä, miten pantit säilytetään ja miten pantit vakuutetaan
 • muita selvityksiä, jotka pyydämme tarpeen mukaan.

Toimiluvan haltijan on myös viipymättä tehtävä aluehallintovirastolle ilmoitus hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vaihtumisesta ja esitettävä selvitys toimitusjohtajan kelpoisuudesta.

Panttilainauslaitoksen sivutoimipaikkojen perustamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava aluehallintovirastolle.

Toimiluvan käsittely on maksullinen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme laskeneet miljoonaa markkaa vastaavaksi summaksi 168 187,92 euroa. Panttilainauslaitoksen pääoma voi olla myös suurempi summa.

Ei saa. Panttilainauslaitos saa harjoittaa vain panttilainaustoimintaa ja siihen välittömästi liittyvää toimintaa. 

Panttilainauslaitos saa omistaa osakkeita ja osuuksia

 • muista panttilainauslaitoksista 
 • yhtiöstä tai yhteisöstä, jolla on panttilainaustoimintaan välittömästi liittyvää toimintaa 
 • muualta, jos osakkaiden tai osuuksien omistaminen on panttilainaustoiminnan kannalta välttämätöntä.

Ei ole. Koron pitää kuitenkin olla kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla kohtuullinen.

Voimme antaa panttilainauslaitokselle hallinnollista ohjausta tai hallinnollisen seuraamuksen.

Jos annamme panttilainauslaitoksen toiminnasta päätöksen, sillä ei ole suoraa tai sitovaa vaikutusta ilmoittajan yksittäiseen asiaan. Emme siis voi pakottaa panttilainaamoa toimimaan tietyllä tavalla yksittäisen ilmoittajan tapauksessa. 

Kuluttajan ja panttilainaamon välisen riitatapauksen ratkaisee sitovasti tuomioistuin.

Ole riita-asiasta yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Sen kautta on mahdollista saada asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 

Riita-asian voi lopullisesti ratkaista tuomioistuin.