Valvonta ja kantelut

Tällä sivulla on ohjeet kantelun tekemiseen yksityishenkilönä. Sivulta löydät tietoa siitä, mikä on kantelu, mistä asioista voit tehdä aluehallintovirastolle kantelun, miten kantelusi käsitellään ja mitä tapahtuu kantelun jälkeen. Lisäksi löydät tarvittavat linkit, vinkit ja lomakkeet, joita tarvitset kantelun tekemiseen. 

Tarkemmat ohjeet kantelun tekemiseen löydät alempaa tältä sivulta. 

Näin teet kantelun

Ohjeet kantelun tekemiseen löydät alla olevista tiedostoista sekä kohdasta Kantelun tekeminen

Tietoa kantelusta ja sen tekemisestä

Aluehallintovirastojen yhteystiedot

Kantelun tai ilmoituksen tekeminen

 • Tarkista, kuuluuko asia, josta haluat tehdä kantelun, aluehallintoviraston toimivallan piiriin.
   
 • Aluehallintovirastoon voit tehdä kantelun seuraavista asioista
  • opetustoimi
  • varhaiskasvatus
  • saavutettavuus
  • kunnan terveydenhuolto
  • sosiaalihuolto
  • ympäristöterveydenhuolto
  • muu kunnan toiminta
  • pelastuslaitoksen toiminta
  • poronhoito.
    
 • Huomioi, että emme yleensä tutki kantelua, jos
  • se koskee yli kaksi vuotta vanhaa asiaa
  • kantelu on jätetty nimettömänä tai niin puutteellisena, ettei siitä ilmene, mistä asiassa on kyse
  • samaa asiaa koskeva kantelu on käsitelty jo aiemmin 
  • toinen viranomainen käsittelee asiaa
  • se on arviomme mukaan aiheeton tai merkitykseltään vähäinen.
    
 • Keskustele, jos vain on mahdollista, ensin palvelun antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Jos on tapahtunut virhe tai epäilet asian huonoa hoitoa, asia voi korjaantua keskustelun jälkeen. Aluehallintoviraston päätöksen saaminen kanteluun saattaa kestää noin vuoden.
   
 • Terveydenhuoltoa, sosiaalihuoltoa tai varhaiskasvatusta koskevassa asiassa voit tehdä kirjallisen muistutuksen suoraan palveluntarjoajalle. Jos olet tyytymätön muistutusvastaukseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle. Liitä tekemäsi muistutus ja siihen saamasi vastaus kanteluun.
   
 • Tarvitset valtakirjan, jos teet kantelun toisen henkilön puolesta. Vain laillinen edustaja voi ilman valtakirjaa saada päätöksen edustamansa henkilön asiassa. Laillinen edustaja on esimerkiksi alaikäisen huoltaja tai henkilön edunvalvoja. Lisää edunvalvontapäätös kantelun liitteeksi.
   
 • Huomioi, että jos otamme kantelusi tutkittavaksi, kuulemme kantelun kohdetta. Kuulemisen yhteydessä lähetämme kantelun kohteelle kaikki toimittamasi asiakirjat. Nimesi tulee tällöin kantelun kohteen tietoon.  
   
 • Huomioi, että kantelupäätös on salassa pidettävä, jos kantelussa on yksityisyyden suojaamiseksi liittyviä salassa pidettäviä tietoja, esimerkiksi sosiaali- ja  terveydenhuollon asiakastietoja. 
   
 • Huomioi, että kantelupäätöksestä ei voi valittaa.

Voit tehdä kantelusi lomakkeella ja lähettää sen kirjaamoomme sähköpostitse. Suosittelemme, että käytät silloin suojattua sähköpostia. Näin on hyvä toimia erityisesti, jos kantelu tai sen liite sisältävät yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Linkki lomakkeeseen ja suojattuun sähköpostiin on tämän sivun lopussa. Jos et voi käyttää kantelulomaketta, voit tehdä kantelusi myös vapaamuotoisesti.

Voit lähettää kantelun postitse kirjaamoon. Muista allekirjoittaa kantelu. Voit viedä kantelusi kirjaamoon. Löydät linkin kirjaamoidemme yhteystietoihin tämän sivun lopusta. 

Huomaa, että saavutettavuusongelmasta voit tehdä kantelun myös saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuilla: Ilmoita ongelmasta saavutettavuudessa.

Kantelussa pitää olla nimesi ja yhteystietosi, tieto mitä ajankohtaa, asiaa ja tahoa se koskee, ja miksi asiassa on mielestäsi toimittu väärin. Asiaan liittyvät asiakirjat on hyvä laittaa kantelun liitteeksi.

Voit pyytää, ettei nimesi tule kantelun kohteen tai esimerkiksi median tietoon, mutta nimettömyys ei ole aina mahdollista. Julkisuuslaki saattaa edellyttää meiltä, että kerromme nimesi, jos joku sitä nimenomaisesti pyytää. Huomioi, että kuulemisen yhteydessä lähetämme kaikki toimittamasi asiakirjat kantelun kohteelle.

1. Saat kirjaamosta vastaanottokuittauksen, jos olet lähettänyt kantelun sähköpostitse kirjaamoon.

2. Perehdymme kanteluun. Huomioi, että asian perehtymiseen menee enemmän aikaa, jos se sisältää useita eri kysymyksiä. Jos kantelu ei anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin, ilmoitamme siitä sinulle mahdollisimman pian. 

3. Kun olemme ottaneet kantelun tutkittavaksi, pyydämme sinulta mahdollisesti lisätietoa tai hankimme tarpeelliseksi katsomiamme muita selvityksiä.

4. Kuulemme kantelun kohdetta. Kuulemisen yhteydessä lähetämme kantelun kohteelle kaikki meille toimittamasi asiakirjat, jotka liittyvät kanteluun. Saatamme myös pyytää sinulta vastinetta siihen, mitä olemme kantelun kohteelta kuulleet.

5. Kun kantelusi on ratkaistu, toimitamme sinulle päätöksen. Jos olet tehnyt kantelun toisen henkilön asiassa ja kantelu koskee salassa pidettäviä asioita, lähetämme sinulle päätöksen vain, jos olet toimittanut meille valtakirjan. Joka tapauksessa ilmoitamme, että kantelu on ratkaistu. 
 
6. Yleensä toimitamme kantelupäätöksen tiedoksi myös kantelun kohteelle.

Löydät vaiheet myös Instagram-tililtämme kohdasta Kantelut.

Kantelupäätöksessämme voimme antaa hallinnollista ohjausta taholle, jonka toiminnasta olet kannellut. Voimme todeta, että kantelun kohteen menettely on ollut lainvastaista 

1) saattamalla kantelun kohteen tietoon käsityksemme lainmukaisesta menettelystä 

2) kiinnittämällä kantelun kohteen huomiota menettelyynsä niin, että se on jatkossa lain tai hyvän hallintotavan mukaista

3) antamalla huomautuksen vastaisen toiminnan varalle.

Lyhennelmiä kantelupäätöksistä

Turvasähköposti

Kirjaamoiden yhteystiedot

Lakilinkit