Eläinlääkintähuolto

Kunnan eläinlääkintähuollon tehtäviin kuuluu järjestää alueellaan peruseläinlääkäripalvelut ja kiireellinen eläinlääkärinapu myös virka-ajan ulkopuolella. Lisäksi eläinlääkintähuoltoon kuuluvia tehtäviä ovat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, elintarvikkeiden turvallisuuden valvonta sekä sivutuotteiden valvonta.

Eläinten terveyden valvontaan kuuluvat säännölliset terveystarkastukset ja näytteet tarttuvien eläintautien varalta. Sivutuotteet ovat eläimistä saatavia tuotteita, lukuun ottamatta elintarvikkeita. Sivutuotteiden käsittelylle ja hävittämiselle on säädöksiä, jotta ne eivät levittäisi eläintauteja. 

Kunnat järjestävät eläinlääkintähuollon tehtävät tavallisesti useiden kuntien muodostamilla yhteistoiminta-alueilla.  

Aluehallintoviraston tehtävät

Me aluehallintovirastossa valvomme, että kunnat järjestävät eläinlääkäripalvelut ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan eläinlääkintähuoltolain vaatimusten mukaisesti. Valvontaa teemme esimerkiksi arviointi- ja ohjauskäynneillä ja kuntien raportteja seuraamalla.

Mitä teen, jos olen tyytymätön palveluun? 

Jos olet tyytymätön saamaasi palveluun tai eläimen hoitoon, selvitä ongelmaa ensin asiaa hoitaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Asia voi korjaantua keskustelun avulla.

Jos tämä ei riitä, voit tehdä kantelun meille aluehallintovirastoon. Hinnoittelu- ja laskutusasioissa voit valittaa kuluttajariitalautakunnalle. Ruokaviraston eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta arvioi, onko eläimen hoidossa tapahtunut hoitovirhe.

Kantelun tekeminen

Lakilinkit