Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Monialainen, onnistunut hyvinvoinnin edistäminen edellyttää toimivia rakenteita, osaamista, riittäviä palveluja ja hyvinvoinnin edistämistyön resursointia. 

Toimivien rakenteiden luomisessa on olennaista, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen, koordinaatio ja suunnitelmat sisällytetään osaksi valtakunnan, hyvinvointialueiden ja kuntien hyvinvointi- ja turvallisuussuunnittelua.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on useiden eri toimijoiden yhteinen tehtävä. Laillisuusohjaamme ja valvomme työtä hyvinvointialueilla ja kunnissa. Lisäksi teemme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on monialaista ja poikkihallinnollista, ja vain pieni osa hyvinvoinnista tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Toimialamme (opetus- ja kulttuuri-, sosiaali- ja terveys-, pelastus- ja ympäristötoimi, ympäristöterveys, työsuojelu sekä alkoholihallinto) mahdollistavat hyvinvointialueiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen laajan ja monialaisen yhteistyön ohjaamisen ja tukemisen.

Lakilinkit