Romaniasiat 

Voit ottaa yhteyttä meihin kaikenlaisissa romaniasioissa. Työmme on hyvin asiakaslähtöistä. Jokaisessa aluehallintovirastossa on nimetty romaniasioiden suunnittelija, jonka tavoitat esimerkiksi kirjaamon kautta.

Kirjaamopalvelut

Aluehallintovirasto muun muassa ohjaa ja neuvoo romaniasioissa sekä kouluttaa ja tiedottaa niistä. Työ painottuu sidosryhmätyöskentelyyn ja verkostoitumiseen eri viranomaisten ja romanitoimijoiden kanssa. Yhteistyötoimijoita ovat muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä, kunnat, romanityöryhmät ja romanijärjestöt sekä seurakunnat. Lisäksi aluehallintovirasto tekee tiivistä yhteistyötä sekä valtakunnallisen että alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien kanssa. 

Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat 

Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää romaniväestön osallistumismahdollisuuksia ja elinolosuhteita yhteistyössä viranomaisten ja romaniväestön kanssa.  

Suomessa toimii neljä alueellista romaniasiain neuvottelukuntaa:   

  • Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella  
  • Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella  
  • Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen toimialueilla  
  • Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.  

Romaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:  

  • Seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi se antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa.  
  • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi että romaniväestön työllistymisen edistämiseksi.  
  • Edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista.  
  • Edistää romanien kielen ja kulttuurin vahvistamista.  

Neuvottelukuntaan voi kuulua enintään 14 jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Puolet neuvottelukunnan jäsenistä on oltava romaneja. Alueellisuus huomioidaan jäsenten valinnassa. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii aluehallintoviraston romaniasioiden suunnittelija.  

Romanien asiat koskettavat useita viranomaisia. Tämän takia on erityisen tärkeää, että ryhmässä ovat edustettuina kaikki keskeiset tahot: romanit, sivistys- ja perusturvan asiantuntijat, kulttuuri- ja opetustoimi, työvoimaviranomaiset, seurakunta ja tarpeen mukaan erilaiset asiantuntijatahot.  

Aluehallintovirasto nimeää neuvottelukunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.