Elintarvikkeet

Mitä on elintarvikevalvonta?

Valmistettavia, tarjoiltavia ja myytäviä elintarvikkeita valvotaan, jotta niiden mikrobiologinen, kemiallinen ja fysikaalinen turvallisuus voidaan varmistaa. Lisäksi valvonnan avulla tarkkaillaan, että elintarvikkeista annettavat laatu- ja koostumustiedot ovat oikeita. Elintarvikevalvonnan kohteita ovat esimerkiksi elintarvikkeiden valmistus-, tarjoilu- ja myyntipaikat, kuten kaupat, ravintolat, pikaruokaravintolat, leipomot ja elintarviketehtaat.

Elintarvikkeiden turvallisuudesta ja elintarvikkeiden laatu- ja koostumustietojen oikeellisuudesta vastaa ensisijaisesti toimintaa harjoittava taho eli esimerkiksi elintarviketehtaan johtaja, ravintolayrittäjä tai kauppias. Tätä kutsutaan omavalvonnaksi. Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmistaa, että yritysten omavalvonta toimii ja että se on toiminnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävää.

Kuka valvoo elintarvikkeita?

Elintarvikkeita valvovat kunnissa paikallisesti kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset eli useimmiten terveystarkastajat ja eläinlääkärit. He myös antavat yrittäjille tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta.

Elintarvikevalvonnan tarkastukset tehdään ja tarkastusten tulokset julkistetaan Ruokaviraston Oiva-järjestelmän mukaisesti. 

Me aluehallintovirastossa valvomme kuntien elintarvikevalvonnan järjestämistä ja toteutumista sekä elintarvikemääräysten noudattamista toimialueillamme. Lisäksi arvioimme kuntien laatimat elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumisen. Toimimme myös alueellisen elintarvikevalvonnan asiantuntijana erilaisissa yhteistyöryhmissä ja annamme lausuntoja alueellisen elintarvikevalvonnan näkökulmasta. Meillä elintarvikevalvonnan tehtävistä huolehtivat ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajat.

Kuinka ohjaamme elintarvikevalvontaa?

Sinua voisi kiinnostaa