Yleistiedoksiannot Pohjois-Suomi


18.2.2022

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 18.2.2022 asiassa PSAVI/1186/2022 antama tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös on 20.3.2022 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00 – 16.15 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa osoitteessa Linnankatu 3, Oulu.

Päätös koskee tartuntatautilain 58 d §:n mukaista määräystä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Kainuun maakunnan kuntien alueilla.

Tämä ilmoitus on julkaistu aluehallintoviraston verkkosivulla 18.2.2022. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös PSAVI/1186/2022 Kainuun maakunnan kuntien alueelle | Valitusosoitus | Kunnat | Arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvistä riskeistä | Kainuun sairaanhoitopiirin lausunto 17.2.2022


Mistä löydän vanhoja päätöksiä?

Jos päätös ei enää ole nähtävillä verkkosivuilla, voit pyytää sitä kirjaamostamme. 

Kirjaamoiden yhteystiedot

Ohjeet tietopyynnön tekemiseen