Lounais-Suomen aluehallintovirasto  

Toimimme Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueilla. Työsuojelun toimialueeseen kuuluu lisäksi Ahvenanmaa. 

Toimialueellamme sijaitsevat Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet.

Päätoimipaikkamme on Turussa ja virastolla on työskentelypiste Porissa. Maarianhaminassa toimipaikka on Ahvenanmaan valtionvirastossa.

Viraston ylijohtajana toimii Ilkka Horelli. Meillä työskentelee eri paikkakunnilla yhteensä noin 130 henkilöä neljällä eri vastuualueella sekä johdon tuen yksikössä ja aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikössä. 

Asioi

Asiointiin liittyvää tietoa löydät Asioi-osiosta:

Ajankohtaista

Tietoa meistä

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • terveyden edistäminen
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy 
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi
 • romanien osallisuuden edistäminen
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito 
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi.

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista
 • hengenpelastusmitaliesitysten käsittelyyn liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää:

 • pelastustoimen valtionavustusten valvontaan liittyvät tehtävät.

Työsuojelu

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen.

Muut tehtävät

 • aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö
 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on 

 • asukkaita noin 698 000
 • pinta-alaa noin 19 182 km2
 • kuntia 43, joista kaupunkeja 19 
 • seutukuntia 8
 • maakunnan liittoja 2 
 • poliisilaitoksia 1
 • pelastuslaitoksia 2
 • hätäkeskuksia 2
 • hyvinvointialueita 2
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 2
 • työpaikkoja noin 289 000
 • noin 12,7 % koko maan yrityksistä 
 • työllisiä noin 318 000
 • yliopistoja ja korkeakouluja 4.

Ympäristölupa-asiat Lounais-Suomen aluehallintoviraston alueella Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa hoitaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Valtakunnallisiin tehtäviimme kuuluvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi
 • pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi ja valvonta
 • aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus.

Lue vastuistamme tarkemmin osiosta Vastuualueemme.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 • rahanpesun ja terrorismin torjuntaan liittyvä rekisteröinti ja valvonta
 • digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimusten neuvonta, ohjaus ja valvonta
 • pelastustoimen valtakunnallisen asiantuntija-arvion laatiminen
 • työsuojelun valtakunnallisen puhelinneuvonnan koordinointi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto

 • hautaustoimilaissa tarkoitetut lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät
 • luovutetun alueen suomalaisten hautausmaiden sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon myönnettävät valtionavustukset sekä venäläisten sotavankien hautojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Lapin aluehallintovirasto

 • saamen kieleen liittyvät tehtävät
 • poronhoitolain mukaiset tehtävät
 • poronlihatarkastus ja siihen liittyvä valvonta
 • Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain kumoamisesta annetussa laissa tarkoitetut tuen takaisinperintään liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi
 • pelastustoimen valtionavustusten hallinnointi ja valvonta
 • aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 • löytötavaratoimistoihin liittyvät tehtävät
 • ruotsinkieliseen sivistystoimeen liittyvät tehtävät
 • liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin liittyvät tehtävät
 • vuokratalojen ja asumisoikeusasuntojen yhteishallintoon liittyvät tehtävät
 • osakaskuntien sääntöjen vahvistamiseen liittyvät tehtävät.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

 • vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • metsäpalojen tähystyslentoihin liittyvät tehtävät
 • työsuojelun valtakunnallinen viestintä.

Yhteystiedot

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka 

Postiosoite: PL 4, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää Lounais-Suomen aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, Turku

[email protected] 
Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon, [email protected] 
  Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta. 
 • Työsuojelu: [email protected] 
 • Viestintä: viestintäpäällikkö [email protected] 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin maksimikoko liitteineen on 50 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla. 

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Henkilöstön yhteystiedot

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Maarianhaminan toimipaikka (työsuojelu)

Postiosoite: PB/PL 9, 13035 AVI

Kirje tulee lähettää aluehallintovirastolle PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteeseen). Osoita kirjeesi vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti voi aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn).

Käyntiosoite: Torggatan/Torikatu 16, Mariehamn/Maarianhamina

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa. 

Työsuojelu

Työsuojelun yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]. Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin. 

vt. ylijohtaja Ilkka Horelli, p. 0295 018 061

 • ylijohtajan sihteeri, suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Johdon tuki

 • yksikön päällikkö Raija Hurskainen, p. 0295 018 040 

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 

 • johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094
 • sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut ja valvonnat -yksikön päällikkö, johtava lakimies Pia Leikasto, p. 0295 018 033
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen rekisteröinnit -yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Pauli Kamsula, p. 0295 018 083
 • elinkeinovalvontayksikön päällikkö, Pepe Uskelin, p. 0295 018 124
 • ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikkö Jani Soini, p. 0295 018 115
 • hankkeet-yksikön päällikkö, ylitarkastaja Jaana Jaakkola, p. 0295 018 070

Opetus- ja kulttuuritoimi 

 • johtaja Lea Karjomaa, p. 0295 018 077

Pelastustoimi ja varautuminen  

 • vs. johtaja Tero Kuusisto, p. 0295 018 009

Työsuojelu 

 • johtaja Riitta Sulameri, p. 0295 018 168
 • rakentamisen, kuljetuksen ja merenkulun valvonnan yksikön päällikkö Anette Lehtonen p. 0295 018 184 
 • teollisuuden valvonnan yksikön päällikkö Mervi Suokas p. 0295 018 185
 • palvelujen valvonnan yksikön päällikkö Jan Mikkonen p. 0295 018 163
 • ulkomaalaisvalvonnan, lakimiesten ja Ahvenanmaalla suoritettavan valvonnan yksikön päällikkö Anu Ikonen p. 0295 018 143
 • julkishallinnon valvonnan yksikön päällikkö Ulla Riikonen p. 0295 018 174

Aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus

 • sisäisen tarkastuksen päällikkö Kristina Alakylä, p. 0295 018 135

Viestintä

 • viestintäpäällikkö Mari Kaarnavaara-Puutio, p. 0295 016 410

Henkilöstömme yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Henkilöhaku

Käsittelemme ainoastaan verkkolaskuja. Lähetä laskusi Eurooppa-normin mukaisena verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin Posti Messaging Oy:n kautta. Voit lähettää verkkolaskun mukana liitteitä pdf-tiedostomuodossa.

Operaattoritunnus (Posti Messaging Oy): FI28768767
Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus: 00371095237136201
Verkkolaskuosoite / PEPPOL-osoite: 0216:00371095237136201
Y-tunnus: 1095237-1
Alv-tunniste: FI10952371
Laskun viitetiedot: tilaajan antamat tiedot

Varmista, että laskulla on kaikki tilaajan antamat viitetiedot, vähintään toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Tämä sujuvoittaa laskusi käsittelyä. Maksuehto laskulla on 21 päivää julkisten hankintojen yleisten palvelu- ja tavarahankintojen sopimusehtojen mukaisesti.

Emme vastaanota sähköpostilla lähetettyä laskua tai paperilaskua, koska ne eivät ole verkkolaskuja (Laki 241/2019). Huomioithan, että laskusi täyttää arvonlisäverolaissa määritellyt pakolliset laskun tietosisältövaatimukset. Emme maksa virheellisiä tai puutteellisia laskuja, vaan palautamme ne lähettäjälle maksamattomina.

Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Handi-toimittajaportaalia tai Basware Portal -palvelua. 

Valtion toimittajaportaalit verkkolaskun lähettämiseen sekä toimittajaportaalien käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla (valtiokonttori.fi)

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta 241/2019 (finlex.fi)

Verohallinnon ohje Laskuvaatimukset arvonlisäverotuksessa (vero.fi)

Valtiovarainministeriön julkaisemat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palvelu- ja tavarahankinnoissa (vm.fi)

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa Handi-toimittajaportaalin käyttöön liittyvissä kysymyksissä ma-pe klo 8.00–16.15 (Suomen aikaa). Palkeiden asiakastuki p. 0295 564 060 ja sähköposti handitoimittajapalvelu(at)palkeet.fi. 

Tietoa toiminnastamme

Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti. Olemme perustaneet erilaisia työryhmiä tätä tarkoitusta varten. Työryhmiin olemme kutsuneet mm. kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia. 

 • Lounais-Suomen alueellinen valmiustoimikunta
 • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta
 • Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
 • Lounais-Suomen veteraaniasiain neuvottelukunta
 • Maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)
 • Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta.