Lounais-Suomen aluehallintovirasto  

Toimimme Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueilla.

Toimialueeseemme kuuluvat kunnat

Työsuojelun toimialueeseen kuuluu lisäksi Ahvenanmaa. Päätoimipaikkamme on Turussa ja muut toimipaikat Porissa ja Maarianhaminassa. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana toimii Mikael Luukanen. Meillä työskentelee noin 130 henkilöä eri paikkakunnilla.  

Tilinpäätöksemme, tulossopimuksemme ja strategiamme

Tietoa meistä

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta
 • terveyden edistäminen
 • yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien luvat, palvelujen rekisteröinti ja valvonta
 • kantelujen käsittely
 • alkoholijuomien anniskelu- ja vähittäismyyntiluvat ja valvonta, alkoholihaittojen ehkäisy 
 • eläinlääkintähuollon sekä eläinsuojelun ohjaus ja valvonta
 • elintarviketurvallisuuden ohjaus, valvonta ja arviointi
 • kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen
 • terveydensuojelu- ja tupakkavalvonnan ohjaus, valvonta ja arviointi
 • romanien osallisuuden edistäminen
 • kiinteistönvälitysliikkeiden ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonta ja rekisterin ylläpito 
 • yhtiökokouksen koollekutsujan ja tilintarkastajan sekä erityisen tarkastuksen määrääminen, talletusasiat ja turva-asiakirja-asiat.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää:

 • sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten hallinnointi.

Opetus- ja kulttuuritoimi

 • opetus- ja kulttuuritoimen ohjaus
 • opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön täydennyskoulutus
 • nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeiden valtionavustukset
 • oppilaan oikeusturvan edistäminen
 • peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi.

Pelastustoimi ja varautuminen

 • pelastustoimen sekä pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta
 • pelastustoimea koskevien kanteluiden käsittely
 • ulkoisen pelastussuunnitelman ja harjoitusten toteutuksen valvonta
 • varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen
 • valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
 • kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
 • alueellisten maanpuolustuskurssien ja valmiusharjoitusten järjestäminen 
 • alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen
 • alueelliset huoltovarmuusasiat
 • lausunnot Palosuojelurahastolle pelastustoimen rakennus- ja kalustohankkeiden hakemuksista
 • hengenpelastusmitaliesitysten käsittelyyn liittyvät tehtävät.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue hoitaa valtakunnallisesti seuraavaa tehtävää:

 • pelastustoimen valtionavustusten valvontaan liittyvät tehtävät.

Työsuojelu

 • työpaikkojen valvonta ja työsuojelun kehittäminen
 • työkäyttöön tarkoitettujen koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuuden valvonta
 • vakavien työtapaturmien ja ammattitautien tutkinta
 • työntekoon liittyvien lupien ja ilmoitusten käsittely
 • työrikosten oikeuskäsittelyihin osallistuminen.

Muut tehtävät

 • aluehallintovirastojen sisäisen tarkastuksen toimintayksikkö
 • viraston yleishallinnolliset tehtävät johdon tuen yksikössä.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on 

 • asukkaita noin 696 300
 • pinta-alaa noin19 322 km2
 • kuntia 44, joista kaupunkeja 18 
 • seutukuntia 8
 • maakunnan liittoja 2 
 • poliisilaitoksia 1
 • pelastuslaitoksia 2
 • hätäkeskuksia 2
 • sairaanhoitopiirejä 2
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY) 2
 • työpaikkoja noin 286 000
 • noin 13,5 % koko maan yrityksistä 
 • työllisiä noin 317 000
 • yliopistoja ja korkeakouluja 4.

Yhteystiedot

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikka 

Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2
Postiosoite: PL 22, 20801 Turku 

[email protected] 
Puhelinvaihde: 0295 018 000
Faksi: 02 2511 820

Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15 

 • Virallinen asiointi (mm. tiedustelut, kantelut, valitukset): ole yhteydessä viraston kirjaamoon, [email protected] 
  Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta. 
 • Työsuojelu: [email protected] 
 • Viestintä: [email protected] 

Käytä suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita. Sähköpostin liitetiedostojen maksimikoko on 20 Mt. Jos liitteet ovat liian suuria, pienennä tiedostokokoa tai lähetä ne useassa eri sähköpostissa. Muista, että viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla. 

Lähetä sähköpostia suojatulla sähköpostiyhteydellä

Maarianhaminan toimipaikka
Käyntiosoite: Torggatan/Torikatu 16, 22100 Mariehamn/Maarianhamina
Postiosoite: PB/PL 86 22101 Mariehamn/Maarianhamina

Sovi henkilökohtaisista tapaamisista etukäteen ko. asiantuntijan kanssa. 

Työsuojelu

Työsuojelun yhteystiedot löydät työsuojelun sivuilta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] Lähetä asiasi ensisijaisesti yleisiin asiointiosoitteisiimme. Näin varmistat, että asiasi menee eteenpäin. 

ylijohtaja Mikael Luukanen, p. 0295 018 092
ylijohtajan sihteeri, suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Johdon tuki

 • yksikön päällikkö Raija Hurskainen, p. 0295 018 040 

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 

 • johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094
 • sosiaali- ja terveydenhuoltoyksikön päällikkö Anne Taulu, p. 0295 018 084
 • elinkeinovalvontayksikön päällikkö Pepe Uskelin, p. 0295 018 124
 • ympäristöterveydenhuollon yksikön päällikkö Jani Soini, p. 0295 018 115

Opetus- ja kulttuuritoimi 

 • johtaja Esko Lukkarinen, p. 0295 018 089
 • kulttuuritoimen yksikön päällikkö Lea Karjomaa, p. 0295 018 077

Pelastustoimi ja varautuminen  

 • johtaja Ilkka Horelli, p. 0295 018 061

Työsuojelu 

 • johtaja Riitta Sulameri, p. 0295 018 168
 • rakentamisen, kuljetuksen ja merenkulun valvonnan yksikön päällikkö Anette Lehtonen p. 0295 018 184 
 • palvelujen valvonnan yksikön päällikkö Jan Mikkonen p. 0295 018 163
 • ulkomaalaisvalvonnan ja Ahvenanmaalla suoritettavan valvonnan yksikön päällikkö Anna Pärtty p. 0295 018 173
 • julkishallinnon valvonnan yksikön päällikkö Ulla Riikonen p. 0295 018 174
 • teollisuuden valvonnan yksikön päällikkö Tuija Vähänen-Koivuluoma p. 0295 018 194

Aluehallintovirastojen sisäinen tarkastus

 • sisäisen tarkastuksen päällikkö Kristina Alakylä, p. 0295 018 135

Viestintä

Käsittelemme ja arkistoimme ostolaskumme vain verkkolaskuina. Lähetä laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorin OpusCapit Group Oy:n kautta. Mainitse laskussa viitetietona toimintayksikkökoodi ja tilaajan nimi. Voit lähettää verkkolaskun mukana laskuihin liittyviä liitteitä. Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf. 

Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 00371095237136201
Y-tunnus: 1095237-1
Alv-tunnus: FI10952371
Välittäjätunnus (OpusCapita Solutions Oy): E204503 

Emme vastaanota paperilaskuja tai sähköpostilla lähetettyjä laskuja. Palautamme saamamme paperilaskut maksamattomina takaisin. Jos sinulla ei ole käytössä järjestelmää, jolla tuottaa verkkolaskuja, voit käyttää verkkolaskun tekemiseen ja lähettämiseen valtion tarjoamaa Baswaren verkkolaskutuspalvelua (Supplier Portal). Palvelu on toistaiseksi maksuton.

Verkkolaskutuspalveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvät ohjeet Valtiokonttorin sivuilla

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet auttaa verkkolaskutuspalvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Palkeiden p. 029 556 3700 ja sähköposti [email protected]

Tietoa toiminnastamme

Yhtenä tärkeänä tehtävänämme on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellisesti. Olemme perustaneet erilaisia työryhmiä tätä tarkoitusta varten. Työryhmiin olemme kutsuneet mm. kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia. 

 • Lounais-Suomen alueellinen valmiustoimikunta
 • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta
 • Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
 • Lounais-Suomen veteraaniasiain neuvottelukunta
 • Maakuntien yhteistyöryhmät (MYR)
 • Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen työsuojelulautakunta.