Ilmakuva Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimipisteestä Attilasta, joka sijaitsee Tampereella. Mikä on aluehallintovirasto? 

Aluehallintovirasto on viranomainen, joka toimii Suomessa. Olemme mukana huolehtimassa siitä, että yhteiskuntamme toimii. Tehtävämme on säädetty laissa.

Mitä aluehallintovirasto tekee?

Ohjaamme ja neuvomme

Voimme antaa ohjeita tai neuvoja niissä aiheissa, joita aluehallintovirastossa käsittelemme. Aiheita ovat esimerkiksi potilaan oikeudet, alkoholin mainostaminen ja tupakkalaki. Jos yritys esimerkiksi markkinoi alkoholia kielletyllä tavalla, voimme antaa yritykselle ohjeita markkinoinnin korjaamiseen. 

Käsittelemme valituksia ja kanteluita

Voit tehdä meille kantelun esimerkiksi silloin, jos epäilet, että sinua tai läheistäsi on kohdeltu huonosti sairaalassa tai vastaanotolla.

Kanteluiden käsitteleminen tarkoittaa sitä, että asiantuntijamme arvioi, onko vaikkapa potilaan kuntoutus sujunut niin kuin pitäisi.

Myönnämme erilaisia lupia ja avustuksia

Voimme esimerkiksi myöntää luvan alkoholin anniskelemiseen ravintolassa.

Voimme myöntää avustuksia eli rahaa, jolla rakennetaan kouluja, kirjastoja ja liikuntapaikkoja. Tuemme nuorisotyötä ja lasten ja nuorten harrastuksia.

Myönnämme valtionavustuksia esimerkiksi kirjastoille. Valtionavustus on rahaa, jota annetaan valtion varoista. Sillä tuetaan jotakin toimintaa tai hanketta, joka on yhteiskunnallisesti tarpeellinen.

Järjestämme koulutuksia

Tarjoamme koulutuksia muun muassa kirjastojen henkilökunnalle, nuorisoalan asiantuntijoille ja opetus- ja kasvatusalalla työskenteleville. Jaamme koulutuksissa esimerkiksi ajankohtaista tietoa.

Järjestämme puolustusvoimien kanssa alueellisia maanpuolustuskursseja. Kursseilla harjoitellaan esimerkiksi varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin ja jaetaan tietoa Suomen turvallisuustilanteesta. Kursseille kutsutaan esimerkiksi yritysten tai julkishallinnon organisaatioiden johtajia. 

Valvomme, että työnantajat noudattavat lakeja

Haluamme, että työnteko Suomessa on terveellistä ja turvallista. Tavoitteenamme on muun muassa se, että kaikkia koskevat samat työehdot. 

Edistämme hyvinvointia ja terveyttä

Ohjaamme, valvomme ja edistämme terveydenhuoltoa, eläinlääkintähuoltoa sekä elintarvikkeiden valvontaa. 

Teemme työtä sen eteen, että terveydenhuollon palvelut ovat lain vaatimalla tasolla ja kaikkien suomalaisten saatavilla.

Ohjaamme ja valvomme kuntia ja hyvinvointialueita siinä, että ne toteuttavat palvelunsa lakien mukaan. 

Valvomme, että saavutettavuusvaatimuksia noudatetaan verkkosivuilla

Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten, kuten Kehitysvammaliiton ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, pitää noudattaa verkkosivuillaan saavutettavuusvaatimuksia. Me varmistamme, että niitänoudatetaan.

Käsittelemme esimerkiksi ihmisten tekemiä ilmoituksia ja kanteluita, jotka liittyvät verkkosivujen saavutettavuuteen. 

Olemme mukana huolehtimassa siitä, että ihmisten perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat

Perusoikeudet ovat oikeuksia, jotka kerrotaan Suomen perustuslaissa. Kaikilla on oikeus elää ja olla vapaa ja koskematon. Kaikilla on sananvapaus ja esimerkiksi oikeus työhön.

Oikeusturva tarkoittaa, että sinua koskevat asiat hoidetaan lain mukaan.