Tampereen keskustan etualalla näkyy Ratinan silta, joka ylittää veden. Sillan takana näkyy kävelysilta ja Ratinan suvanto ja Ratinan stadion. Lisäksi kuvassa näkyy paljon kerrostaloja ja muuta kaupunki-infrastruktuuria. Monialaista valtion aluehallintoa tarvitaan enemmän kuin koskaan

Valtion aluehallinto koostuu kuudesta aluehallintovirastosta, viidestätoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä Ahvenanmaan valtionvirastosta. Aluehallintovirastoissa me edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueillamme ja valtakunnallisesti. Hoidamme lainsäädännön toimeenpanoa, ohjausta ja valvontaa kahdeksan ministeriön toimialoilla.

Hallinnon on elettävä ajassa. Kun toimintaympäristö muuttuu, myös hallintoa on arvioitava uudelleen. Alue- ja paikallistason yhteistyö sekä alueellinen toimivalta ja asiakaslähtöisyys ovat jääneet viimeaikaisissa aluehallinnon uudistusta koskevissa rakenneselvityksissä liian vähälle huomiolle. Ne ovat kuitenkin tekijöitä, joilla rakennetaan tulevaisuuden luottamusta.

Työmme vaikuttavuus perustuu asiantuntijuuteen ja yhteistyöhön. Toimintamme ytimenä ovat ihmislähtöisyys ja asiakasymmärrys. Varmistamme peruspalveluja, oikeusvaltioperiaatetta, kokonaisturvallisuutta ja kestävää tulevaisuutta jälkipolvillemme. Tunnemme alueemme ja sen toimijat, mikä parantaa asiakaspalvelua ja ratkaisujen laatua. Samalla valvomme, että laki on kaikille sama ja että yhteiskunnan pelisääntöjä noudatetaan. Rakennamme ymmärrystä toimintaympäristöstämme ja vahvistamme ihmisten kriisinkestävyyttä. Kohotamme turvallisuudentunnetta ja turvaamme hallinnonalojen toimintakykyä alueilla.

Me aluehallintovirastojen ylijohtajat pidämme tärkeänä, että valtiolla on jatkossakin dynaaminen ja toimivaltainen aluehallinto, jossa ihmisten elämään vaikuttavat päätökset tehdään lähellä ihmistä alueelliset olosuhteet tuntien. Kokoamalla valtion aluehallinnon voimavaroja alueilla yhteen voidaan vastata julkisen talouden haasteisiin sekä parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta. Aluehallinto voi uusiutua, mutta sitä ei voi lakkauttaa.

Olemme vakuuttuneita siitä, että monialainen ja ihmistä lähellä toimiva aluehallinto on tulevaisuudessa entistä palvelukykyisempi. Kestävä tulevaisuus syntyy toiminnasta ja yhdessä tehden – ihmisten kanssa.

 

Merja Ekqvist – Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Soile Lahti – Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kaisa Ainasoja – Lapin aluehallintovirasto
Leena Räsänen – Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Marko Pukkinen – Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Terttu Savolainen – Pohjois-Suomen aluehallintovirasto